Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE “COSTIN C. KIRIŢESCU”


INSTITUTUL DE CERCETARE A CALITĂŢII VIEŢII

Institutul de Cercetare a Calității Vieții


2019 – 30 de ani de activitate

Sorin Cace
Institutul de Cercetare a Calității Vieții

România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății româneșt


14 Noiembrie 2018, București
ICCV 2019: direcții instituționale

• Cercetare: dezvoltarea programelor de


cercetare existente/adăugarea unor noi programe
de cercetare în programul ICCV

• Diseminare: dezvoltarea programului de


difuzare a rezultatelor cercetării într-un format
accesibil către publicul larg
România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății românești
14 Noiembrie 2018, București
Cercetare: dezvoltarea direcțiilor de cercetare
existente/adăugarea unor noi direcții de
cercetare în programul ICCV:

• politici sociale
• calitatea vieții
• analiza mediului rural

România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății românești


14 Noiembrie 2018, București
Politcile sociale în România:
1990-2020
• Colecție de studii de autor:
• focalizată asupra analizei principalelor domenii ale politicilor
sociale;
• în perioada post-comunistă;
• urmărind dinamica și impactul politicilor sociale
• într-o abordare comparatvă.

• utilizarea datelor relevante culese/produse de către ICCV, la


care se vor adăuga statstcile naționale și europene.
Calitatea vieții în România după
criza economică
• Colecție de studii de autor:
• focalizată asupra analizei evoluției principalilor indicatori ai calității
vieții și construcției de noi indicatori relevanți;
• în perioada ulterioară crizei economice (2008 – prezent).

Analize centrate asupra identificării influenței: statusului socio-economic,


genului, vârstei, apartenenței etnice și a altor variabile relevante
asupra variației indicatorilor
Mediul rural românesc - puncte critice şi variabile
strategice: exploatații agricole, structură
ocupațională, tendințe demografice

• Colecție de studii de autor:


• focalizată pe analiza:
• tendințelor demografice;
• structurii ocupaționale în mediul rural;
• structurii exploatațiilor agricole - potențial economic și riscuri.

Proiectul își propune susținerea politicilor de dezvoltare rurală din


România prin analiza unor procese și fenomene-cheie
Diseminare: dezvoltarea programului de difuzare
a rezultatelor cercetării într-un format accesibil
către publicul larg:

•Extinderea programului Rapoarte Sociale

•Dezvoltarea unei serii de mini-conferințe de o


jumătate de zi, pe o singură temă, de prezentare a
rezultatelor de cercetare

România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății românești


14 Noiembrie 2018, București
Extinderea și consolidarea programului
Rapoarte Sociale

• Publicarea cu regularitate a unui raport privind


situația generală a societății românești (o dată la 2
ani)

• Publicarea anuală a 1-2 rapoarte sociale, pe teme


de actualitate, studiate în cadrul ICCV

România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății românești


14 Noiembrie 2018, București
Dezvoltarea unei serii de mini-conferințe de o
jumătate de zi, pe o singură temă, de prezentare
a rezultatelor de cercetare

Temele următoarelor conferințe:


•îmbătrânirea populației și serviciile pentru vârstnici;
•migrație internațională în/din România;
•opțiunea sau necesitatea datelor deschise.

România socială 1918-2018. Contribuții ale ICCV la dezvoltarea societății românești


14 Noiembrie 2018, București
Mulţumim!