Sunteți pe pagina 1din 58

Turismul în Statele

Unite ale Americii

 Adam Alexandru
 Bâtu Vlad-Marius
 Chiriță Andrei
 Ghițulescu Daniel
1. Statele Unite ale Americii

Statele Unite ale Americii sau


prescurtat S.U.A este un stat federal situat în
America de Nord.

El cuprinde 50 de state și un district federal, Districtul


Columbia, din care face parte capitala statului, Washington, D.C.
1.1 Localizarea geografică
N

• S.U.A ocupă partea centrală a Americii


de Nord, între regiunea Marilor Lacuri
și Golful Mexic;

V E
• Aceasta are ca vecini pe Canada,
la Nord, Mexicul în partea
sudică, la est Oceanul Atlantic și
în Vest Oceanul Pacific;

S
Suprafața
 Suprafața totală a Statelor Unite
Americane este de 9.364.000,
fiind a treia țară ca mărime din
lume.

Populația 77,1%

 Conform ultimelor recensăminte,


numărul populației este de
aproximativ 307 milioane de
13,2% Albi
locuitori.

5,6%
3,9%
Negri
Asiatici
Multirasiali
Istoria statului
Istoria Americii a început cu sosirea primilor imigranți
din Asia peste strâmtoarea Bering cu aproximativ 12.000 de
ani în urmă, urmărind grupe de animale pentru vânătoare în
America. S-au estimat circa 2-9 milioane de locuitori, care au
lăsat în urma lor diferite artefacte și petroglife.
Primele contacte cu europenii au avut loc în jurul
anului 1000 prin venirea vikingilor din Groenlanda și Islanda,
atingând coastele Labradorului.
După cinci secole au început să vină din ce în ce mai
mulți străini, printre care se numără și Cristofor Columb,
pornind astfel colonizarea acestui continent.
Independența
În 1776 , cele 13 colonii au declarat independența față de Imperiul Britanic,
formându-se astfel Statele Unite. În data de 2 iulie, membrii Congresului Continental
au semnat Declarația de Independență, iar pe 4 iulie a fost aprobată forma finală a
acesteia, zi de o importanță deosebită.

Congresul American a declarat ziua de 4 iulie sărbătoare națională în 1870, ea


fiind marcată până azi prin etalarea steagului american, discursuri politice și evenimente
festive.
1.2 Turismul
Turismul Statelor Unite ale Americii este unul foarte
dezvoltat. Diferitele forme naturale de relief, de climă, precum
și decorurile create de om sunt impresionante pentru orice
turist aflat în căutarea unei noi experiențe.

Mediul american este unul destul de


diversificat prin influența emigranților care au realizat
cultura acestei țări începând de la limbă, mâncare și
chiar muzică.

În urma realizării unui clasament mondial cu


privire la performanța turistică, S.U.A. a fost poziționată pe
locul 6, cu un scor de 5,38, fără a fi depășită de vreo țară
vecină.
• De evidențiat sunt indicatorii destul de slabi pentru
 Locul 44 siguranță și securitate, dar și starea de sănătate și
Dezvoltarea politico-  Scor 4,95 igienă;
• Depășită de Canada, ce ocupă locul 27.
socială

Performanța  Locul 1 • Resursele umane naturale și


Resurse turistice antropice reprezintă un avantaj
turistică  Scor 5,65 pentru turismul statului.

• Infrastructura dezvoltată reprezintă un


avantaj în vizitarea obiectivelor turistice. Cele
Infrastructură și
 Locul 2 mai bune mijloace de transport sunt
autoturismul și avionul;
mediul de afaceri
 Scor 5,36 • Depășită doar de Elveția.
2. Elementele de favorabilitate privind apariția și
dezvoltarea turismului în regiunea S.U.A.

