Sunteți pe pagina 1din 9

Instructor principal Cosmin KATONA

ECHIPAMENTE ŞI SISTEME DE
NAVIGAŢIE
http://adl.anmb.ro

COMPASE GIROSCOPICE
GIROSCOPUL
 Giroscopul

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Definiţii
 Proprietăţile giroscopului liber
 Inerţia giroscopului
 Precesia giroscopului
Transformarea giroscopului în girocompas
 Metoda pendulară
 Metoda vaselor comunicante
 Metoda electromagnetică

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 2


Transformarea giroscopului în girocompas
Transformarea giroscopului în girocompas

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Metoda pendulară
 Metoda vaselor comunicante
 Metoda electromagnetică

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 3


Transformarea giroscopului în girocompas
Transformarea giroscopului în girocompas

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Metoda pendulară
 Metoda vaselor comunicante
 Metoda electromagnetică

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 4


Oscilaţiile girocompaselor
 Oscilaţiile neamortizate ale girocompaselor

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Amortizarea oscilaţiilor girocompaselor
 Oscilaţiile amortizate ale girocompaselor
pendulare
 Metoda electromagnetică

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 5


Oscilaţiile girocompaselor
 Oscilaţiile neamortizate ale girocompaselor

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Amortizarea oscilaţiilor girocompaselor
 Oscilaţiile amortizate ale girocompaselor
pendulare
 Metoda electromagnetică

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 6


Erorile girocompaselor
 Eroarea de viteză

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Cauze
• Erorile inerţiale
 Deplasarea inerţială
 Condiţia trecerii aperiodice a axului în noul
meridian
 Eroarea inerţială de gradul I
 Eroarea inerţială de gradul II
• Eroarea de balans
• Eliminarea erorii de balans

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 7


Erorile girocompaselor
 Eroarea de viteză

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 Cauze
• Erorile inerţiale
 Deplasarea inerţială
 Condiţia trecerii aperiodice a axului în noul
meridian
 Eroarea inerţială de gradul I
 Eroarea inerţială de gradul II
• Eroarea de balans
• Eliminarea erorii de balans

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 8


BIBLIOGRAFIE
 BALABAN, GH., Tratat de navigaţie maritimă, Editura Leda,
Constanţa, 1996

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 BOZIANU, FR., Echipamente şi sisteme de navigaţie maritimă.
Vol I, Editura Ex Ponto. Constanţa, 2002; 2005
 BOZIANU, FR., Aparate electrice de navigaţie. Editura “Gh.
Asachi”, 2002;
 BOZIANU, FR., s.a, Construcţia neconvenţională a
girocompaselor navale, Editura Academiei Navale “Mircea cel
Bătrân”, Constanţa, 2001;
 BOZIANU, FR., Compase giroscopice navale, Editura Academiei
Navale “Mircea cel Bătrân”, Constanţa, 2006;
 BOZIANU, FR., Tratat de echipamente şi sisteme de navigaţie.
Vol I şi II, Editura Ex Ponto. Constanţa, 2007;
 *** Documentaţia tehnică a girocompasului Plath;
 *** Documentaţia tehnică a girocompasului Anschutz;

17 noiembrie Funcţie didactică Prenume Nume 9