Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTЕRUL ЕDUСАŢIЕI СULTURII ȘI СЕRСЕTĂRII

АL RЕРUBLIСII MОLDОVА

UNIVERSITATEA DE STAT DIN REPUBLICA MOLDOVA


FАСULTАTЕА DRЕРT

LUCRU INDIVIDUAL

DISCIPLINA: INDIVIDUALIZAREA RĂSPUNDERII ȘI PEDEPSEI PENALE

TEMA: ANALIZA SENTINȚELOR JUDECĂTOREȘTI EMISE ÎN BAZA ART. 145 CP RM

Autori:
Constantin BRAGOI
Vladislav BLAGA
Cristina CHIRILOV
Alexandrina EȘANU
Alisa MUNTEAN
Adriana STANCIUL
Am analizat 120 de sentințe:
 40 sentințe regiunea centru
 40 sentințe regiunea nord
 40 sentințe regiunea sud
Sentințele analizate au fost emise
între anii 2010-2018.
De ce art. 145 CP
Gravitatea infracțiunii
Gravitatea infracțiunii este determinată de caracterul și gradul
prejudiciabil al faptei (art. 15 CP).
 Art. 145 alin. (1) CP – infracțiune deosebit de gravă.
 Art. 145 alin. (2) CP – infracțiune excepțional de gravă.
Instanța de judecată, pentru a lua în vedere la stabilirea
pedepsei gravitatea infracțiunii, trebuie să pornească de la pedeapsa
medie care poate fi stabilită pentru infracțiunea respectivă.
Gravitatea infracțiunii
În sentințele analizate am constatat:
 În 7 din sentințele analizate instanța de judecată nu a
reținut gravitatea infracțiunii.
 În 73 din sentințele analizate instanțele de judecată au
menționat gravitatea infracțiunii, însă nu au argumentat-
o.
 În 40 din sentințele analizate instanțele de judecată au
menționat gravitatea infracțiunii și au argumentat-o.
Motivul infracțiunii
 În 68 sentințe a fost identificat motivul săvîrșirii infracțiunii
 În 52 sentințe nu a fost identificat motivul săvîrșirii infracțiunii.
 Cele mai dese motive sunt:
 gelozie,
 ură,
 relații ostile,
 conflict,
 Răzbunare etc.
 În sentință instanța de judecată este obligată să indice concret
motivul infracțiunii și care a fost rolul lui la stabilirea pedepsei.
Persoana celui vinovat
 Din cele 120 sentințe persoanele ce au fost condamnate, în nici
un caz nu aveau studii superioare.
 În 37 sentințe persoanele condamnate erau încadrate în cîmpul
muncii, iar în 83 sentințe nefiind angajați îm cîmpul muncii.
 În 28 sentințe persoana condamnată avea antecedente penale, iar
în 6 sentințe nu a fost indicată prezența sau lipsa antecedentelor
penale.
 În 52 sentințe nu a fost indicată caracteristica de la locul de trai,
iar 45 sentințe – persoana celui vinovat se caracterizează negativ
la locul de trai și doar în 23 sentințe se caracterizează pozitiv.
 Vîrsta infractorului variază după caz.
Circumstanțele cauzei care atenuează
răspunderea penală
 În 48 sentințe au fost reținute circumstanțe atenuante.
 Cele mai dese circumstanțe atenuante reținute au fost:
 căința sinceră,
 recunoașterea vinovăției,
 contribuirea activă la desăvîrșirea infracțiunii.
De asemenea au fost reținute circumstanțe atenuante, care nu
sunt prevăzute de art. 76 CP RM:
 aprecierea morală negativă a acțiunilor infracționale,
 conduita bună a infractorului înainte de săvîrșirea
infracțiunii.
Circumstanțele cauzei care agravează
răspunderea
 În 67 sentințe au fost reținute circumstanțe agravante.
 Cele mai dese circumstanțe agravante reținute au fost:
 săvîrșire infracțiunii în stare de ebrietate,
 săvîrșirea infracțiunii de către o persoană, care a fost
anterior condamnată pentru o faptă similară sau pentru
alte fapte, care au relevanță în cauză.
Circumstanțele cauzei care agravează
răspunderea
• Din cele 120 sentințe analizate, în 87 de cazuri persoana
condamnată la momentul săvîrșirii infracțiunii era în stare
de ebrietate.
• În 64 sentințe analizate a fost reținută starea de ebrietate
ca circumstanță agravantă.
Influența pedepsei aplicate asupra corectării și
reeducării vinovatului