2.1. Cadru natural și resursele turistice naturale


Relieful.
Relieful S.U.A. este foarte
variat, având o dispunere în
trepte de la V la E (munți,
dealuri, podisuri și câmpii)(1).
Vestul este predominant muntos.
Cei mai importanți munți sunt
Sierra Nevada (Mt. Whitney
4421m)(2), Munții Stâncoși
(Mt. Elbert 4401m)(3), Podișul
Colorado (Marele Canion
447km). În partea de S-V
întâlnim și deșerturile
Mojave(4) și Sonora.
Partea centrală a
S.U.A. este mai
joasă, suprapusă
peste vechiul
Scut Canadian și
este formată din
podișuri, dealuri
și câmpii. Zona
deluroasă din
jurul Marilor
Lacuri(1), Podişul
Preeriilor(2),
Podişul Missouri,
Podişul Ohio,
Podişul Texas(3),
Câmpia
Mississippi(4)
Estul S.U.A. este constituit din
munți erodați (<2000) Munții
Apalași (vf. Mitchell 2037m)
și câmpii litorale (Câmpia
Atlantică și Câmpia Golfului
Mexic)(1)
Alaska este predominant
muntoasă (Mt. McKinley
6196m, cel mai înalt vf. din
America de Nord)(2), iar
insulele Hawaii dețin cei mai
mari munți vulcanici (Mauna
Loa (4169m altitudine
exterioară şi 7079m altitudine
totală, ce include şi partea
subacvatică a vulcanului, este
cel mai extins vulcan de pe
Terra, Kilauea este cel mai
activ vulcan de pe Terra, iar
Mauna Kea 4207m(3) la
suprafaţă, dacă se adaugă
partea subacvatică, acest
munte este cel mai înalt de pe
Terra, cu 9100m înălţime).
Clima
Tipul predominant de climă din S.U.A este cel temperat cu
diferite nuanţe, în funcţie de relief,latitudine şi poziţia faţă de
ocean,astfel:
În SV S.U.A este un climat tropical şi subtropical cu nuanţe de
ariditate continuat(1), spre nord cu un climat temperat oceanic.
În centrul S.U.A este un climat temperat-continetal tipic.
În E S.U.A,în pen. Florida şi zona G.Mexic este un climat
tropical umed, continuat spre N cu un climat temperat oceanic.
În Alaska este un climat subpolar cu ierni lungi şi reci şi veri
scurte şi răcoroase(2).
În ins. Hawaii este un climat tropical foarte umed(3).
Apele
S.U.A includ o mare varietate de ape
reprezentate prin fluvii care se dirijează
spre cele 3 oceane din jur şi spre
Golful Mexic,lacuri de mare întindere
și izvoare fierbinţi.
Fluviile principale din S.U.A sunt:
Mississippi(1), cu afluentul Missouri-
este al treilea fluviu,atât ca întindere
cât şi ca mărime a bazinului ,de pe
Glob(6418 km lungime) se varsă în
G.Mexic
Colorado(2) 2334 km,este renumit
pentru,canionul cel mai cunoscut din
lume pe care l-a săpat în podişul
Colorado, fluviul se varsă în
G.California
În Alaska,cel mai iportant fluviu este
Yukon(3), cu o lungime de 3185 km, al
doilea , ca lungime totală, din S.U.A și
se varsă în Marea Bering. Insulele
Hawaii au râuri scurte,cu debit
bogat,care se varsă în Oc.Pacific.
Lacurile din S.U.A sunt ,în cea mai mare parte, lacuri glaciare,
situate în N cu o întindere mare,aici fiind şi cel mai întins lac
glaciar din lume, Lacul Superior(84.000km²), dar şi lacurile
Michigan, Erie, Ontario şi Huron. Între Erie şi Ontario se află
celebra cascadă Niagara, cascada cu cel mai mare volum de apă
de pe Terra. În centrul S.U.A se află Marele Lac Sărat iar în ins.
Hawaii sunt lacuri vulcanice,cel mai mare fiind lacul Koloa.
Izvoarele subterane cele mai cunoscute sunt izvoarele fierbinţi
din Parcul Naţional Yellowstone.
Parcurile naționale.
Parcul Național
Yosemite, 3 milioane
de turiști aleg să
viziteze anual Parcul
Național Yosemite, ce
a fost inclus în
patrimoniul UNESCO
încă din 1984, se
regăsesc giganții
sequoia.
Parcul Național Grand
Canyon, perioada de
formare este de 3-6
milioane de ani prin
acțiunea râului
Colorado. Eroziunea
continuă să îi altereze
conturul.
Parcul Național Yellowstone
este cea mai veche rezervație
naturală din lume, un obiectiv
turistic impresionant, care atrage
anual milioane de turiști. se
întinde pe o suprafață de
aproape 900.000 de hectare, în
statele Wyoming, Montana și
Idaho. Rezervația include
diverse forme de relief, fiind o
adevărată bogație naturală:
canioane, munți, lacuri și râuri,
izvoare termale, vulcani
noroioși, sute de gheizere și
peste 290 de cascade.
Parcul National Smoky
Mountains - este protejat de
UNESCO și se găsește în statele
Tennessee și Carolina de Nord.
Aici vin peste 9 milioane de
turiști anual. Datorită
numeroaselor specii de flori
găsite aici, zona și-a luat numele
de Parcul National al Florilor
Sălbatice.
2.2. Cadrul istoric cultural religios și
resurse turistice antropice
Descoperirea Americii este datată in mod
oficial în secolul XV (1492) de către Cristofor
Columb, deși există dovezi că ar fi fost
descoperită cu cinci secole înainte de către
Leif Eriksson.
Denumirea Noii Lumi „America” este datorată
lui Amerigo Vespucci cel care a și denumit
statul Venezuela
Între 1607 şi 1733 pe coasta Atlanticului iau
fiinţă 13 colonii engleze care, datorită
măsurilor discriminatorii adoptate de Londra,
decid în 1776 să îşi declare independenţa.
Noul stat a fost recunoscut prin Tratatul de la
Paris din 1783.
Un alt eveniment reprezentativ al formării
S.U.A. Este Războiul de Secesiune sau Civil
(1861-1865)
S.U.A. este
un amalgam
confesional
creștin și
neo-creștin
în care se
regăsesc și
alte grupuri
și grupări
religioase,
cu diferite
specificități
datorate
migrației
diferitelor
pături
sociale
către
împlinirea
Visului
American.
New York,
Times
Square(1), Las
Vegas
Nevada(2),
Disney Land
Florida(3),
Hollywood Los
Angeles(4),
Chicago(5),
Skywalk Grand
Canyon(6).
Smithsonian Museums(1), Metropolitan Museum(2),
Philadelphia Museum(3).
2.3. Cadrul social economic și infrastructura turistica

