Sunteți pe pagina 1din 8

Predarea

Componentă a
procesului de instruire
CONCEPTUL DE PREDARE

 Există o multitudine de definiții ale conceptului de


predare:
– Predarea ca transmitere sau prezentare de cunoştinţe şi
tehnici de acţiune
– Predarea ca structură acţională generativă de învăţare.
– Predarea ca gestiune a învăţării
– Predarea ca act de comunicare
– Predarea ca ofertă de experienţe educaţionale
– Predarea ca interacţiune comportamentală
– Predarea ca dirijare a învăţării
– Predarea ca instanţă decizională
FUNCŢIILE PREDĂRII

 R. M. Gagné – condițiile externe ale învățării


1. Captarea şi controlul atenţiei.
2. Informarea elevului asupra rezultatelor aşteptate.
3. Activizarea cunoştinţelor anterioare.
4. Prezentarea situaţiei de învăţare.
5. Îndrumarea procesului de învăţare.
6. Asigurarea feedback-ului.
7. Aprecierea performanţelor şcolare ale elevilor.
8. Asigurarea posibilităţilor de transfer al cunoştinţelor.
9. Asigurarea reţinerii şi reactualizării informaţiilor.
FUNCŢIILE PREDĂRII

 Rosenshine şi Stevens – profesorii eficienți


1. Examinarea, verificarea rezultatelor învăţării
anterioare şi repredarea, dacă este necesar.
2. Prezentarea noului conţinut/skills-urilor.
3. Îndrumarea activităţii practice de învăţare a elevilor
(verificarea înţelegerii).
4. Feedback-ul şi corectarea răspunsurilor +
repredare, dacă este necesar.
5. Activitate de învăţare independentă.
6. Examinări periodice – săptămânal, lunar.
RELAŢIA PREDĂRII CU ÎNVĂŢAREA ŞI
CU EVALUAREA
PREDAREA CA ACTIVITATE DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A
SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE

 Activităţi ce preced şi pregătesc predarea-învăţarea propriu-zise:


 delimitarea şi precizarea obiectivelor pedagogice
 analiza psihopedagogică a resurselor umane
 inventarul, selecţia şi analiza resurselor materiale utilizate în predare-învăţare
 definirea strategiei didactice optime activităţii respective;
 opraţionalizarea obiectivelor de referinţă, deduse din obiectivele-cadru;
 prelucrarea didactică a conţinuturilor
 identificarea de noi surse de informare pentru elevi care să fie valorificate în timpul şi după
predare;
 preluarea, adaptarea sau elaborarea unor materiale didactice gen planşe, folii
retroproiector, fişe de muncă independentă, bareme de evaluare/autoevaluare,
miniprograme pe calculator, CD-uri didactice, casete video, înregistrări etc.
 proiectarea scenariului didactic prin ierarhizarea, ordonarea, corelarea şi articularea
fiecărui obiectiv şi a tuturor obiectivelor lecţiei respective cu activităţile, conţinuturile,
metodele, mijloacele didactice şi formele de organizare, scenariul încadrabil într-un interval
de timp prestabilit şi desfăşurat într-un spaţiu pedagogic concret;
 elaborarea unui instrument de evaluare a proiectului, care să permită formularea unor
predicţii
PREDAREA CA ACTIVITATE DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A
SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE

 Activităţi în timpul predării/organizării şi conducerii situaţiilor de învăţare:


 captarea atenţiei şi motivarea pentru lecţie a elevilor
 anunţarea şi motivarea obiectivelor/capacităţilor vizate în activitatea respectivă;
 stabilirea şi programarea activităţilor şi a sarcinilor de lucru pentru fiecare obiectiv şi,
respectiv, pentru fiecare elev/grup de elevi;
 organizarea şi orientarea activităţilor şi a situaţiilor de învăţare pentru fiecare obiectiv şi
pentru fiecare elev/grup de elevi, în care să se uzeze de anumite conţinuturi, metode şi
mijloace didactice;
 prezentarea informaţiilor prelucrate pedagogic sau asigurarea şi conectarea elevilor la
diverse surse de informare şi asistarea acestora în timpul acestei activităţi;
 organizarea de activităţi didactice în care să se opereze cu informaţiile achiziţionate pentru
a stimula, exersa şi dezvolta capacităţile/competenţele vizate;
 urmărirea şi evaluarea realizării treptate a sarcinilor şi a progreselor elevilor sau grupurilor
de elevi;
 încurajarea elevilor în timpul activităţii şi “deblocarea” pedagogică a celor care întâmpină
dificultăţi;
 programarea unor feedback-uri parţiale şi a unor momente de autoevaluare
PREDAREA CA ACTIVITATE DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A
SITUAŢIILOR DE ÎNVĂŢARE

 Activităţi ce urmează predării:


 administrarea unor activităţi/probe de măsurare a achiziţiilor
elevilor;
 efectuarea unei analize/evaluări asupra rezultatelor elevilor, din
perspectiva obiectivelor/capacităţilor vizate;
 stabilirea, în forma temelor de casă, a activităţilor care vor
consolida achiziţiile din clasă;
 autoevaluarea propriei activităţi în funcţie de care se vor stabili
măsurile de optimizare a activităţii viitoare

S-ar putea să vă placă și