Sunteți pe pagina 1din 1

Degradarea vegetaţiei naturale.

Măsuri de protecţie a
vegetaţiei naturale.
Deşertificarea:
Desertificarea este evidenta pe aproape 25% din suprafata uscatului
terestru si afecteaza peste 110 tari cu aproape un miliard de locuitori, pe
toate continentele, pagubele anuale fiind evaluate la 42 de miliarde de
dolari, acest fenomen fiind denumit “cancerul Pamantului”.

Măsuri de soluţionare:
-Promovarea unei politici forestiere, care să ţină cont de recomandările
forurilor internaţionale de specialitate;
-Perfecţionarea instituţiilor de gospodărire a pădurilor;
-Extinderea suprafeţelor silvice pînă la cel puţin 18-25% din teritoriul
republicii. În acest sens ar fi necesară împădurirea tuturor sectoarelor cu
soluri degradate, improprii pentru agricultură;
-Protecţia nu numai a unor păduri reprezentative, ci a întregului masiv
păduros actual;
Despădurirea -Interzicerea oricărui tip de exploatări forestiere;
Factorii despădurii: -Împădurirea zonelor limitrofe ale bazinelor acvatice;
· Căutarea obţinerii unui venit economic. -Completarea şi modificarea legislaţiei în domeniu, introducerii unor noi
· Imposibilitatea oamenilor de a plăti taxe statului pentru instrumente economice, financiare, tehnico-normative, penale în raporturile
defrişarea unui sector. dintre instituţiile silvice şi persoanele fizice şi juridice;
Ca consecinţă: -Elaborarea şi implementarea unui sistem permanent de evidenţă şi
· S-au intensificat procesele de erodare a solurilor; monitoring a pădurilor;
· Sunt tot mai frecvente secetele;
· S-au intensificat alunecările de terenuri, ce produc grave pierderi
materiale economiei naţionale;
· A degenerat starea masivelor forestiere;
· A sărăcit flora şi fauna, s-a creat pericolul dispariţiei unor specii
de animale şi plante.
Măsuri de soluţionare
-Efectuarea unei riguroase expertize ecologice a tuturor
proiectelor elaborate
-Ridicarea nivelului de trai şi a gradului de civilizaţie al
populaţiei din mediul rural
-Conservarea şi creşterea numărului de grădini publice mici,
lărgirea spaţiilor vezi pe perimetrul oraşelor şi satelor
-Conservarea si reconstruirea unor ecosisteme nationale
importantte, cum sunt: lacurile, spaţiile mlăştinoase şi
mlaştinile, excluderea amplasării depozitilor de deşeuri de
orice natură