În perioada aprilie-iunie 2018,


cheltuielile de consum, care sunt Salariul minim: 7,25 USD pe oră (iul. 2015)
responsabile pentru două treimi Produs intern brut: 19,39 trilioane USD (2017) Banca Mondială
din activitatea economică a SUA, Rata şomajului: 4,0% (iun. 2018)
au înregistrat un avans de 4%, Rata de creştere a valorii PIB: 2,3% modificare anuală
faţă de creşterea de 0,5% din (2017) Banca Mondială
primul trimestru. Majorarea PIB pe cap de locuitor: 59.531,66 USD (2017) Banca Mondială
livrărilor de boabe de soia şi alte VNB pe cap de locuitor: 60.200 Dolari PPP (2017) Banca
bunuri au stimulat exporturile în Mondială
trimestrul doi din 2018, care au Monede: Dolar american,
înregistrat cel mai rapid ritm de
creştere din trimestrul patru din
2013. Comerţul a contribuit cu
1,06 puncte procentuale la
creşterea PIB-ului. În schimb,
cheltuielile pentru echipamente
au urcat cu 3,9% în perioada
aprilie-iunie 2018, faţă de un
avans de 8,5% în primul
trimestru al anului.
Infrastructura turistică este
foarte dezvoltată, existând
orașe care se susțin din
turism, iar rețeaua de
transport aerian și rutier este
dezvoltată datorită necesității
parcurgerii distanței uriașe
dintre punctele de atracție
turistică. Resorturile
hoteliere și motelurile sunt
frecvent întâlnite pe rețeaua
de transport. Exemple: Deer
Valley Resort(1), Las
Vegas(2), Miami Beach(3),
Hawaii Resort(4), Trump
Tower(5),Motel(6)
3. Tipurile de turism
practicate în Statele
Unite ale Americii
Turismul este călătoria realizată în scopul recreării,
odihnei sau pentru afaceri. Organizația Mondială a
Turismului ( O.M.T. ) definește turiștii ca fiind persoanele
ce „călătoresc sau locuiesc în locuri din afara zonei lor de
reședință permanentă pentru o durată de minimum
douăzeci și patru (24) de ore dar nu mai lungă de un an
consecutiv, în scop de recreere, afaceri sau altele nelegate
de exercitarea unei activități remunerate în localitatea
vizatată.” Fără doar şi poate, Statele Unite ale Americii
are ce arăta turiştilor. Vorbim de destinaţii turistice
uimitoare - de la zgârie-norii din New York, la minunile
naturale din Yellowstone şi Alaska sau plajele însorite din
California, Florida şi Hawaii.
Având în vedere diversitatea geografică, culturală și cosmopolitană, Statele Unite ale Americii reprezintă un spațiu ideal
pentru dezvoltarea tuturor formelor și tipurilor de turism. Începând cu turismul clasic de agrement si recreere, continuând cu
turismul cultural și religios, Statele Unite au demonstrat că sunt un mediu excelent pentru a susține tipurile de turism
aparute în decursul ultimilor decenii cum ar fi: ecoturismul, turismul medical, turism educațional, turismul de aventura și
sportiv, turism curativ, shopping, turismul jocurilor de noroc, “turismul drogurilor” și turismul “negru”. Toate acestea sunt
posibile datorită diversității reliefului, a culturii dar și prin diversitatea socială care expune cea mai mare diversitate în ceea
ce privește naționalitățile si etniile prezente pe teritoriul Statelor Unite.
3.1 Turismul de agrement si recreere
• Turismul de recreere a fost asociat cu
Revoluția Industrială din Marea Britanie –
prima țară din Europa care a promovat
turismul de recreere și odihnă pentru
lucrătorii din industrie al cărui număr era
în creștere în acea perioadă. Mulți dintre
turiștii atrași de turismul de odihnă
călătoreau la tropice, atât în perioada de
iarnă cât și în cea de vară.
• Un prim loc arhicunoscut dedicat
turismului de agrement din Statele Unite
ale Americii este South Lake Tahoe,
California.
• Plajele Lake Tahoe sunt locuri deosebit de
populare pentru a fi vizitate, oferind acces facil la
apa rece din Lacul Tahoe pentru înot și multe alte
forme de recreere cu apă. Lacul se află la vest de
