Sunteți pe pagina 1din 14

ABORDĂRI CONTEMPORANE ȘI PROVOCĂRI ALE

TURISMULUI DURABIL
C o o r d o n a t o r S t i i n f i c : l e c t . U n i v. B u c u r M i h a e l a

Student:Gojin Dorin
Cuprins
 Turismul
Efectele turismului asupra economiei
Ecoturismul
Impactul turismului asupra mediului inconjurator
Triunghiul durabilităţii
Concluzie
Bibliografie
Turismul

Turismul este călătoria realizată în scopul recreării, odihnei sau pentru afaceri. Organizația
Mondială a Turismului ( O.M.T. ) definește turiștii ca fiind persoanele ce „călătoresc sau locuiesc
în locuri din afara zonei lor de reședință permanentă pentru o durată de minimum douăzeci și
patru (24) de ore dar nu mai lungă de un an consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele
nelegate de exercitarea unei activități remunerate în localitatea vizatată.” Turismul a devenit o
activitate de recreere globală populară. Turismul este ramura economică cea mai puternică pe
plan mondial.
Turismul are una dintre cele mai mari contribuţii la realizarea dezvoltării
durabile datorită dinamismului şi creşterii acestui sector cu implicaţii
directe asupra creşterii economice din regiunile şi destinaţiile turistice,
precum și a faptului că turismul se bazează pe o legătură directă între
turişti, industrie, mediu şi comunităţile locale
.
Efectele turismului asupra economiei
Legat de efectele turismului asupra economiei, Organizaţia Mondială a Turismului (într-un
studiu realizat în anul 1980) împarte aceste efecte în trei categorii, respectiv:
- efecte globale: asupra economiei naţionale, în general, stimulării producţiei, folosirii forţei de
muncă;
- efecte parţiale: asupra echilibrului balanței de plăţi, nivelul ratei de schimb, masei monetare şi
circulaţiei băneşti, modului de distribuţie a veniturilor, dezvoltării regionale, mediului rural,
mişcării demografice;
- efecte externe: asupra calităţii mediului, formării profesionale, obiceiurilor de consum,
instruirii şi educaţiei, schimbărilor sociale şi culturale.
Ponderea valorii adăugate din
turism în PIB
Ecoturismul
Ecoturismul reprezintă de fapt cea mai valoroasă formă de manifestare a turismului durabil. Ideea de
turism durabil este de dată mai recentă, şi a apărut în scopul ocrotirii naturii pentru viitor, îndeosebi a
speciilor fragile şi a pădurilor tropicale. Ca urmare, componenta de mediu este foarte puternică.
Partizanii ecoturismului s-au pronunţat pentru susţinerea acestuia prin faptul că permite alte forme
de gestionare a resurselor turistice valoroase:
• utilizarea unor mijloace de transport colective cu costuri energetice moderate, cum ar fi trenul, sau
nemotorizate, ca bicicleta;
• alegerea unor destinaţii mai aproape de domiciliu şi mai puţin fragile, din punct de vedere ecologic;
• construcţia unei infrastructuri de primire, în situri care au suferit modificări sau degradări, sau pe
terenuri agricole distruse, cu dorinţa de a încuraja restaurarea peisajelor tradiţionale, reintroducerea
plantelor indigene, pentru a lăsa intacte ultimele spaţii sălbatice;
• stabilirea codurilor de bună conduită şi de practică adresată tuturor participanţilor la buna
funcţionare a industriei turistice;
• realizarea manualelor de gestionare a mediului pentru structurile de primire şi, în particular, a
hotelurilor care vor să aibă o politică exemplară.
Impactul turismului asupra mediului
inconjurator
Turismul este una dintre cele mai importante industrii si cunoaste o dezvoltare continua. Din ce
in ce mai multi oameni sunt interesati in explorarea destinatiilor si culturilor noi si cat mai
indepartate. Astfel, zonele care dispun de resurse naturale deosebite atrag tot mai multi
vizitatori, cu atat mai mult daca ele ofera si posibilitatea de a cunoaste traditii si obiceiuri ale
altor culturi.
Cand turismul si mediul inconjurator coexista in armonie, mediul beneficiaza de pe urma
turismului. Exista multe exemple de acest gen, majoritatea intrand in unul din cele doua tipuri:
conservarea si reabilitarea mediului.
Conservarea inseamna pastrarea si utilizarea in cunostinta de cauza a mediului natural si
antropic. Conservarea si turismul merg de multe ori mana in mana.
Dintre principalele actiuni de protectie si conservare a mediului si a potentialului turistic se
desprind urmatoarele:
 conservarea resurselor turistice naturale si antropice in scopul unei utilizari continue si in
perioada viitoare;
 cresterea nivelului de trai al comunitatilor locale;
 mai buna cunoastere si constientizare, atat de populatia locala, cat si de vizitatori, a ideii de
conservare a mediului;
 interventia autoritatilor si agentilor economici in realizarea tuturor componentelor unui
turism durabil;
 implicarea mass-mediei de care industria turistica a devenit tot mai mult dependenta.
Aceste forme sunt expresia
dorinţei ca turismul să reprezinte
nu numai în prezent un factor
pozitiv şi dinamic de dezvoltare ci
şi o soluţie practică de păstrare
nealterată a mediului
Triunghiul durabilităţii
Atât protecţia mediului cât şi activitatea economică afectează calitatea vieţii. Deseori,
investiţiile economice şi protecţia mediului „merg mână în mână”, această convergenţă
reprezentând situaţia ideală. Dezvoltarea economică este realizată nu numai pentru satisfacerea
nevoilor materiale de bază, ci şi pentru a furniza resursele de îmbunătăţire a calităţii vieţii în
direcţii ca sănătatea, educaţia şi un mediu bun.
Concluzie
În concluzie, turismul durabil este o formă de turism alternativ care însă are la bază următoarele
principii:
ominimizarea impacturilor activității turistice asupra mediului natural în vederea obținerii
durabilității ecologice contribuind la menținerea și îmbunătățirea stării de conservare prin
întoarcerea unei părți a veniturilor la aria protejată. Practicarea formelor de turism care nu
afectează mediul natural.
ominimizarea impacturilor negative ale activității turistice asupra comunității locale și a
membrilor ei în vederea obținerii durabilității sociale. Dezvoltarea acelor forme de turism care
nu perturbă și nu întrerup viața de zi cu zi a populației destinației turistice. Evitarea apariției
situațiilor ostile în relație cu comunitatea locală.
ominimizarea impacturilor negative ale activității turistice asupra culturii/tradițiilor/obiceiurilor
comunităților locale în vederea obținerii durabilității culturale.
Bibliografie
1. http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/viewFile/233/141
2. https://biblioteca.regielive.ro/referate/turism/turismul-durabil-137009.html
3. http://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2007-01/32_Rabontu%20Augustin.pdf
4. http://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/turism/Turismul-si-mediul-inconjurato82.php
5. file:///C:/Users/Asus/Downloads/ratiufinal-150501083623-conversion-gate01.pdf
6. https://www.ecoest.ro/index.php/en/programe-sportiv-recreative/animatorul-spt/10-
category_start/53-turism-durabil

S-ar putea să vă placă și