Sunteți pe pagina 1din 11

ARBORADA ŞI GREEMENTUL NAVELOR CU

PROPULSIE MECANICĂ
1. Arborada
Totalitatea construcţiilor amplasate deasupra punţii
principale si suprastructurilor, care servesc pentru instalarea
diferitelor posturi de observare, montarea luminilor de
semnalizare, fixarea antenelor de radio şi radiolocaţie,
ridicarea pavilioanelor şi luminilor de semnalizare vizuală,
precum şi pentru manevrarea greutăţilor se numeşte arborada
şi greement.
Arborada unei nave este alcătuită din totalitatea pieselor
confecţionate din lemn sau din metal şi care la bordul navei
poartă una din denumirile: catarge sau arbori, vergi, pic, ghiu,
bompres.
Catargul este un stâlp vertical aşezat în planul
diametral al navei şi fixat în osatura de rezistenţă a
navei.

Numărul de catarge diferă de la o navă la alta în


funcţie de mărimea şi destinaţia acesteia.
Toate petrolierele, mineralierele şi cargourile au în
mod obligatoriu două catarge pentru montarea
luminilor de semnalizare pe timp de noapte.

Acestea poartă următoarele denumiri: catarg prova,


care prin tradiţie mai este numit şi trinchet şi catarg
pupa, care poate fi denumit şi arborele mare.
Verga este o traversă orizontală, încrucişată pe catarg. Ea
serveşte pentru susţinerea saulelor pe care se ridică
pavilioanele sau felinarele de semnalizare optică, sau pentru
montarea antenelor radio.

Ghiul este o grindă orizontală, fixată cu un capăt de partea de


jos a catargului, iar la celălalt capăt susţinută de o balansină
(este un element de arboradă specific navelor cu vele).
Picul este un baston (asemănător cu o jumătate de vergă) aşezat oblic
spre pupa în partea superioară a catargului pupa. Picul este prins cu un
capăt într-o articulaţie la catarg şi este susţinut la celălalt capăt cu o
balansină. El este un element de arboradă prezent la toate navele care au
cel puţin un catarg pentru că la pic se ridică pavilionul naţional al navei pe
timpul navigaţiei.

Bompresul este un arbore înclinat, fixat la prova navei (se întâlneşte la


navele cu vele). Sub bompres, la ieşirea acestuia din navă, există de
obicei o figură care se numeşte galion.
Greementul
Greementul este reprezentat de ansamblul manevrelor fixe şi
curente de la bord.
Manevre fixe sunt denumite toate parâmele metalice sau
vegetale fixate permanent cu un capăt de arboradă şi cu celălalt
capăt de corpul navei.
Principalele manevre fixe sunt:
sarturile: susţin arborii (catargele) în plan transversal, în ambele
borduri;
straiurile: susţin arborii în planul longitudinal al navei spre
prova;
pataraţinele: susţin vergile în borduri;
balansinele: susţin vergile în borduri;
Prin expresia manevre curente sunt denumite toate parâmele
mobile, cu ajutorul cărora se manevrează vergile, velele, bărcile
şi diferite greutăţi la bord.

Cele mai importante manevre curente sunt:


- fungile: folosite pentru ridicarea/coborârea vergilor sau
velelor;
- braţele: fixate la capetele vergilor, folosesc la orientarea
vergilor;
- şcotele: sunt parâme care întind colţurile de velă spre pupa;
- murele: întind colţurile de velă spre prova;
- curenţii: denumirea generală a oricărei parâme care trece
printr-un rai (o macara, un palanc);
Greement
1 – verga randunicii mici; 2 – balansina randunicii mici ;
3 – contrascota randunicii mici; 4 – verga zburătorului mic;
5 – balansina zburătorului mic;
6 – contrascota zburătorului mic; 7 – pataraţinele
arboretului; 8 – arboretul mic;
9 – verga gabierului mic; 10 – balansina gabierului mic; 11
– contrascota gabierului mic; 12 – arborele gabier mic; 13 –
sarturile arborelui gabier mic; 14 – pataraţinele arborelui
gabier mic; 15 – verga trincii; 16 – balansina vergii trincii
(întinsa);
17 – contrascota trincii; 18 – sarturile coloanei trinchet ;
19 – coloana trinchet;
20 – straiul trinchetului; 21 – straiul focului mare; 22 –
straiul focului mic; 23 – straiul focului sagetii; 24 – straiul
sagetii; 25 – bompres; 26 – subarba; 27 – martingala;
28 – sarturile coloanei bompresului; 29 – coloana
bompresului; 30 – bastonul bompresului; 31 – săgeata;
32 – arboretul mare; 33 – verga randunicii mari;
34 – balansina randunicii mari ; 35 – contrascota
randunicii mari; 36 – braţele vergii randunicii mici; 37
– verga zburătorului mare; 38 – balansina zburătorului
mare; 39 – contrascota zburătorului mare; 40 – straiul
arborelui mare; 41 – braţele vergii zburătorului mic;
42 – verga gabierului mare; 43 – balansina gabierului
mare;
44 – contrascota gabierului mare; 45 – pataraţinele
arboretului mare; 46 – arborele gabier mare; 47 – sarturile
arborelui gabierului mare; 48 – straiurile arborelui gabier mare;
49 – pataraţinele arborelui gabier mare; 50 – verga mare; 51 –
contrascota velei mari; 52 – arboretul artimon; 53 – verga
randunicii artimon; 54 – balansina vergii randunicii artimon
(moale); 55 – contrascota randunicii artimon; 56 – braţele
randunicii artimon; 57 – braţele randunicii mari; 58 – verga
zburătorului artimon; 59 – balansina zburătorului artimon; 60 –
picul pavilionului;
61 – braţele vergii zburătorului mare;
62 – braţele zburătorului mic; 63 – verga gabierului artimon;
64 – balansina gabierului artimon; 65 – contrascota gabierului
artimon; 66 – straiul arboretului artimon;
67 – straiul arborelui gabier artimon; 68 – pic; 69 – ghiu; 70 –
scota ghiului; 71 – verga velei in cruce/artimonului;
72 – sarturile coloanei artimon; 73 – braţul mare
Velatura
1 – farul prova; 2 – rândunica mica (trinchet); 3 –
zburătorul mic (trinchet); 4 – aripa zburătorului; 5 –
aripa gabierului mic (trinchet); 6 – gabierul mic
(trinchet); 7 – focul sagetii; 8 – focul mic; 9 – focul mare;
10 – straiul coloanei trinchet pe care se invergheaza
trinchetul; 11 – trinca; 12 – farul mare;
13 – rândunica mare;
14 – velastraiul randunicii mari; 15 – zburătorul mare;
16 – gabierul mare;
17 – velastraiul zburătorului mare; 18 – velastraiul mare;
19 – vela mare; 20 – farul pupa; 21 – rândunica artimon;
22 – zburătorul artimon; 23 – velastraiul zburătorului
artimon; 24 – gabierul artimon; 25 – velastraiul artimon
(draculetul); 26 – vela in cruce (artimonul); 27 – randa