Carson Range (3.317 m) care este ramura de est a
lanțului muntos Sierra Nevada. Lacul Tahoe are
adâncimea medie de 300 m iar cea maximă de 501
m, fiind situat la altitudinea de 1.899,5 m deasupra
n.m.. După adâncime este amplasat pe locul doi,
iar după altitudine pe locul întâi fiind lacul situat
la cea mai mare înălțime în SUA. Partea
superioară a lacului a fost transformată în lac de
acumulare ( Lake Tahoe Reservoir). Asemănător
cu Loch Ness, aici ar exista Tessi un animal de
apă misterios și monstruos, care uneori iese la
suprafață.
• Washington este oraşul capitală al
Statelor Unite ale Americii şi constituie
de unul singur Districtul Columbia (DC).
Cu peste 4.400.000 de locuitori, este a
zecea cea mai populată zonă
metropolitană a ţării. În Washington se
află Casa Albă (sediul Preşedinţiei) şi
Capitoliul (sediul Congresului federal),
iar în aproprierea sa se află Pentagonul
(sediul departamentului american al
apărării). Pe lângă faptul că este sediul
guvernului, este şi un oraş turistic
important, cu monumente, cum ar fi cele
ale foştilor preşedinţi Lincoln, Jefferson
şi Washington.
• Miami este unul din cele mai populare orase din Statele Unite ale Americii si este recunoscut pretutindeni in special
datorita plajelor insorite. Partea de sud-est a tarii este cunoscuta ca fiind si una din cele mai insorite, ceea ce face ca
Miami sa fie un adevarat centru turistic pentru toti cei care isi doresc o vacanta intr-un loc superb. Cu o populatie de
peste 40 de mii de locuitori, orasul din statul Florida a devenit, treptat, unul din cele mai importante centre
financiare si turistice ale tarii, in special datorita fluxului extrem de mare de turisti, ce iau orasul cu asalt pe tot
parcursul anului. Clima speciala face ca temperaturile sa fie ridicate in tot timpul anului, prilej cu care turistii pot
veni oricand pentru a se relaxa intr-o vacanta binemeritată.
• Situata intre statele New York si Ontario,
Cascada Niagara este unul din cele mai
spectaculoase miracole naturale ale
continentului nord-american. Cascada se afla
pe raul Niagara, care curge intre Statele Unite
si Canada de la Lacul Erie pana in Lacul
Ontario. Cascada este divizata in doua parti de
Insula Goat. Partea mai mare, cea din stanga
(canadiana), se numeste Horseshue Falls si are
o inaltime de 56 de metri, iar lungimea crestei
este de aproximativ 670 metri. Cealalta parte,
American Falls, din jumatatea dreapta, are o
inaltime de 58 de metri, dar lungimea crestei
de doar 320 metri.
• Canionul este una dintre cele mai vestite destinatii
turistice din SUA si probabil din intreaga lume.
Grand Canyon este un defileu abrupt, taiat in piatra
de Fluviul Colorado, din statul american Arizona. Aici
se afla Parcul National al Marelui Canion, unul dintre
primele parcuri nationale din SUA. De cand canionul
a primit statutul de parc national, in anul 1919, turistii
au inceput sa vina aici in numar mult mai mare. Podul
din sticla in forma de potcoava – Skywalk – inaugurat
in anul 2007, permite unui numar de aproape 4,5
milioane vizitatori sa experimenteze efectul vertigo.
• Hawaii este un arhipelag din Oceanul Pacific si cel mai nou stat al US, alaturat in anul 1959.
Peisajul din Hawaii – clima tropicala, plaje incredibile, valuri superbe, vulcani activi – il transforma
intr-o destinatie extrem de importanta pentru turisti. Capitala este in orasul Honolulu, de pe insula
O’ahu.Hawaii, acest Paradis al Pacificului continua sa fie un loc al soarelui si al valurilor, un loc al
incantarilor exotice, al valurilor uriase si al surferilor, un rai al lunilor de miere si locul ideal de
odihna pentru milioane de oameni veniti din toate partile globului pentru a se bucura de frumusetile
locurilor si de atmosfera relaxanta.
3.2 Turismul cultural și religios

