Sunteți pe pagina 1din 7

Modele de instruire

Modelul constructivist

 Acest model este cu centrare pe elev.


 Întemeietori: H. Wallon, L.S. Vîgotski şi J. Piaget
 Aşa cum preciza H.Sibert, ideea pe care se
fundamentează constructivismul este aceea că
„învăţarea este construcţia realităţii pe baza
experienţelor şi a amintirilor noastre, a reţelelor
noastre de concepte şi cunoştinţe, perspectiva şi
modul nostru de gândire”.
Modelul constructivist

 Se evidențiază rolul afectivului în cunoaştere şi în învăţare


 afectele sunt principalii furnizori de energie sau „motoare”
şi „motivatori” ai oricărei dinamici cognitive;
 afectele determină continuu focarele atenţiei;

 afectele acţionează ca nişte ecluze sau porţi care ne


închid sau deschid accesul la diferiţi acumulatori ai
memoriei;
 afectele creează continuitate; ele acţionează asupra
elementelor cognitive ca un „liant” sau „ţesut conjunctiv”;
 afectele determină ierarhia conţinuturilor gândirii;
 afectele sunt factori extrem de importanţi în reducerea
gradului de complexitate a cunoaşterii
Modelul constructivist

 Aşadar, afectele mobilizează şi motivează


procesele gândirii, selectează şi ierarhizează
conţinuturile gândirii, creează conexiuni şi
continuitate.
Modelul constructivist - Temă

 Realizaţi harta afectelor care te motivează


personal în învăţare şi obţinerea de
performanţe
Modelul bazat pe procesarea
informațiilor

Dezvoltă implicaţiile teoriei informaţiei în procesul de


învăţământ, studiind principalele categorii de
informaţii vehiculate în circuitele interacţionale ale
procesului, situaţional abordând şi fenomene
informaţionale specifice, cum ar fi redundanţa,
surplus de informaţie care poate deturna ori, din
contră, consolida sensul unui mesaj educaţional.
Modelul bazat pe procesarea
informațiilor

Pentru procesul de predare-învăţare,


redundanţa îmbracă trei forme:
- necesară - surplus de informaţie solicitat
de situaţiile concrete
- tolerată - surplus de informaţie aflat la
pragul de acceptabilitate,
- superfluă - surplus de informaţie care
viciază mesajul iniţial;

S-ar putea să vă placă și