Sunteți pe pagina 1din 9

Acizi si baze

in teoria protolitică
ACIZII sunt molecule sau ioni, care cedează unul sau mai mulţi
protoni unei baze.
HCl + H O H3O + + Cl –
ACID BAZA H ACID BAZA
CONJUGAT CONJUGATA

ACIZII POLIBAZICI IONIZEAZĂ IN TREPTE


H2SO4 + H2O → HSO-4 + H3+O
ACID BAZĂ BAZĂ ACID
CONJUGATĂ CONJUGAT

HSO-4 + H2O → SO4 2- + H3 + O


ACID BAZĂ BAZĂ ACID
CONJUGATĂ CONJUGAT
BAZELE sunt molecule sau ioni care acceptă
unul sau mai mulţi protoni
de la un acid

NH3 + H O NH4 + + HO –

H
BAZĂ ACID ACID BAZĂ

SUBSTANŢELE CARE SE COMPORTĂ ATÂT CA ACIZI, CÂT SI CA BAZE SE NUMESC SUBSTANŢE


AMFOTERE SAU AMFOLIŢI
CLASIFICAREA ACIZILOR SI BAZELOR DIN PUNCT DE VEDERE PROTOLITIC

ACIZI BAZE

MONOBAZICI POLIBAZICI MONOACIDE POLIACIDE


MONOPROTICI POLIPROTICI

HCl, HNO3, H2SO4, H2S, NaOH, KOH, Al(OH)3


HCN, H2CO3, H3PO4 NH3 Ca(OH)2
CH3COOH
ELECTROLIŢII sunt soluţiile de acizi si baze careconduc curentul electric în
soluţie

TARI – IONIZEAZĂ TOTAL IN SOLUŢIE APOASĂ.


EXEMPLE: H2SO4, HNO3, HCl, NaOH,
ELECTROLIŢI

SLABI – IONIZEAZĂ PARŢIAL IN SOLUŢIE APOASĂ.


EXEMPLE: CH3COOH, H2CO3, HNO2, H2SO3, H2S, NH4OH,
IONIZAREA APEI
APA ESTE UN COMPUS MOLECULAR AMFOTER

H H H
1
O: + O: H -- O : + + HO: -
2
H H H
ACID BAZĂ

IN FUNCŢIE DE CONCENTRAŢIILE IONILOR [H3+O] SI [HO-] SOLUŢIILE POT FI:

- NEUTRE: [H3+O] = [ HO-] = 10-7 mol/l

- ACIDE: [H3+O] > [ HO-]


[H3+O] > 10-7 mol/l

- BAZICE: [H3+O] < [ HO-]


[H3+O] < 10-7 mol/l
PRODUSUL IONIC AL APEI

REACŢIA DE IONIZARE A APEI ESTE UN SISTEM IN ECHILIBRU.

H2O + H2O HO- + H3+O

CONSTANTA DE ECHILIBRU PENTRU REACŢIA DE AUTOPROTOLIZĂ ESTE:

[H3+O] [HO- ]
Kc =
[H2O]2

[H2O] = constantă

Kc · [H2O]2 = Kw = [H3+O] [HO- ]

Kw = 10-14 mol 2/l2

Kw = produsul ionic al apei


pH-UL SOLUŢIILOR APOASE

- pH-ul unei soluţii este egal cu puterea cu semn schimbat a a


concentraţiei molare a soluţiei in ioni de hidroniu

[H3+O] = 10-pH

- in practică, pH-ul se determină cu ajutorul indicatorilor acido-


bazici, substanţe care îşi modifică culoarea într-un interval foarte mic de
pH.
Zona in care un indicator îşi schimbă culoarea se numeşte zonă de
viraj.

- Măsurarea corectă a pH-ului se obţine prin utilizarea aparatului


numit Ph- metru.
[H3+O] 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 109 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[HO- ] 10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
pOH

Caracter Acid NE- BAZIC


soluţie UTRU