• Statele Unite ale Americii cuprind și turismul cultural ce exprimă


scurta, dar vasta istorie a formării poporului american. Pe lângă aceste
obiective ce constituie turismul cultural, putem găsi și obiective
religioase, ce surprind multitudinea de religii aflate pe teritoriul
Statelor Unite. În continuare, pe lângă obiectivele culturale, vom
încerca să suprindem mai mult latura turismului de factură creștin-
ortodox de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

• Muntele Rushmore, aflat lângă orașul Keystone, statul South Dakota Dakota de Sud, este un monument memorial (în
engleză United States Presidential Memorial) care prezintă sintetic primii 150 de ani din istoria Statelor Unite ale
Americii prin intermediul unor sculpturi colosale, înfățișându-i pe primii președinți ai țării, George Washington (întâiul),
Thomas Jefferson (al treilea), respectiv pe ulteriorii Abraham Lincoln (al șaisprezecelea) și Theodore Roosevelt (al
douăzeci și șaselea). Sculpturile în granit de circa 18 m înălțime au fost executate direct pe versantul sudic al
cunoscutului munte.
• Boston este capitala, cel mai mare oraș din
Massachusetts și este unul dintre cele mai
vechi orașe din Statele Unite ale Americii.
Cel mai mare oraș din New England, Boston
este considerat neoficial capitala acestei
regiuni istorice, datorită impactului
economic și cultural pe care îl are. În 1630,
coloniștii puritani din Anglia au fondat
orașul Boston pe Peninsula Shawmut. De-a
lungul secolului al XVIII-lea, Boston a fost
locul multora dintre evenimentele
importante ale Revoluției Americane,
inclusiv Masacrul din Boston și Boston Tea
Party.
• În ceea ce privește turismul religios vom expune câteva aspecte legate de dezvoltarea Mitropoliei Ortodoxe românești pe
teritoriul Statelor Unite. MITROPOLIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A CELOR DOUĂ AMERICI cuprinde eparhiile:

 Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii

 Episcopia Ortodoxă Română a Canadei.

• Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi este o eparhie autonomă a Bisericii Ortodoxe Române, ce are
jurisdicție asupra comunităților ortodoxe românești din America de Nord, America Centrală și America de Sud. Are
sediul în Chicago - Illinois (SUA) și este condusă de arhiepiscopul Nicolae. În 1904 este menţionată prima parohie
ortodoxă românească din SUA, în Cleveland, Ohio.
Ortodoxia românească din America a cunoscut în ultimul deceniu o rată de creștere de peste 120%. Ea are în cele 31 de
parohii peste 11 200 de credincioși, 20% dintre aceștia frecventând în mod regulat biserica, potrivit Recensământului
Creștin Ortodox realizat în SUA în 2010.

Biserica Ortodoxă Biserica "Sfântul Gheorghe și Biserica “Învierea


Română “Sf. Ioan Sfântul Dimitrie Cel Nou« Las Domnului” Sacramento,
Botezătorul” Glendale, AZ Vegas, Nevada California
Biserica Adormirea Maicii Biserica “Sfânta Treime” Mănăstirea „Sfânta Cruce”, Mono
Domnului Boston, Massachusetts Troy, Michigan Mills, Ontario
3.3 Alte tipuri de turism

 Turism de afaceri
 Agroturism
 Turism de aventură
 Turism în vederea cumpărăturilor (Shopping)
 Turismul jocurilor de noroc
• Călătoria de afaceri poate fi considerată coloana vertebrală a industriei turistice deoarece pentru o mare parte a
oamenilor de afaceri, călătoria face parte din activitatea zilnică. Odată ce călătoria este parte a slujbei lor, cheltuielile
legate de aceasta sunt, în general, constante, nefiind sensibile la fluctuațiile prețurilor și tarifelor așa cum se întâmplă în
cazul turismului de masă. Cheltuielile legate de turismul de afaceri în interiorul SUA se ridicau în anul 2007 la
1.300$/persoană, iar pentru călătoriile de afaceri internaționale la 5.355$, adică mai mult de 100 miliarde de dolari
cheltuiesc companiile americane pentru călătorii de afaceri anual.
• California este unul dintre cele mai bune locurile
agroturistice din Statele Unite, datorită
diversității fermelor și a culturilor plantate.
Pentru multe ferme de familie mici, agroturismul
este o sursă sigură de venit suplimentar. Mulți
oameni ştiu despre posibilitatea de a vizita casele
de vinuri și podgoriile de pe Coasta Centrală, dar
fermele de familie mici și ranch mari, oferă de
asemenea, o abordare mai practică a
agroturismului. Acolo sunt predate tehnici de
bază agricole și cunoştinţe în domeniul
agriculturii organice. La Universitatea din
California este dezvoltat un program special, în
cadrul căruia se efectuează formarea
agricultorilor în afaceri de agroturism.
• În ultimii douăzeci de ani au apărut două forme de turism de
aventură: aventură uşoară şi aventură dură. Aventura dură se
caracterizează prin activităţi exterioare de mare provocare, cum ar fi
alpinism, căţărat pe blocuri gheaţă şi stâncă, cu pluta şi caiacul pe
apă,schi şi schi pe placă, parcurgerea canioanelor etc.
• În trecut, singurul motiv pentru a vizita Las Vegas era faptul că reprezenta singurul loc unde puteai practica legal jocuri
de noroc în SUA. Desigur, acest lucru s-a schimbat odată cu trecerea timpului, și au apărut multe alte lucruri pe care le
poți face în „orașul pierzaniei”, dar jocurile de noroc continuă să fie una dintre cele mai populare activități din Las
Vegas. Tipurile de jocuri de noroc, practicate în Vegas, sunt următoarele: Blackjack / 21, Ruleta, Automatele (slot
machines), Poker etc.
4. S.U.A
S W O T

