Sunteți pe pagina 1din 41

MENTINATOARE

DE SPATIU
Cauzele pierderii premature
a dintilor
• Locale:
• -carii
• -traumatisme
• -erupții ectopice
• Generale:
• -naștere prematura
• -sindroame genetice
• -paralizie cerebrală
Efectele pierderii premature a dinților

•pierderea în lungime a arcadei


•migrări dentare
•înghesuiri
•rapoarte molare nefavorabile
•dinți erupți ectopic / rotați
Migrarea dentară
Amplitudinea deplasării e cu atât mai
mare cu cât pierderea a avut loc la o
vârstă mai mică
•amplitudinea deplasării e mai mare
la arcada sup. şi limitată inf.
•amplitudinea deplasării este mai
mare pentru d. distali breşei /
cei meziali
• pierderea timpurie este urmată
de o deplasare corporală (gresiune)
Migrarea dentară
• Pierderea tardivă are ca efect
înclinarea părţii coronare cu
menţinerea rădăcinilor într-o
poziţie fixă (versiune )
• pe lângă deplasările în plan
sagital au loc şi migrări
verticale ale antagoniştilor care
sunt cu atât mai ample cu cât
piererea este mai precoce
Menţinătoarele
de spaţiu

Condiţii:
• să refacă integritatea morfo-funcţională a arcadei
• să împiedice migrarea orizontală a dinţilor ce
mărginesc breşa şi migrarea verticală a
antagoniştilor
• să nu jeneze dezvoltarea arcadelor
• să nu irite parodonţiul marginal al dinţilor existenţi
• să favorizeze erupţia dinţilor succesionali de la
nivelul breşei
• să fie cât mai comod, să permită exercitatea
funcţiilor şi mai ales să refacă eficienţa
masticatorie
Caracteristicile menținătoarelor
de spațiu
-simple
-rezistente și stabile
-usor de igienizat , să nu crească
riscul apariției cariilor
-pasive , să nu determine
modificări ortodontice ale
celorlalți dinți.
Indicațiile mentinătoarelor de
spațiu
-pierdere prematură a dinților
-perioada scursă de la pierderea
prematură a dintelui (in primele 6
luni se produc migrări maxime)
-ocluzia
-analiza spațiului
-dintele succesional să fie prezent
-osul alveolar să acopere succesorul
-igiena corespunzătoare și o bună
cooperarea pacientului
Clasificare
Fixe : -fixate la o extremitate
- la ambele exttremități
Mobile

Unilaterale:
-inel cu ansa

-distal shoe
Fixe

Bilaterale:
-arc lingual

-arc transpalatal

-aparat Nance
Mobilizabile:
-plăcuțe (Hawley)
-ancorate pe diverse croșete
-efect eroziv asupra smalțului
Menţinătoare fixate la ambele
extremităţi

• Se realizează prin cimentarea la cele două


extremităţi ale breşei a două inele sau două coroane
metalice.
• Cele două elemente de agregare sunt solidarizate
rigid fie prin două sârme groase aşezate vestibular şi
oral, fie printr-o sârmă sau chiar o punte provizorie.
Dezavantaje:

•- Nu permit creşterea maxilarului pe acel sector de


arcadă;
•- Realizarea tehnică este dificilă;
•- Adaptarea coroanelor pe dinţi neşlefuiţi nu este
corespunzătoare.
Menţinătoare fixate la
o
extremitate

•Sunt frecvent folosite pentru menţinerea spaţiului unui


singur dinte şi au următoarele elemente componente:
•● Inel metalic ce se aplică de obicei pe dintele situat
distal (molar de 6 ani sau molar II temporar). Dacă
acesta este foarte distrus se poate folosi o coroană
metalică.
•● Partea intermediară de tipul unei anse de sârmă
sau chiar dinţi artificiali.
Inel metalic cu ansă de sârmă
Indicații:
-pierderea M1temporar
-pierderea M 2 temporar,cu M1 permanent prezent

