Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea de Educaţie Fizică şi Sport

Kinetoprofilaxia atitudinii corecte a


corpului și menținerea sănătății
coloanei vertebrale prin metoda Pilates
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
AGAPII EUGENIU
DR ÎN PEDAGOGIE, CONF.UNIV.
AUTOR: CHIRIAC ANIȘOARA
Actualitatea cercetării

Coloana vertebrală și starea ei de sănătate în


permanență a fost actuală și continuă să fie așa deoarece
prezența afecțiunilor spatelui afectează sănătatea
întregului organism.

Foarte importantă în menținerea sănătății coloanei


vertebrale este cunoașterea și menținerea atitudinii
corecte a corpului.
Actualitatea cercetării

Atitudinea corectă a corpului este un semn al


echilibrului fizic și psihic și aceasta depinde de sănătatea
organismului și în special a sistemului nervos.
Focalizarea atenției asupra stabilizării axiale ca
modalitate de a obține întărirea organismului și o
stare de sănătate este o idee ce datează de foarte mult
timp.
Metoda Pilates se bazează pe acest concept.
Metoda Pilates

 Metoda Pilates este în principal


folosită ca tehnică de prevenire a
problemelor de sănătate, de corectare
a ţinutei, de terapie sau de
întreţinere. Până în prezent au fost
efectuate puţine studii ştiinţifice
despre aplicaţiile terapeutice ale
metodei Pilates.
Ipoteza cercetării

Se presupune că utilizarea exercițiilor din metoda Pilates în


kinetoprofilaxia primară și secundară pentru prevenirea deficiențelor
atitudinii corpului și deviației coloanei vertebrale, va contribui la
perfecţionarea procesului de menținere a stării de sănătate a coloanei
vertebrale.
Obiectul și scopul cercetării

 Obiectul cercetării îl constituie procesul de kinetoprofilaxie a coloanei


vertebrale prin metoda Pilates.

 Scopul cercetării îl constituie perfecţionarea şi îmbunătăţirea procesul


de menținerea stării de sănătate a coloanei vertebrale în baza metodei
Pilates ce implică controlul atitudinii corpului.
Obiectivele cercetării
 Studierea teoriei şi practicii conţinutului procesului de kinetoprofilaxie a
stării de sănătate coloanei vertebrale.
 Aprecierea eficienţei procesului de kinetoprofilaxie primară și secundară a
deficienței atitudinii corpului și deviației coloanei vertebrale.
 Analiza principiilor metodice Pilates în kinetoprofilaxia coloanei vertebrale.
 Verificarea experimentală a eficienței metodei Pilates pentru menținerea
sănătății coloanei vertebrale.
Metodele cercetării

 Analiza teoretică şi generalizarea datelor literaturii de


specialitate;

 Studierea documentelor de lucru;

 Scale clinice de evaluare;

 Observarea pedagogică;

 Metodele statistico-matematice de prelucrare a datelor;

 Metoda grafică.
Organizarea cercetării

Studiul s-a efectuat pe un lot 40 de persoane voluntare sănătoase, în


perioada octombrie 2014 – aprilie 2015. Lotul a fost împărţită în 2 grupe,
grupa martor şi grupa experimentală.
Grupului martor i s-a propus sarcina de practicare a exercițiilor fizice și
activităților sportive nu mai mult de 20 de minute per sesiune, de două ori
pe săptămână.
Grupului experimental i s-a propus practicarea programului Pilates ce
include 45 de minute pentru o sesiune, de două ori pe săptămână, pe
parcursul a 4 săptămâni.
Criterii de includere

Ambele grupe au fost constituite din persoane care au practicat exerciții


fizice sau activități sportive nu mai mult de 20 minute pentru o sesiune de
două ori pe săptămână.
 Testarea aparatului mio-artro-kinetic trebuie să demonstreze
subiecților că desi sunt sănătosi, prezintă deficite importante care
cumulate în timp subminează încet dar sigur structura si funcțiile
organismului.

