Sunteți pe pagina 1din 24

*

*Ce este Stigmatizarea și de ce există acest


fenomen?
*Descrie experiența ta cu Stigmatizarea –
prezintă câteva exemple reale din viața ta.

*Ce este Discriminarea și de ce există acest


fenomen?
*Descrie experiența ta cu Discriminarea –
prezintă câteva exemple reale din viața ta.
*Stigmatizarea se bazează pe convingeri.
*O persoană este stigmatizată, atunci când
cineva are atitudine negativă față de ea, în
baza a careva experiențe pe care le trăise,
a ceva ce fac sau din cauza că aparțin unui
anumit grup.
*Stigmatizarea este exprimată în cuvinte și
ea discreditează oamenii.

*
Discriminarea are loc atunci când se
acționează (sau nu se acționează) în baza
acelor convingeri stigmatizatoare.
Discriminarea este o formă de:
- diferențiere
- excludere
- limitare
a unei persoane, fără un motiv bun.

*
1. Prejudecăți - păreri, idei preconcepute (și
adesea eronată) pe care și le face cineva
asupra unor lucruri, adoptate, de obicei, fără
cunoașterea directă a faptelor
2. Stereotipuri - care sunt reproduse în aceeași
formă; foarte comun, mereu aceleași;
obișnuite, banale.
3. Mituri – explicația eronată a unor fenomene,
care provine din popor și deseori capătă un
caracter fantastic

*
1. Intimidare

2. Marginalizare

3. Excludere

*
- El este sărac, deci el este prost, nu are
educație
- El este musulman, deci el este terorist
- Ea este adolescentă, deci ea nu înțelege
realitatea
- Ea este femeie, deci doar ea trebuie să
gătească mâncare
- El este bărbat, deci el nu trebuie să
plângă niciodată
- Ea fumează, deci ea este atrăgătoare și
puternică

*
1. Retard/întârziere mintal(ă) – lenos, prost, inadaptat,
incapabil, debil.
2. Autism – nebun, nedezvoltat, nu înțelege nimic.

3. Tulburare Hiperkinetică cu deficit de atenție – distrat,


alintat, bătăuș, este rău.
4. Tulburările de alimentație - anorexia și bulimia –
obsedate de diete, ușuratice, obsedate de mâncare.

* stigmatizare și discriminare
1. Tulburările afective – depresia – lenos, face abuz de
substanțe, slab, plictisitor, pisimist.
2. Anxietatea – fobii, atac de panică, obsesii – fricoși,
lipsiți de putere interioară,
3. Dependența de substanțe psihoactive – alcool, droguri –
neputincioși, nu au putere de voință, copii de bani gata,
nemernici.
4. Schizofrenia –violenți, periculoși, incapabili de a avea
grijă de sine, nebuni.
Conotațiile negative și presupunerile false în legătură cu
dizabilitățile mintale pot fi la fel de dăunătoare ca și boala în
sine

* stigmatizare și discriminare
3 persoane cu care ai putea trăi
3 persoane cu care nu dorești să stai împreună

1. Student din zona montană, planifică să se mute în oras pentru a-și încerca soarta
2. Persoană care nu mai este în sistemul educațional și care nu lucrează
3. Tânăr orb
4. Tânăr cu dizabilitate mintală (Sdr Down, Schizofrenie, Retard Mintal etc)
5. Persoana tînără care a abandonat școala la o vârstă fragedă
6. Persoană tânără cu HIV/SIDA
7. Dependent de droguri
8. Mamă singură
9. Persoană tânără dintr-o familie problematică (abuz de alcool, droguri, violență etc)
10. Victima violenței în familie
11. Tânăr Homosexual
12. Tânără Homosexuală
13. Bolnav de cancer, stadiul terminal
14. Persoană din familie social-vulnerabilă
15. Orfan cu un nivel scăzut de participare socială
16. Bătrân care are nevoie de îngrijiri speciale
stigmatizare
discriminare
*Descrie experiența ta cu Stigmatizarea și/
Discriminarea – soluții pe care le-ai folosit
pentru a stopa acest fenomen.

