Sunteți pe pagina 1din 40

INSTRUMENTE MUZICALE

Instrumente
muzicale

Melodice Ritmice

cordofone idiofone
aerofone membranofone
• Vioara
INSTRUMENTELE
CORDOFONE • Viola
• Violoncelul
- Sunetul rezultă în urma • Contrabasul
vibrației coardelor.
• Harpa
- Poate fi produs prin
ajutorul arcușului sau • Clavecinul
prin ciupire.
• Pianul
• Orga
• Flautul
INSTRUMENTE • Oboiul
AEROFONE
• Clarinetul
- Produc sunetul prin
vibrația coloanei de aer • Fagotul
• Trompeta
• Cornul
• Trombonul
• Tuba
ORGA
- Instrument aerofon cu
claviatură;
- În sec.al III-lea î.Hr., la
Alexandria a fost
confecționată orga hidraulică,
în care aerul se pompa cu
ajutorul unui pres cu apă;
- Ulterior a fost înlocuită cu cea
aerofonă.
Instrumente aerofone
Flautul

din lemn
Oboiul

Clarinetul
Fagotul
FLAUT
Ambitusul este de la si din octava mică până la do din octava a patra. Partida se notează
în cheia de vioară. Sonoritatea este fină, clară, suavă.
FLAUT
FLAUT
FLAUT
El prezintă un tub cu
lungimea de 60 cm, ce se
lărgește la capăt și e
înzestrat cu un sistem de
taste laterale și orificii cu
ajutorul cărora se reglează
înălțimea sunetului.
Ambitusul – si octava mică
– fa octava a treia.
CLARINETUL
- Ultimul deceniu al sec. al XVII-lea
- Tub din lemn cu lung.aprox. 70 cm,
lărgit la capătul exterior în formăă
de pâlnie.
Ambitusul pentru:
- Si-bemol: re octava mică până la
sol-octava a treia;
- La: de la do diez octava mică până
la fa-diez – octava a treia
FAGOTUL

- Sec.XVI
- Tub lung, încovoiat de
câteva ori (lung. 2,5 m);
- Ambitusul este cuprins
între si-bemol
contraoctava și mi din
octava a doua;
- Partida se notează în
cheia de bas.
Instrumente
aerofone din alamă

Tuba
Cornul
Trompeta

Trombonul
TROMPETA
- Instrument străvechi;
- Din sec.al XVII-lea începe să pătrundă în orchestre;
- Ambitusul este foarte larg:
- își are originea de la cornul de vânătoare, cunoscut încă din sec al XII-lea;
- Posibilitățile dinamice sunt foarte largi: pianissimo – forte;
- Ambitusul: trei octave și jum., si contraoctavă – fa octava a doua.

Cornul de vânătoare Cornul


TROMBONUL

- sec.XV Ambitusul:
- Este instrument cromatic sol contraoctavă – fa octava a doua
Partida se notează în cheia de bas.
TUBA

• - lungimea de 4 m
• Ambitusul: si contraoctava – fa
octava întaia
• Partida se scrie în cheia de bas, în
conformitate cu sonoritatea reală.
INSTRUMENTE MEMBRANOFONE

• La instrumentele • Timpanul
membranofone sunetul este
• Tamburina
produs datorită vibrației
unei membrane întinse pe o • Toba mare
cutie de rezonanță. Din • Toba mică
această grupă fac parte:
• Și altele.
TIMPANUL

- Instrument de percuție
membranofon;
- Lovitura se produce cu
două baghete la capătul
rotunjit în blăniță;
- Există trei tipuri de
timpane: mare, mediu și
mic.
INSTRUMENTE IDIOFONE

• Instrumentele idiofone • Triunghiul


sunt acele instrumente • Clopotele
muzicale care produc
• Xilofonul
sunete datorită vibrației
propriului corp. Din • Talgerele
această grupă fac parte: • Vibrafonul
• Celesta, etc.
XILOFONUL

- Instrument de
percuție idiofon;
- Acordabil;
- Gr.xylon-lemn,
phone-sunet;
- Cuprinde trei octave.
CELESTA
- Instrument de percuție
idiofon cu claviatură;
- Inventat la Paris în anul
1886;
- Cuprinde 4 octave;
- Partida celestei se
notează în cheia de bas
și în cheia de vioară;
CLOPOTELE
VIBRAFONUL
- Partida se notează în cheia de vioară și sună cu o octavă sau două mai sus;
- Ambitusul poate fi diferit:, obligaroriu trebuie să cuprindă do octava mică – do octava a treia.