 Între sistemele de testare de o atenție deosebită se bucură


sistemul HETTINGER

 Testul 1. Din poziția stând, (cu genunchii în extensie și cu picioarele


apropiate) se execută îndoirea trunchiului, subiectul încercând să
atingă podeaua cu mâinile

 Testul 2. Din poziția așezat pe podea, se caută ca halucele să fie


adus la nas (se îndoaie trunchiul înainte, capul se apleacă înainte
și se trage piciorul cu mâna).
 Testul 3. Din stând: îndoirea răsucită a brațului drept până se
ajunge cu fața dorsală a mâinii în contact cu spatele, caută să
atingă (cu degetele orientate în sus) degetele de la brațul stâng
care este ridicat, îndoit și răsucit astfel încât palma să atingă
spatele; antebrațul stâng ranversat peste umăr la spate.

 Testul 4. Din culcat se ridică în acelasi timp trunchiul și membrele


inferioare, în echer. Brațele se duc spre vârful picioarelor (intrând
în contact coapsele si gambele); se cronometrează cât timp se
poate menține poziția

 Testul 5. Subiectul în culcat facial cu palmele pe fese; ridică


trunchiul și membrele inferioare în extensie
Rezultate și discuții

La aplecarea trunchiului înainte jos, conform testului,


punctajul a crescut după patru săptămâni la ambele grupe luate
în studiu, însă comparând grupa de control care a obținut media
de 6,34; cu grupul experimental care a obținut media de 8,65;
putem evidenția o creștere mai evidentă a mobilității generale la
grupul implicat în programul Pilates.
Rezultate și discuții

Aceeasi dinamică observăm și în testele 2 și 3,


ceea ce valorifică programul Pilates în menținerea
mobilității coloanei vertebrale și respectiv în profilaxia
rigidității generale a corpului.
Rezultate și discuții
Rezultate și discuții

La evaluarea forței musculare prin testele 4 și 5


a flexorilor și extensorilor principali ai trunchiului s-a
evidențiat o evoluție asemănătoare cu acea a
mobilității.
Rezultate și discuții

Valorile obținute la începutul cercetării și la


finele ei, au arătat diferențe statistice semnificative
pentru ambele grupe, însă grupul experimental a
obținut valori mai mari ca cele ale grupului de control
Concluzii

 Teoria și practica contemporană în kinetoprofilaxia sănătății coloanei


vertebrale sugerează utilizarea măsurilor profilactice pentru menținerea
atitudinii corecte a corpului, mobilității coloanei vertebrale și dezvoltatea
permanentă a forței grupelor musculare ce participă la acest proces.
 Majoritatea mijloacelor și metodelor care sunt utilizate în sistemul de
educație fizică opțională, întâlnit la noi în țară pentru toate vârstele, vizează
pregătirea fizică sub diferite aspecte analitice, mai mult recreative, care nu
tot timpul corespund necesităților de compensare a stării de sănătate a
coloanei vertebrale.
Concluzii

 Metoda Pilates reprezintă un sistem direcționat în profilaxia afecțiunilor și


corectarea atitudinii corpului, care a fost conceput inițial pentru
kinetoterapie, apoi datorită eficienței sale de practicare în masă a fost
preluat de centrele de fitness și recreație.
 Structura și conținutul optim al programei de kinetoprofilaxie bazat pe
metoda Pilates trebuie să corespundă principiilor de bază a dezvoltării
atitudinii corpului după vârstă, sex și profesia practicată, precum și
principiilor biomecanicii de încărcare și descărcare a coloanei vertebrale,
ce vizează legea inerției și acțiunii centrului de presiune.
Concluzii

 Experimentul constatativ a demonstrat eficacitatea conținuturilor


educaționale a exercițiilor Pilates, sistematizate și structurate științific,
eșalonate metodic, prin dinamica valorilor înregistrate în testele aplicate
cu diferențe statistice semnificative.
Mulțumesc pentru
atenție