Sunteți pe pagina 1din 34

IAEA Training Material: Radiation Protection

Protectia radiologica

Detectoare de Radiatie si
echipamente dozimetrice
IAEA Training Material: Radiation Protection in Radiotherapy
Dozimetria Radiaţiilor Ionizante

Dozimetria se ocupă cu definirea şi


determinarea unor mărimi specifice
proceselor de absorbţie a energiei în
substanţa iradiată. Principală sarcină a
dozimetriei – este definirea, fundamentarea,
calculul şi măsurarea mărimilor fizice (numite
şi mărimi dozimetrice), care determină
efectele fizice, chimice, şi biologice ale
radiaţiilor ionizante asupra substanţei
iradiate.
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 2
Dozimetria Radiaţiilor Ionizante

 Din această sarcină derivă o secţie de


sarcini secundare: determinarea prin
calcul sau măsurare a mărimilor
dozimetrice într-un punct dat,
determinarea variaţiei în timp şi a
derivatei timpului (debitul mărimilor
dozimetrice), determinarea distribuţiei
spaţiale în vid şi în substanţă a
mărimilor dozimetrice.

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 3


Dozimetria Radiaţiilor Ionizante
 La trecerea radiaţiei prin substanţă
interacţiunea are loc între atomii substanţei şi
radiaţia care o străbate. Aceasta interacţiune
va depinde atât de proprietăţile radiaţiei, cât şi
de cele ale substanţei. Orice proces de
interacţiune poate fi interpretat ca o ciocnire.
Ca măsură a capacităţii de interacţiune
reciprocă este introdusă secţiune eficace
(atomică), care, pentru unele cazuri particu-
lare, se reduce aproximativ la aria secţiunii
transversale, geometrice, a particulei ciocnite.
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 4
Dozimetria Radiaţiilor Ionizante
 Deoarece interacţiunea dintre radiaţie şi
substanţă este un proces reciproc, atât
radiaţia, cât şi substanţa suferind
modificări, sunt studiate separat
efectele interacţiunii asupra radiaţiei şi
asupra mediului străbătut. Aceste efecte
se manifestă asupra mărimilor care
caracterizează radiaţia şi mediul.

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 5


Dozimetria Radiaţiilor Ionizante
 Un fascicul de particule este caracterizat
de numărul de particule care străbat o arie
dată în unitatea de timp - fluxul de
particule, de cantitatea de energie
transportată de acest flux de particule -
fluxul de energie - şi de distribuţia după
energii a particulelor din flux - spectrul
energetic. Toate, sau numai o parte din
aceste mărimi, pot suferi modificări la
trecerea radiaţiei prin substanţă.
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 6
Dozimetria Radiaţiilor Ionizante
 Există două tipuri de radiaţii: unele care se
atenuează total după trecerea printr-un
strat de substanţă - atenuare cu parcurs -
(exemplu tipic: radiaţiile alfa) şi altele care
nu pot fi atenuate total într-un strat de
substanţă cu grosime finită - atenuare
exponenţială (exemplu tipic: radiaţiile
gamma). Din cauza acestor procese de
atenuare, substanţa străbătută de radiaţie
poartă numele de atenuator sau
absorbant. IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 7
Dozimetria Radiaţiilor Ionizante
 Din punctul de vedere, al substanţei
străbătute de radiaţie, interacţiunea cu
radiaţia poate să conducă la modificări
ale structurii şi ale proprietăţilor
caracteristice - fizice, chimice, biologice
etc.

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 8


3. Efectele radiatiilor si Dozimetria

Efecte al rediatiilor Metode dozimetrice

Ionizari in gaze Camere de ionizare

Ionizari in lichide Liquid filled ionization chamber

Ionizari in solide Semiconductori


Detectori cu diamant

Luminescenta Dozimetrie termoluminescenta

Fluorescenta Scintilatori

Tranzitii chimice Filme radiografice


Dozimetrie chimica
Dozimetrie RMN

Caldura Calorimetrie

Efecte biologice Eritem


Aberatii cromozomiale

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 9


Principiile de detectie a radiatiilor

 Camera de ionizare
 Contorul Geiger - Mueller
 Dozimetria termoluminescenta
 Filmul
 Semiconductorii

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 10


Detectia ionizarii in aer
Preluat
dupa
Metcalfe
1998

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 11


Camere de ionizare
Camera de600cc

Camere degetar

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 12


Sectiune transversala printr-o
camera tip Farmer ( Metcalfe 1996)

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 13


Camere de ionizare
 Camera Farmer de
0.6 cc si
electrometrul
 Camera cea mai
importanta din
dozimetria in
radioterapie

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 14


Electrometrul

De la camera

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 15


Camere de ionizare
 Volum relativ mare pentru un semnal
mic (1Gy produce aprox. 36nC in 1cc
de aer)
 Pentru imbunatatirea rezolutiei
spatiale,cel putin intr-o directie,se
recomanda camerele tip placi-paralele.