*Care sunt metodele cele mai bune de


rezolvare a problemelor legate cu fenomenele
Stigmatizării și/ Discriminării ?

*Desenează și descrie o lume fără Stigmatizare


și/ Discriminare.

*Ce este Sănătatea Mintală?


Ființele umane sunt ființe Bio-Psiho-Sociale,
deci :
1. Eu sunt parte a naturii - Biologie
2. Eu am corp și suflet - Psihologie
3. Eu sunt parte a societății – familiei - Social
4. Eu sunt unic

*
* OMS definește Sănătatea drept o stare de bine
în plan fizic, psihic și social, capacitatea de a
duce o viață productivă social și economic și nu
doar absența bolilor și a infirmităților

*
Sănătatea Mentală este o stare de bine a ființei
umane ce cuprinde mai multe dimensiuni.
1. Dimensiunea intrapersonală – relația mea cu
mine însumi – gândurile, emoțiile, dorințele
2. Dimensiunea interpersonală – relația mea cu
ceilalți oameni – comunicarea, comportamentul

*
* Sănătatea mintală este un concept general şi complex care
cuprinde mai multe dimensiuni:
1. Dimensiunea emoţională - pune accentul pe
conştientizarea şi acceptarea sentimentelor (trăirilor)
persoanei. Ea include măsura în care cineva are o
atitudine pozitivă şi entuziastă în raport cu propria
persoană şi cu viaţa în general. Include capacitatea unei
persoane de a-şi coordona sentimentele şi
comportamentele corelate cu acestea, inclusiv evaluarea
(aprecierea) într-o manieră realistă a limitelor persoanei
respective, dezvoltarea spiritului de autonomie şi
priceperea de a face faţă stresului în mod eficient.
Persoana sănătoasă din punct de vedere emoţional
menţine relaţii satisfacătoare cu alţii.
2. Dimensiunea ocupaţională - este legată de atitudinea pe
care o persoană o are faţă de munca pe care o prestează,
munca prin care poate dobîndi satisfacţie personală şi
bunăstare materială.
3. Dimensiunea intelectuală – încurajează activităţile
creative, care stimulează activitatea mintală. O
persoană sănătoasă din punct de vedere intelectual
foloseşte resursele disponibile pentru a-şi lărgi sfera
cunoştinţelor şi utilizează activităţile intelectuale şi
culturale împreună cu resursele umane disponibile în
cadrul comunităţii căreia îi aparţine.
4. Dimensiunea spirituală - presupune căutarea
sensului şi scopului existenţei umane. Ea include
dezvoltarea unei aprecieri profunde asupra vieţii,
naturii şi universului şi presupune existenţa unui
puternic sistem de valori la fiecare persoană.
5. Dimensiunea socială - încurajează participarea la
ambientul uman şi fizic al unei persoane pentru
bunăstarea generală a comunităţii din care aceasta
face parte şi pune accent pe interdependenţa cu alţii
şi cu natura şi include, de asemenea, urmărirea
realizării armoniei în familie şi în relaţiile sociale.
Atunci, cînd aud expresia sănătate mintală - majoritatea oamenilor
se gîndesc la boli mintale. Dar, sănătatea mintală înseamnă mult
mai mult decît absenţa bolii psihice :
- Sănătatea mintală este ceea ce ne dorim cu toţii, fie că ştim ce
este, fie că nu.
- Atunci cînd ne gîndim la fericire, linişte sufletească, satisfacţie,
bucurie, ne referim de fapt la sănătatea mintală.
- Sănătatea mintală este o parte a vieţii cotidiene. Ne-o construim
în fiecare zi în familie, la locul de muncă, în cercul de prieteni, în
societate.
- Sănătatea mintală înseamnă modul în care oamenii se inţeleg în
familie, la şcoală, la serviciu, la joacă, cu semenii în comunitate.