S W O T
STRENGTHS WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATS
S.U.A este uneori numită Poluarea, daca nu se tin in
Statele Unite ale Americii Turismul a avut de suferit
“Land of opportunity”, și în mână industriile locale și se
au o suprafață egala cu cea a din cauza ordinului executiv
niciun domeniu nu i se investeste în procesele
Europei, cu mai multe tipuri anti-imigraţie dat de Trump
potrivește mai bine decât în industriale, apar factori de
de climă. în 27 ianuarie 2017.
turism. risc.
S

• Statele Unite ale Americii au o suprafață egală cu cea a Europei, cu


mai multe tipuri de climă. În statele din sud de lângă Golful Mexic,
vara este fierbinte și iarna caldă. În centru si nord-est vara este
fierbinte și iarna friguroasă, mai ales în Minesota si Dakota, unde nu
se simt influențele climei moderat-oceanice. În partea de nord se simt
influențele climei polare. Zonele muntoase din vest au climă
friguroasă iarna datorită înălțimii, iar zăpada poate persista pana în
luna iulie. În nord-vest și în California, vara este fierbinte și iarna
blândă.
• Cel mai important este transportul terestru, pe șosele și autostrăzi; acestea din urmă
însumează o lungime de peste 6 milioane km. Autostrăzile interstatale, mai dese în
zonele mai populate din est, facilitează transportul pe toată suprafața Statelor Unite, la
o viteză maximă de 104,6 km/ oră. Transportul aerian este important atât pentru rute
interne, cât și internaționale. Există peste 4000 de aeroporturi publice, care leagă toate
orasele importante.

• Datorită poziționării geografice, în Florida s-a dezvoltat turismul naval de tip


croazieră. Existau mai mult de 7.5 mil. de pasageri pentru croaziere în toata lumea
în anul 1998. Aproape sase milioane din acestia erau din SUA. Industria
croazierelor a generat un impact economic de 11.6 mld. de $ în SUA în 1997. Marea
Caraibilor si Bahamas ramân pietele de top pentru liniile de croaziera din America
de Nord, cu mai mult de 42% fata de capacitatea din 1999.
• S.U.A este cel mai important producător și consumator de energie electrică, având o capacitate energetică mai mare decăt cea a
întregii Europe. 76% provine din centrale termice, 12% din centrale hidroelectrice și 12% din centrale nucleare. Anual se extrag
peste 400 milioane de tone de petrol. S.U.A sunt al doilea mare producător de gaze naturale si al treilea producător de cărbune. Pe
multe dintre răurile si fluviile care străbat teritoriul Statelor Unite - în special Tennessee, Colorado si Columbia s-au construit
centrale hidroelectrice.

• Pe lângă resursele sale de energie, S.U.A este bogată și în alte minerale precum fierul, argintul, aurul, cuprul , plumbul si uraniu.
Minereuri de fier se gasesc in Muntii Mesabi, și ele sunt transportate spre est în Pensylvania si Ohio.
• 29% din suprafața Statelor Unite este acoperită cu păduri. Anual se produc peste 50 de milioane de tone de cherestea si peste 60 de
milioane de tone de hârtie, cea ce înseamnă mai mult de un sfert din totalul mondial. De asemenea din Stele Unite provine un sfert din
cantitatea mondială de lemn pentru construcții, principalele surse fiind pădurile din vest - din Washington, Oregon si California, dar si din
regiunea Muntilor Apalasi.

• 74% din toți americanii trăiesc în


prezent în orase, iar regiunea cea mai
populată este nord-estul, între Boston și
Washington, spre interior până în
Pittsburgh și Detroit. New York, cel mai
mare oraș și principalul port, este cel
mai mare centru financiar și comercial,
industriile sale furnizând aproape 10%
din producția țării.
W
• Turismul a avut de suferit din cauza ordinului executiv anti-imigraţie dat de Trump în 27 ianuarie 2017.

• Cheapflights, un site de călătorii, a raportat o scădere de 30% în căutările de zboruri spre Statele Unite în weekendul în care a fost semnat
ordinul, în comparaţie cu perioadele anterioare. Deşi a fost înregistrată o uşoară creştere cât timp ordinul a fost blocat, per total, pe luna
ianuarie scăderea a stagnat la 14% faţă de aceeaşi perioadă din anii trecuţi.

