Sunteți pe pagina 1din 9

Inventarea roţii.

Severin Adrian
Inventarea roţii
• Roata este, probabil, cea mai importantă
invenție mecanică din toate timpurile.
Aproape fiecare mașină construită de la
începutul revoluției industriale implică un
singur principiu de bază reprezentat de una
din invențiile cu adevărat importante ale
omenirii. Este greu de imaginat orice sistem
mecanizat care să existe fără roată sau
ideea unei componente simetrice care se
deplasează într-o mișcare circulară pe o axă.
De la micile mecanisme de ceas la
automobile, motoare cu reacție și
calculatoare, principiul este același.
• Roțile sunt arhetipul unei tehnologii primitive,
al omului . Dar, de fapt, inventarea roţii este
atât de ingenioase încât abia în anul 3.500
î.Hr. cineva a făcut-o. Până în acel moment –
începuse epoca bronzului – oamenii turnau
deja aliaje metalice, construiau canale
şi bărci, și chiar proiectau instrumente
muzicale complexe, cum ar fi harpa. Lucru
complicat la roata nu era conceperea unui
cilindru de rulare, ci era să descopere cum
să conecteze o platformă stabilă, staționară
la cilindru.
• Bazat pe diagrame ale tablelor antice de
lut, cea mai cunoscută utilizare a acestei
invenții esențiale a fost roata olarului, care
era folosit din Mesopotamia în anul 3.500
î.Hr.. Prima utilizare a roții pentru transport
a fost, probabil, la trăsurile mesopotamiene
în 3.200 î.Hr.. Este interesant de observat
că roțile aveau aplicabilitate industrială şi
manufacturială înainte de a fi utilizate la
vehicule.
Cum s-a ajuns la inventarea rotii?
• Oamenii şi-au dat seama că obiectele grele ar putea fi
mutate ușor dacă aveau ceva rotund, de exemplu
trunchiul unui copac căzut , ar fi pus sub ele și
obiectele ar fi rostogolite peste trunchiul copacului.
Aşa procedau oamenii în epoca paleoliticului. Apoi,
oamenii şi-au dat seama de o modalitate de a muta
obiectele grele, cu o invenție pe care arheologii o
numesc sanie. Buştenii erau plasaţi sub un obiect și
folosiţi pentru a trage obiectul greu, ca o sanie și o
pană puse împreună. Cu timpul, buştenii au devenit
niste roţi, oamenii tăiau lemnul între cele două capete
pentru a crea ceea ce se numește ax. Apoi, au fost
folosite cuie de lemn pentru a fixa sania. Acum axul și
roțile creau toată mișcarea
• Acestea au fost primele căruțe. Dar lucrurile
nu s-au oprit aici. S-au făcut îmbunătățiri la
căruţă. Cuiele au fost înlocuite cu găuri
sculptate în cadrul căruţei şi axul a fost
plasat prin gaură. Acest lucru a fost necesar
pentru separarea pieselor în cazul roților
mari și axei subţiri. Roțile erau atașate la
ambele părți ale osiei. Apoi, a fost inventat
axul fix. Acum numai roțile se roteau. Axele
fixe dădeau stabilitate căruțelor şi căruţele
puteau lua curbele mai bine. Etapele
inventării roţii sunt prezentate şi în imaginea
de mai jos.