Sunteți pe pagina 1din 71

I.P.Gimnaziul ,,M. Eminescu,, or.

Telenești

A realizat: Mațuev Tatiana,


psihologul școlar

09.11.2018
«LĂNȚUȘOR»

O N O C N
Z T ! E Î
I I R Ă
F N U A S
R U M O A
Litera М în limba neerlandeză înseamnă MENS, ceia ce înseamnă
«om», dar dacă întoarcem litera M
se primește - W, «lucru»
Așadar, omul se naște pentru______?

М W

MENS WERC
OM LUCRU

+
În întâmpinarea
propriului destin
Elevii vor fi capabili :
•să clasifice profesii și meserii în dependență de
clasificarea lui E.A. Klimov;

•să numească calitățile necesare pentru


practicarea anumitor meserii/ocupații;

•să formuleze o opţiune pentru viitoarea


meserie/profesie, în concordanţă cu propriile
interese şi aptitudini.
Техническое состязание

Подготовила методист
МБОУ ДОД «ЦД(Ю)ТТ
г. Барнаула
Кошкина Татьяна Владимировна
Om-om
10 20 30 40 50
Om-natură
10 20 30 40 50
Om-tehnică
10 20 30 40 50
Om-sistem de semne 10 20 30 40 50
Om-imagine artistică 10 20 30 40 50
Om-om 10

Ne învaţă să citim,
Să scriem, să socotim,
Vorbe bune să rostim

Şi cuminţi
mereu sa fim.
RĂSPUN
S
Învățător
Om-om 20

Te ascultă, te consultă
Şi-apoi pe un bileţel
Îţi prescrie-un siropel
Să te faci bine cu el.

RĂSPUN
S
Doctorul
Om-om 30

Când voi creşte mare-mar


mare-ma
mă voi face __________
să pot vinde jucării
şi bomboane la copii.
RĂSPUN
S
Vânzător
Om-om 40

Specialist în drept care apără


acuzații în fața justiției și care
acordă asistență juridică celor
interesați
RĂSPUNS
Avocat
Om-om 50

Persoană oficială care


are misiunea de a
întreține relații cu
reprezentanții oficiali
ai altor state sau de a
trata în
RĂSPUN
numele
statului său S
Diplomat
Om-natură 10

Este o persoană însărcinată


cu paza unei păduri și care se
ocupă de îngrijirea acesteia.
RĂSPUN
S
Pădurarul
Om-natură 20

Activitatea lui se referă la


prevenirea,
combaterea și vindecarea
bolilor
de care suferă animalele
RĂSPUNS
Medic
veterinar
Om-natură 30

Persoană calificată care


se ocupă cu prepararea,
controlul,
distribuirea sau vinderea
medicamentelor.
RĂSPUN
S
Farmacist
Om-natură 40

Specialist în ramura
economiei agricole,
organizator al producției
agricole
RĂSPUN
S
Agronom
Om-natură 50

Lucrează în explorarea zacamintelor


de petrol si gaze, în industria
miniera, cariere și constructii civile,
precum și în studierea apelor de
subsol și de suprafața.
RĂSPU
NS
Geolog
Om-tehnică 10

Un „covrig” mare
roteşte
Pe la curbe-
ncetineşte,

RĂSPUN
Doar în staţii
S
mai opreşte
Şoferul
Корабли
Om-tehnică 20

Lucrător care face sau repară


lacăte, broaște, chei etc. sau care
efectuează operații de ajustare, de
asamblare etc. a pieselor mecanice
RĂSPUN
S
Lăcătuș
Om-tehnică 30

Muncitor specializat
în operaţii de sudare
RĂSPUN
S
SUDÓR
Om-tehnică 40

Persoană care efectuează


operații de montaj, de reparare sau
de întreținere a utilajelor,
mașinilor și aparatelor

RĂSPU
NS
Mecanic
Om-tehnică 50

Cel ce inventează mașini,


plănuește și dirijează lucrări de
artă și de industrie (fortificațiuni,
poduri, canale. căi, etc.)
RĂSPUN
S
Inginer
Om-sistem de semne
10

Verifică prețurile fiecarui


produs și îl înregistrează, manual sau
electronic cu scanner de citit prețul

RĂSPUN
S
Casier
Om-sistem de semne 20

te o persoana care scr


ste
programe software
RĂSPU
NS
Programator
Om-sistem de semne 30

care pregătește manuscris


pentru a putea fi publicate

RĂSPUN
S
Redactor
Om-sistem de semne 40

Cel însărcinat cu ținerea


și darea conturilor.

RĂSPUN
S
Contabil
Om-sistem de semne 50

Are atribuții de a autentifica acte


juridice, de a autentifica înscrisuri, de a
legaliza semnături, de a elibera copii
legalizate, certificate de moștenitor etc.

RĂSPUN
S
Notar
Om-imagine artistică 10

Artist care
interpretează roluri în
piese de teatru, în
filme
RĂSPUN
S
Actor
Om-imagine artistică 20

Specialist în tehnica
fotografică

RĂSPUN
S
Fotograf
Om-imagine artistică 30

Întâi va desena ceva,


După care va picta
Și lucrează cu mult spor
Meseria de ______
RĂSPUN
S
Pictor
Om-imagine artistică 40

Desenator, proiectant
care se ocupă de
estetica diverselor
produselor
RĂSPU
RĂSPU
NS
Designer
Om-imagine artistică 50

Specialist în proiectarea
planurilor
(și a devizelor) de construire a
clădirilor.
RĂSPUN
S
Arhitect
Спасибо за участие!!
Mulțumesc pentru
participare!
ANTRENOR SPORTIV
PROGRAMATOR
SCRIITOR
Medic
COAFEZĂ
BUCĂTAR
E deja sfârşitul lecţiei?
Atunci să generalizăm!

Ce mi-a plăcut? Ce nu mi-a plăcut?

Ce am aflat nou? Ce propuneţi pentru viitor?


Temă pentru acasă

1.Să susțineți cu succes examenele de


absolvire;

2. Să reuşiţi la admiterea la instituţiile


alese de voi.