 La individualizarea pedepsei instanța de judecată a reținut


criteriul respectiv în 49 sentințe din 120 sentințe.
Condițiile de viață ale familiei vinovatului
 În 85 sentințe din 120 sentințe, persoana celui vinovat
era celibatar.
 În 27 sentințe din 120 sentințe, persoane celui vinovat
avea persoane la întreținere.
 În 19 sentințe din 120 sentințe, persoane celui vinovat era
căsătorită.
Circumstanțe excepționale
 Au fost reținute circumstanțe excepționale în 3 sentințe
din 120.
 Acestea au fost:
 comiterea infracțiunii de către o persoană cu vîrsta
cuprinsă între 18 și 21 ani.
 aflarea persoanei vinovate în stare de iresponsabilitate.
Scopul infracțiunii
 În 79 sentințe a fost identificat scopul săvîrșirii infracțiunii.
 În 41 sentințe nu a fost identificat scopul săvîrșirii infracțiunii.
 Cele mai dese scopuri sunt:
- scopul săvîrșirii omorului,
- scopul de a ascunde urmele crimei,
- scopul lipsirii de viață,
- scopul sustragerii bunurilor etc.
Nr. de sentințe Încadrarea Pedeapsa Pedeapsa minimă Pedeapsa maximă aplicată
juridico-penală prevăzută de CP aplicată

Art. 145 alin.(1) CP Închisoare de la 10 Închisoare pe un termen Închisoare pe un termen de 14


35 la 15 ani de 5 ani și 6 luni. ani
Nu poate depăși ¾ Închisoare pe un termen Închisoarea pe un termen de 10
9 Art. 27, 145 alin.(1) CP din maxim, adică 13 de 6 ani și 8 luni. ani.
ani și 3 luni
Nu poate depăși ¾ Închisoarea pe un termen Închisoarea pe un termen de 15
Art. 27, 145 alin. (2) din maxim, adică 15 de 15 ani. ani
8 CP ani, iar detențiunea
pe viață nu se aplică
Art. 145 alin.(2) CP – Închisoarea de la 15 Închisoarea pe un termen Închisoarea pe un termen de 20
30 o singură agravantă la 20 ani sau de 12 ani ani
detențiunea pe viață

Art. 145 alin.(2) CP – Închisoare de la 15 la Închisoarea pe un termen Detențiunea pe viață


38 două sau mai multe 20 ani sau detențiune de 10 ani
agravante pe viață

Adulți- nu mai mult Închisoarea pe un termen Detențiune pe viață


de 25 ani de de 11 ani și 6 luni
21 închisoare.
Concurs Persoane care nu au
atins vîrsta de 21 ani
– nu mai mult de 12
ani și 6 luni.
Detențiunea pe viață.
Aplicarea pedepsei penale conform criteriilor speciale de
individualizare

• Doar în 2 sentințe a fost reținut art. 179 CP RM și anume aplicarea


pedepsei mai blînde decît cea prevăzută de lege.
• În 3 sentințe a fost reținut art. 80 CP RM și anume încheierea
acordului în caz de recunoștere a vinovăției.
• În 17 sentințe s-a reținut art. 81 CP RM, adică aplicarea pedepsei în
cadrul infracțiunii neconsumate.
• În 21 sentințe s-a reținut criteriul special de la art. 84 CP RM,
aplicarea pedepsei în caz de concurs de infracțiuni.
Concluzii
 În majoritatea cazurilor persoanele condamnate la
momentul săvîrșirii infracțiunii erau în stare de ebrietate.
 Majoritatea condamnaților sunt de sex masculin.
 În majoritatea cazurilor s-a solicitat examinarea cauzei în
baza probelor administrate la faza de urmărire penală.
 Nici un condamnat nu avea studii superioare.
 Majoritatea condamnaților nu erau încadrați în cîmpul
muncii.

S-ar putea să vă placă și