- Sănătatea mintală înseamnă modul în care fiecare işi poate
armoniza dorinţele, ambiţiile, capacităţile, idealurile,
sentimentele şi conştiinţa pentru a putea face faţă cerinţelor
vieţii.
Nu există o delimitare netă între sănătatea mintală şi boala
mintală. Există o varietate de aspecte ale sănătăţii mintale.
Nimeni nu posedă în orice moment toate trasăturile caracteristice
ale unei sănătăţi mintale perfecte.
Sănătatea mintală înseamnă :
Să ne simţim bine cu noi înşine:
- să nu ne lăsăm coplesiti de propriile emoţii : teamă, mînie,
supărare, dragoste, gelozie, furie, vinovăţie sau griji;
- să fim capabili să trecem peste necazurile şi greutăţile vieţii,
să facem faţă “din mers” dezamăgirilor;
- să avem o atitudine optimistă, tolerantă (pînă la o anumită
limită însă) faţă de noi înşine şi faţă de alţii, să avem simţul
umorului şi să putem face haz cu uşurinţă de propria noastră
persoană;
- să nu putem accepta propriile defecte încercînd, în acelaşi
timp, să le minimalizăm;
- să avem respect pentru propria noastră persoană;
- sa ne autoapreciem realist, să nu ne subestimăm calităţile şi
capacităţile, dar nici să nu ni le supraestimăm;
- să fim capabili să rezolvăm în mod adecvat situaţiile care apar
în viaţa noastră;
- să ne bucurăm de lucrurile simple, de întîmplările cotidiene
plăcute;
Să ne simţim bine împreună cu alţii:
- să fim capabili să oferim dragoste şi ajutor celorlalţi, să
ne gîndim şi la interesele altora;
- să avem relaţii personale satisfacătoare, armonioase şi
durabile;
- să iubim oamenii, să avem încredere în ei şi să le arătăm
această încredere;
- să respectăm valorile şi demnitatea celorlalţi, să
înţelegem şi să acceptăm faptul că oamenii sunt diferiţi;
- să nu-i înşelăm pe alţii, să nu ne folosim niciodată de
ceilalţi pentru a ne atinge scopurile dar, în acelaşi timp,
să nu-i lăsăm pe ceilalţi să profite de noi;
- să simţim că facem parte dintr-un grup;
Să putem îndeplini cerinţele vieţii:
- să ne rezolvăm problemele într-un mod constructiv, pe
masură ce apar;
- să ne asumăm responsabilităţile ce ne revin;
- să ne modelăm propriul ambient atunci, cînd se poate şi
să ne adăptăm atunci, cînd este nevoie;
- să ne facem planuri de viitor;
- să primim cu bucurie experienţe şi idei noi;
- să ne folosim capacităţile şi talentele;
- să ne fixăm ţeluri realiste;
- să fim capabili să luăm singuri decizii în problemele care
ne privesc;
- să fim mulţumiţi să depunem eforturi în ceea ce facem,
să muncim cît mai bine pentru a realiza ceea ce ne-am
propus.
* Fiecare om poseda un caracter individual unic. Nu
contează cât de multe miliarde de oameni se nasc
pe pământ, nu există nici macar 2 oameni care vor
avea vreodată exact aceeași personalitate.
* Fiecare persoană este o existență unică în întregul
univers.

* Diversitate și Unitate
Să presupunem că există o maşină perfectă, a
cărei piese sunt unice de felul lor în întreaga
lume, şi nu există nici o modalitate de a procura
sau a înlocui vreuna dintre ele. Oricât de mică
sau nesemnificativă ar fi o singură piesă,
valoarea ei atunci este egală cu cea a întregii
maşini. În mod asemănător, un om deplin matur
este unic în întregul univers. Oricât de
neînsemnată ar părea acea persoană, valoarea
ei este egală cu cea a întregului cosmos.

* O lume fără discriminare este


ca o mașină perfectă
*Mulțumesc 