Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect la informatică

Tema: Tipuri de date tablou(array)

Elaborat de către eleva clasei a X-a ,,A”- PrijilevschiAnastasia


Profesor –Snegur Tatiana

2015
Tipul tablou (Array )

 Structura tablou consta într-o succesiune (sir) de elemente (aflate


într-o anumita ordine) având toate acelasi tip (tipul_elementelor).

 Elementele pot fi identificate prin indici, acestia fiind dintr-un


subdomeniu al unui tip ordinal sau chiar un tip ordinal.

 Aceasta înseamna ca în definirea unui tablou va trebui sa precizam


atât domeniul_indicilor (tipul de indexare) cât si tipul_elementelor
componente.

 Sintaxa specificarii în limbajul Pascal a unei structuri tablou este :


<tablou> ::= Array ‘[‘ <domeniul_indicilor> ‘]’ Of
<tipul_elementelor>; Exemple : Type Sir_intregi = Array [1..9] Of
Integer; { tipul sir de maxim 9 intregi } Var Matrice : Array [1..25] Of
Sir_intregi;{ tipul elementelor poate fi array }
.

 Un element al tabloului se refera prin scrierea numelui tabloului


urmat de indicele elementului scris între paranteze drepte(
nume_tablou[indice] ). Elementele unui tablou pot fi la rândul lor
tablouri. Astfel, elementele unui tablou de tipul : Array [1..6] Of
Array [1..7] Of Real ; sunt vectori având 7 elemente reale. Daca T
este un tablou de acest tip atunci T are 6 componente, fiecare
componenta fiind un vector cu 7 elemente. De fapt este vorba de
o matrice cu 6 linii si 7 coloane.

 Componenta T[i] a acestui tablou va fi un vector cu 7 elemente


reale. Selectarea elementului cu indicele j al tabloului T[i] poate fi
obtinuta scriind T[i][j]. Mentionam ca se accepta o prescurtare a
declaratiei de mai sus sub forma : T : Array [1..10, 1..6] Of Real ;
iar elementele matricei, Tij vor fi referite prin T[ i , j ]
.