Avantaje:
-permit erupția dinților permanenți
-preț de cost acceptabil
-ușor de realizat și modificat
-nu este invaziv sau dureros
Distal shoe
Indicații:
-pierderea M 2 temporar înainte de erupția M 1 permanent
Avantaje:
-dirijează erupția M1 pemanent în poziție corectă
Cum se utilizează?
-extensia gingivală trebuie să pătrundă 1mm sub marginea M1
permanent
-se verifică poziția Rx înainte de cimentare
-după erupția M1 permanent se înlocuiește cu alt menținător de
spațiu
Arc lingual
Indicații:
-pierderea bilaterală a dinților temporari posteriori
-pentru restaurări estetice în cazul pierderii dinților frontali
Avantaje
-menține lungimea arcadei
-permite erupția dinților permanenți
-se poate modifica de către medic
- Vestibularizarea grupului frontal inf. (dacă e nevoie)
-nu se deformează ușor
Aparat Nance
Indicații:
-pierdere prematură bilateral a dinților maxilari posteriori
Avantaje:
-permit erupția dinților permanenți
-nu se deformează ușor
- favorizează distalizarea molarilor 1 în DDM cu înghesuire
-permite o igienă corectă, cu excepția pelotei
Menţinătoare de spaţiu
mobilizabile
Menţinătoare mobile
Indicații:
-pierdere bilaterală a dinților temporari
-inlocuirea dintilor temporari frontali din considerente estetice
Avantaje:
- permit prevenirea migrărilor de la nivelul mai multor breşe
situate pe aceeaşi arcadă;
- permit desfăşurarea tuturor funcţiilor ADM
- nu deranjează dezvoltarea arcadelor;
- deşi voluminoase, sunt bine tolerate de către copii.
- permit o igienă corectă
- refac și funcția ocluzală
Prezintă dinţi sau valuri ocluzale la nivelul breşelor edentate,
susţinute şi unite printr-o bază.
La arcada superioară, baza va fi răscroită cât mai mult distal
pt. a oferi comoditate la purtare.
Croşetele cu acţiune puternică trebuiesc evitate. (ancorarea
prin croşete simple pt. a nu frâna dezv. arcadelor

Menţinător de spaţiu mobil. Menţinător de spaţiu mobil.


Arcadă superioară cu breşă Arcadă inferioară cu breşă
frontală şi breşe laterale intercalate frontală
Menţinător de
spaţiu mobil

Breşă frontală inferioară în Menţinător de spaţiu


dentaţia mixtă independent cu 6 dinţi acrilici
Menținătoare de spațiu mobile

Pacient copil, LM 9 ani


-procesele de creştere
alveolară sunt în plină
desfăşurare
- Soluţiile protetice nu sunt
acceptate
Menținătoare de spațiu mobile

-Obţinerea unei eficienţe masticatorii


care să asigure alimentarea
copilului în condiţii obişnuite;
-Obţ. unei DV şi a unui profil al
etajului inferior care să amelioreze
aspectul fizionomic.
Tipuri de mentinătoare
Confectionate în laborator
Mentinator fix
Ideal: menţinătorul de spaţiu se confecţionează înainte de extracţia d. şi se
aplică în cav. bucală cât mai repede după extracţie

I. Se alege inelul metalic cu dimensiunea apropiată de cea a dintelui pe


care se aplică
Se probează pe dinte. Marginea cervicală a inelului trebuie să se plaseze
imediat dedesubtul marg. gingivale pt. a împiedica apariţia cariilor cervicale
(igienă buc)
II. E nevoie de amprentare cu alginat
- cooperarea pacientului
-apare senzația de vomă

III.Gipsul se va turna în amprentă cu atenţie


pentru a se evita dislocarea inelului.
Se radiază dintele care trebuie extras
(pentru care se aplică menţinătorul)
Confecționarea menținătoarelor

IV.Confecţionarea ansei de sârmă


-Se utilizează sârmă de 0,7mm grosime.
-Capetele sârmei se vor suda pe feţele V/ O ale inelului.
-Braţele ansei se întind de o parte şi de alta a crestei
alveolare, foarte aproape / în contact cu mucoasa
gingivală.
-Porţiunea terminală a ansei contactează
dintele situat mezial de breşă.
Ansa de sârmă trebuie să fie suficient de largă
pt. a permite erupţia parţială a d. succesor
-Ansa se sudează la inel
Confecționarea menținătoarelor