• Conform informaţiilor ce au fost făcute publice de către motorul de căutari


turistice Kayak, s-a raportat o scădere de 58% pentru vizualizarea zborurilor din
Marea Britanie către Tampa sau Orlando, de 52 % pentru zborurile spre Miami,
43% pentru cursele spre San Diego, şi cu 32% mai puţine căutări ale curselor spre
Los Angeles.
• Erupțiile vulcanice au început încă din 1983, dar abia acum materiile vulcanice au ieșit la suprafață.
Hawaii este una dintre cele mai active zone din lume din punct de vedere vulcanic. Datorită acestor
activități vulcanice, turismul este afectat.

• Vulcanul Kilauea face parte din Parcul


Național al vulcanilor din Insulele Hawaii.
Acesta este cel mai activ vulcan dintre cei 5
care alcătuiesc Insula Hawaii și cel mai activ
vulcan de pe Glob.
• Datorită multiculturalității naționale,
etnice, religioase și politice, în S.U.A s-au
dezvoltat o nesiguranță în ceea ce privește
securitatea publică. Legalizarea portului de
armă în unele state precum și a consumului
de droguri, au făcut ca nesiguranța turistilor
cât și a localnicilor să sporească.

• Un alt punct slab este reprezentat de atentatele


teroriste care s-au înmulțit în ultima perioadă.
Cel mai cunoscut atac terorist este cel din 11
septembrie 2001, atac ce a scăzut drastic cifra
de afaceri a turismului.
O
S.U.A a fost întotdeauna cuoscută ca fiind tărâmul
făgăduinței pentru oamenii din întreaga lume. De la
câmpiile sale vaste, munții acoperiți cu zăpadă, la zgârie-
nori, Statele Unite ale Americii este un colaj al extremelor,
ce poate îndeplini orice dorință a turistului

• Cele 50 de state ale Americii, se pot compara în mărime și populație,


cu diferite țări ale Europei. Faptul că S.U.A oferă o combinație
minunată de orașe mari, orașe mici, terenuri agricole, păduri, deșerturi,
munți, dar și climă variată de la tropical la artic, face ca această țară să
reprezinte o oportunitate mare pentru dezvoltarea oricărui tip de turism.
• Fără doar și poate Statele Unite al Americii sunt una din cele mai mari piețe economice. Orice om de
afaceri ar fi încântat să poată accede pe o asemenea piață. Pur și simplu un om care vine din zona de
business și care a trecut și prin zona administrativă la cel mai înalt nivel și-a dat seama de oportunitate și a
gândit un sistem care va facilita interacțiunea foarte ușoară între oamenii de afaceri și piața americană.
T
• Lipsa unor măsuri și programe adecvate care să conducă la creșterea
gradului de cultură, crearea de locuri de muncă specifice și integrarea în
comunitate a imigranților.
• Să se construiască haotic.

• Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite că au


declanșat un "razboi economic“. Dolarii, euro și aurul sunt "gloanțe,
obuze și rachete lansate în razboiul economic .

• "Nu există o provocare mai mare pentru viitorul nostru și generațiile


viitoare ca amenințarea reprezentată de schimbările climatice“ B.
Obama.
Îmbunătățirea turismului din S.U.A

• Asigurarea protecţiei, securităţii şi siguranţei turiştilor faţă de riscuri, privind sănătatea şi siguranţa acestora;
reglementarea protejării intereselor turiştilor şi disponibilitatea agenţilor economici pentru despăgubirea acestora în
eventualitatea unor daune aduse; facilitatea accesului consumatorilor de servicii turistice la informaţiile adecvate;
promovarea codurilor de conduită al agenţilor economici şi al turiştilor faţă de mediu.

• Amenajarea spaţiilor turistice existente prin modernizarea şi extinderea bazei de


primire, diversificarea ei; introducerea în circuitul turisitc a unor noi areale cu
potenţial nevalorificat; dezvoltarea turismului rural şi agroturismului, ca o nouă
formă de turism, legată de activităţile tradiţionale ale populaţiei.
Mulțumim pentru atenție!