Sunteți pe pagina 1din 19

Trauma secundară

(Vicariantă)

Manifestări specifice traumei indirecte


Efectele manifestărilor traumei indirecte asupra calității vieții

Cristina Martiniuc (căs. Sturzu)


TCF II
Manifestări specifice traumei indirecte
 Simptomele victimelor indirecte ale evenimentelor traumatice sunt similare cu
cele prezente la victimele directe (Sexton 1999)
 Starea mentală patologică asociată traumei poate fi transmisă în mod indirect de
la victimă la salvator.
 Simptomele traumatizării indirecte sunt adesea neobservate și pot fi neașteptate.
 Trauma indirectă a fost teoretizată ca implicând ”schimbări profunde la nivelul
aspectelor centrale ale terapeutului” (Pearlman și Saakvitne, 1995), ce presupun
cognițiile, intimitatea personală, sistemul memoriei și credințele despre lume
(Baird și Kracen, 2006)

 Potențialele impactări ale profesioniștilor care interacționează cu victime ale


evenimentelor traumatice sunt încadrate în trei domenii majore:
a. Scheme cognitive disfuncționale
b. Simptome specifice PTSD
c. Dificultăți interpersonale
a) Scheme cognitive disfuncționale
 Structuri de bază care ajută la medierea și organizarea experiențelor
cognitive:
proprii (filtre ale realității) (Welburn &co, 2002)
Schemele

 Componente structurale de bază utilizate pentru a denumi, clasifica,


interpreta, evalua și acorda sens obiectelor și evenimentelor (Beck,
Emery și Greenberg, 2005)
 Manifestări ale nevoilor noastre psihologice (McCann & Pearlman,
1990)

Expunerea la materialul traumatic al clientului poate afecta lumea cognitivă a


persoanei în câteva domenii majore (Pearlman, Saakvitne, 1995):
 Încredere Poate ajunge să considere lumea periculoasă, amenințătoare, răuvoitoare
 Siguranță Se simte fără speranță în a avea grijă de sine și de ceilalți
 Control Simte că libertatea îi este afectată, limitată
 Stimă (de sine, de ceilalți) Sentimente de alienare, devalorizare, învinovățire
 Intimitate (personală și interpersonală) Interes scăzut pentru intimitate și sex, izolare
 Credințele spirituale, sensul vieții. Furie împotriva lui Dumnezeu, disperare
persistentă
b) Simptome specifice stresului posttraumatic
 Cf. DSM-V, PTSD se poate dezvolta în patru moduri:
• Direct, prin expunerea personală și directă la un eveniment traumatic (de exemplu, violență extremă sau abuz sexual)
• Indirect, fiind martor al unui eveniment traumatic care implică moartea, prejudiciul sau suferința unei alte persoane,
în general necunoscute
• Prin aflarea despre un eveniment traumatic care a fost trăit de un membru al familiei sau de un prieten apropiat
• Prin expunere repetată la detalii aversive ale evenimentelor traumatice

Persoanele expuse indirect evenimentelor traumatice pot dezvolta și simptome compatibile


cu criteriile PTSD care nu durează mai mult de câteva săptămâni sau luni, dar anumite efecte
emoționale pot dura ani de zile, având efecte semnificative asupra funcționării generale a
unei persoane. (Lerias & Byrne,2003) – 10-21% (Clohessy, Ehlers, 99)

 Stresul cumulat datorat expunerii indirecte la evenimente traumatice poate


conduce la un profil unic de simptome specifice PTSD:
 Simptome de reexperimentare (flashbackuri, coșmaruri)
 Evitare și amorțeală emoțională (limitarea afectelor, evitarea indiciilor care
amintesc de un anumit eveniment traumatic întâlnit)
 Hiperactivism (răspuns exagerat de tresărire, dificultate de a dormi)
Efectele manifestărilor traumei
indirecte asupra calității vieții