V. Finisarea şi lustruirea menţinătorului de spaţiu


-smenţinătorul se îndepărtează de pe model. (Se
folosesc freze de cauciuc.)
VI. Proba în cavitatea bucală
Se aplică menţinătorul în cavitatea bucală şi se verifică
dacă se adaptează corect.
VII. Cimentarea
-Se usucă şi se izolează dintele, apoi se cimentează cu
ciment Glass ionomer, se verifică
ocluzia.
Se îndepărtează excesul de ciment
cu un tampon si se astepta realizare
a prizei.(2min)
Mentinatoare prefabricate (Denovo)
Avantaje:
-nu e nevoie de amprentare
-pot fi realizate si montate in aceeasi sedinta cu extractia (inel
metalic cu ansa de sârmă, distal shoe)
Dezavantaje:
-nu sunt bilaterale (aparat Nance , arc transpalatal, arc lingual)
Cum se utilizeaza mentinatoarele prefabricate

1.Se alege dimesiunea inelului

2.Se alege lungimea ansei de sârmă

3. Se fixează cu ajutorul crimpable hook


ansa de sârmă în tuburile ce prelungesc inelele

4. Se aplică cu ajutorul bite stickului

5. Se cimentează în ocluzie corectă cu ciment


Ciment Glass ionomer
Confectionare în laborator
Mentinator mobil
Abordări terapeutice
Pierderea prematură a incisivilor temporari
-nu se pierde spațiul, dacă sunt pe poziție caninii temporari
(fără leziuni carioase și pierderea punctului de contact) și în
ocluzie
-considerente estetice : utilizarea unor dinți din acrilat pe
diverse suporturi.
Pierdere prematură a
caninilor temporari
-se datorează în general erupției incisivilor
laterali ectopici
-poate apare și modificarea liniei mediene
cu pierdere de spatiu

Atitudine trapeutică:
-extracția caninului temporar contralateral
-utilizarea unui inel cu ansa de sarma
Pierdere prematură a
primilor molari temporari

-Se utilizează mentinător de spațiu


dacă Molarul 1 permanent nu a erupt
-după erupția molarilor primi permanenți
Și intrarea acestora în ocluzie, pierderea
de spatiu va fi mică, și mentinătorul se
poate îndepărta
Pierderea prematura a
molarilor doi temporari
-este necesar menținător pt că spațiul se va pierde atât în
dentația temporară cât și în cea mixtă.
-modificările dimensionale sunt mai mari la maxilar decât la
mandibulă:
-molarii 1 permanenți superiori se mișcă corporeal spre
anterior și se rotesc în jurul rădăcinii palatinale
-molarii 1 permanenți inferiori se înclină spre mezial și
lingual
Pierderea prematură a
molarilor doi temporari
Tipul de menținător depinde de erupția molarului de 6 ani:

- Molar de 6 ani neerupt : este nevoie de


distal shoe pt ghidarea eruptiei molarului de
6 ani (se inlocuieste cu alt mentinator dupa
eruptia molarului)

-Molar de 6 ani erupt: inel cu ansa


Pierderea prematură a mai
multor dinți posteriori
Urmatoarele aparate sunt indicate:
•Arc transpalatal
•Dispozitivul Nance
•Arcul lingual
•Mentinatoare de spatiu mobilizabile
Contraindicații
• Dintele successional urmează să erupă
în urmatoarele 6 luni
 Dintele successional erupe activ când
rădăcina este dezvoltată 2/3
 Osul alveolar care acoperă dintele în
erupție are o grosime mai mică de 1 mm
 Pierdere de os alveolar semnificativă
după pierderea dintelui temporar
 Pacientul este în dentiție mixtă târzie
Contraindicații
• Spațiu insuficient pentru dintele
succesor
 posibilitatea tratamentului ortodontic în
viitor
• Perioada lungă de timp de la pierderea
dintelui temporar
 în cazul molarilor temporari in primele 6
luni s-a pierdut majoritatea spațiului
• Spațiere generalizata la nivelul
dentitiei
 pierderea așteptată de 1- 2 mm nu va
afecta erupția dintelui permanent.
• Pacienți necooperanți
 nu se poate realiza amprentarea sau
cimentarea aparatelor
 Igiena necorespunzatoare
Dezavantaje
 Dispozitivele se pot rupe și pierde
 Favorizează retenția plăcii bacteriene
 Pot aparea procese carioase
 Interferează cu erupția dintelui
succesional
 Iritarea țesutului moale
 Pot impiedica dezvoltarea osului
alveloar
Concluzii
• Pierderea prematură a dinților temporari poate
determina înghesuiri și erupție ectopică a dinților
succesionali
• Aplicarea la timp a mentinătoarelor de spațiu este
foarte importantă pentru o dentiție funcțională
• Costuri accesibile
• Relații CAS (decontare)

S-ar putea să vă placă și