Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Facultatea de Litere

Producerea și ordinea discursului.


Studiu de caz

Coordonator științific,
Prof. univ.dr. Adriana Gertruda Romedea

Absolvent,
Structura prezentării

1. Noțiuni introductive (aspecte teoretice)


2. Prezentarea generală a studiului de caz
3. Construcția secvențelor discursive. Elemente de
context. Exemple
4. Teoria austiniană a actelor de limbaj cu
aplicabilitate pe studiul de caz
5. Reprezentare grafică a tipologiilor actelor de limbaj
6. Concluzii. Propuneri
Repere

1. Discurs, analiza discursului, discurs adevărat,


discurs fals, comentariu, autor, ritual

2. Studiu de caz:
*analiză comparativă (două discursuri din perioade
istorice diferite)

3. Vom evidenția simbolic:


*secvențe ale primului discurs prin culoarea roșu
*secvențe al doilea discurs prin culoarea verde
Secvența inițială

„Dragi tovarăși, „Vă felicit pentru votul de


Cu câteva minute în urmă încredere primit astăzi
s au încheiat lucrările în Parlamentul
marelui forum al României ”.
comuniștilor”. *inițiere prin ritual de
*relația dintre locutor și acces
interlocutori *manieră politicoasă
*formulă de salut urmată *relația instituțională dintre
de intrarea abruptă în locutor și interlocutori
subiect
Secvența de bază

„Hotărârile adoptate în „Eu vă doresc.Românii își


deplină unitate de doresc. Câteva lucruri,
Congresul partidului cred că se așteaptă de
etc.”. la dumneavoastră”.
*obiective anunțate de *prezentarea cadrului
către locutor situațional existent,
*diverse procedee în admis social
fluența enunțurilor *manifestarea opiniilor și
intențiilor locutorului
Secvența de încheiere

„Repet cea ce am spus în „Vă doresc mult succes cu


cuvântul de încheiere, toate acestea!”
vom face tot pentru *construcție complexă
dezvoltarea economică *(presecvență) locutorul ia
și socială”. o nouă inițiativă
*secvență finală relativ *(secvență de final)
scurtă, concluzie concluzie scurtă, sarcini
generală precise pentru
*enunț realizat în manieră interlocutori
neutră
Elemente de context

1. Context factual (balcon, sediul Administrației


Prezidențiale, anul 1989,luna noiembrie, ziua 24, anul
2016, luna ianuarie, ziua 5)
2. Contextul situațional(pragmatic) este reprezentat de
situația admisă social pentru întreaga comunitate
3. Context interacțional (actele de vorbire)
4. Context presupozițional (intențiile actanților
secvențelor discursive)

Locutori autorizați, statut bine definit, competențe


culturale și ideologice.
Verdictivele

„care au afirmat voința „Eu vă doresc să aveţi un


României pentru mandat de succes. Şi,
victoria socialismului dacă vorbesc de
așa cum îl dorește, fără stabilitate, este
amestec din afară ” important să ştiţi că
pentru noi nu contează
*produc o judecată, doar stabilitatea
acțiuni de analiză, internă, ci şi stabilitatea
evaluare, interpretare, regională”.
condamnare etc.
Exercitivele

„Pentru asta, este însă nevoie să vă implicaţi cu toţii,


fiecare în domeniul lui. Aveţi o misiune grea, aveţi de
îndeplinit promisiuni complicate. Sper ca, într-o zi,
să-mi explicaţi cum veţi face, în aşa fel încât să vă
încadraţi într-un deficit bugetar de 3%, să creşteţi
salariile, să scădeţi impozitul, TVA-ul şi multe alte
lucruri”.
*prezente doar în cel de al doilea discurs, aceste acte
de limbaj au ca dominantă forța, influența
Promisivele

„care a hotărât să „ De acum încolo ne vom


acționăm în deplină întâlni mai des.”
unitate pentru ridicarea *declararea unei intenții
României pe noi culmi din partea locutorului
de progrese și *acesta este singurul act
civilizație, pentru ctitoria de limbaj din categoria
socialismului și promisivelor prezent în
comunismului în discurs
România! ”
Expozitivele

„După cum bine se știe, în „România este momentan


această piață au avut la capitolul creştere
loc multe adunări ale economică, hai să
poporului nostru ”. zicem, campioană
„Cu câteva minute în europeană. Este mare
urmă s-au încheiat lucru. O creştere
lucrările marelui forum economică mult peste
al comuniștilor- medie este ceea ce ne
Congresul al XIV-lea.” dorim cu toţii.”
*expunere de argumente
Comportativele

„Dragi tovarăși, „Daţi-mi voie, în primul rând, să


Doresc numai să vă felicit pentru votul de
mulțumesc tuturor încredere pe care l-aţi primit
oamenilor muncii din în Parlamentul României şi,
Capitală, întregului evident, pentru depunerea
nostru popor, pentru jurământului .”
activitatea depusă în *adoptarea unei atitudini față de
dezvoltarea socialistă.” un anumit lucru, persoană sau
situație
Componenta locuționară
Componenta ilocuționară,
perlocuționară
Concluzii.Propuneri

Actele de limbaj influențează construcția secvențelor


discursive după cum urmează:
* în plan sintactic discursul reprezintă un cumul de
cuvinte
* în plan semantic, discursul funcționează ca atare
* în plan pragmatic, discursul stabilește relații cu cei
care îl utilizează
Continuarea cercetării complexității limbajului și a
rolului acestuia în procesul de umanizare a
individului, proces prin care Eul social este pus în
valoare.