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 16


Camerele cu placi paralele

Metcalfe si colab., 1996

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 17


Camerele de ionizare cu placi paralele
 Sunt folosite pentru:
 radiatia X de energie joasa (< 60 KV)
 Electroni de orice energie,dar metoda
preferabila pentru energii < 10 MeV si
esentiala pentru energii< 5 MeV
 Diverse modele,din materiale si de
dimensiuni diferite
 De regula, se vinde impreuna cu un
fantom adecvat din placi
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 18
Exemple de camere cu placi
paralele
 Camera Markus  Camera Holt
 dimensiuni mici  robusta
 proiectata pentru  incorporata intr-o
electroni placa din polistirene

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 19


Camere de ionizare tip
radioprotectie
 Nu sunt la fel de sensibile ca dispozitivele G-
M , dar nu sunt influentate de fasciculele
pulsate,cum sunt cele de la acceleratoare
 datorita acestui lucru, este instrumentul cel
mai folosit pentru determinari de protectie, in
jurul acceleratoarelor lineare

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 20


Contorul Geiger Mueller
 Nu e un dozimetru- doar un
numarator al
eventimentelor de radiatie
 Foarte sensibil
 Usor in greutate si
convenabil la utilizare
 Permite miniaturizarea

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 21


Instrument Geiger-Muller
(GM)
 Util pentru:
 monitorizari de arie
 monitorizarea incaperilor
 monitorizare personala

 Atentie la masuratorile la debite mari


sau in camp pulsat,citirile putand fi
imprecise.
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 22
Dozimetria termoluminiscenta
(TLD)
 Cristale mici
 Materiale diverse
 Dozimetru “pasiv” - nu necesita cablu
 Domeniu larg de doze (Gy la sute de
Gy)
 Aplicatii diverse

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 23


Diverse TLD -uri
Discuri
de LiF

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 24


Materiale: avem de unde
alege...
 LiF:Mg,Ti (“standardul” de aur)
 CaF2 (natural integral, sau cu Mn, Dy
sau Tm)
 CaSO4
 BeO
 Al2O3 :C ( sensibilitate record  1uGy)
 LiF:Mg,Cu,P (noua “stea”?)

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 25


“Cititorul” TLD
 Se bazeaza pe un fotomultiplicator
 placute pentru TLD si sistem cu azot
gazos

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 26


La ce ne putem astepta...
 Reproductibilitate: un singur detector  2%
(0.1Gy, 1SD)
 Acuratete (4 detectoare standard,masurare
doua detectoare)  3% (0.1Gy, nivel de
incredere 95%)
 in jur de 30 de minutes per masuratoare...

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 27


Filmul radiografic
 Reducerea halogenurii de argint in
argint (metalic)
 necesita prelucrare ---> probleme cu
reproductibilitatea
 Dozimetru cu doua dimensiuni
 Rezolutie spatiala inalta
 Numar atomic mare ---> variatii ale
raspunsului cu calitatea radiatiei
IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 28
Filmul radiografic
De obicei,
pre-impachetat

Sectiune transversala

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 29


Filmul: raspunsul cu doza
 Evaluarea filmului
prin masurarea
densitatii optice
 OD = log (I0 / I)
 Densitometre
comerciale

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 30


Dozimetria cu film in practica
 Depinde de existenta un
program de asigurarea
calitatii
 Cel mai des este folosita
pentru demonstrarea
distributiilor de doza
 Sunt probleme cu
acuratetea si dependenta
raspunsului cu energia
radiatiei X

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 31


Filmul radiocromic
 O realizare recenta
 Nu necesita
developarea
 Nu e (foarte) sensibil
la lumina
 O mai buna
echivalenta cu tesutul
 Costisitor

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 32


Detectorii cu semiconductori
 Diode
 Detectori MOSFET

Diode pentru masurari


in fantom de apa

IAEA Training Course: Radiation Protection in Radiotherapy slide 33


Intrebari ?