Performanțe Abandon
 Consecințele TI asupra profesionale profesional
persoanelor care lucrează
în domeniul
traumatologiei sunt Trauma
similare cu cele prezente indirectă
la victimele directe, dar are
la niveluri subclinice efecte
(Pearlman, Saakvitne, 95) Legături asupra: Sănătății
la cei mai mulți, existând sociale mentale
totuși și un procent de 5-
15% care prezintă
consecințe de nivel clinic Sănătății
(Adam & Riggs, 2008) fizice
Efectele traumei indirecte asupra
performanțelor profesionale
 Performanță problematică, ineficiență (Slatten, Carson &Carson, 2011)

Simptomele TS, cum ar fi imaginile


TI interferează cu capacitatea
intruzive și evitarea, conduc la
persoanei de a fi empatică, ceea ce
interacțiuni inadecvate sau relații
are efect asupra capacității de a
ineficiente cu clienții/pacienții
identifica și aborda clar problemele
încercări de a salva sau controla
celor din jur
clientul (limite terapeutice difuze)

STS și credințe cong disf = risc


TI poate avea efect și TS limitează capacitatea de a
crescut de a face rău clienților prin
asupra capacității de a se angaja în analiză de sine și
atitudine non-empatică, ruperea
menține limitele reflecție, iar acest lucru e
legăturilor, învinovățirea clientului,
corespunzătoare, de a posibil să interfereze între
negarea experienței, judecăți
lua decizii cu privire la nevoi/sentimente personale și
profesionale eronate, diagnosticare
tratament, la evoluție cele ale clientului/pacientului
greșită, uitlizare terapii incomplete
Efectele traumei indirecte asupra
abandonului profesional
 Scăderea calității/ cantității muncii, motivație scăzută, evitarea sarcinilor
sau obsesia detaliilor, muncă prea intensă, standarde perfecționiste,
dificultăți de atenție, uitare.
 Rata de absenteism, și abandon profesional este o altă preocupare în acest
context, cu impact asupra:
 Costuri de recrutare
 Costuri de formare
 Calitatea și eficiența serviciilor oferite.

 Unele studii au raportat că scorurile STS au fost corelate negativ semnificativ


cu intenția participanților de a profesa în viitor în același domeniu (Bride,
Radey & Figley, 2007; Duffy, Avalos și Dowling, 2014)
Efectele traumelor indirecte asupra
legăturilor sociale
 Simptomele traumei secundare au implicații asupra vieții personale a
individului.
 Ea poate interfera cu relațiile interpersonale, ceea ce duce la conflicte
maritale și relații problematice între părinți și copii
 În multe cazuri, persoanele care au experiența traumatizării vicariante
continue au tendința de retragere, de izolare în relație cu familia, prietenii și
activitățile de zi-cu-zi.
 Ca urmare, capacitatea de a forma și menține relații strânse cu caracter
personal este afectată în sens negativ
 Rețelele sociale formate anterior sunt de obicei pierdute, iar persoana e
frecvent izolată și separată ce ceilalți (Figley, 1995)
Efectele traumei indirecte asupra
sănătății mentale și fizice
 Trama indirectă poate conduce la îndoieli cu privire la sentimentul de
identitate și de valoare.

 Rate crescute de depresie și tulburări de anxietate (Jankowski, 2007)


 Creșterea ratei de abuz de alcool și substanțe, precum și alte comportamente
care creează dependență (Figley 1995)
 Există corelație între expunerea la evenimentele traumatice ale clienților și
sănătatea precară, în special PTSD și probleme de natură
 Gastrointestinală
 Musculo-scheletice
 Tulburări ale sistemului imunitar (Jankowski, 2007)
Ce e de făcut?
Pune masca de oxigen la tine mai întâi!

TEMĂ:

MINUTE PENTRU TINE!

Relaxează-te, plimbă-te, fă mișcare, meditează

Învață să petreci timp de calitate cu cei dragi


Cere ajutorul