Sunteți pe pagina 1din 105

ISTORIA CĂRŢII

La început oamenii scriau semne –


desene pe pereţii peşterilor
Desenele rupestre
Mai târziu scriau prin simboluri,
care mai de care mai ciudate,
numite hieroglife
Hieroglife
Fenicienii – primii stăpâni ai
lumii, au alcătuit alfabetul
Fenicienii
Alfabetul fenician
Odată apărute literele, oamenii
căutau material pentru a scrie
În unele ţări se scria pe frunze de
palmier cu oase de peşte
În Rusia se scria pe coajă
de mesteacăn
În Egiptul antic se scria pe papirus-
nisşte tulpini de trestie ce creşteau
pe malul Nilului
Papirus
Bucată de papirus
păstrată în muzeu
Papirusul în bibliotecile antice
Biblioteca antică
Biblioteca
În Asiria trăia regele Assurbanipal
care avea o bibliotecă ce conţinea
30.000 tăbliţe de lut
Tăbliţe de lut din
biblioteca regelui Assurbanipal
A găsit biblioteca regelui asirian,
Henry Layard- explorator englez
Oamenii au continuat să caute un
material mai uşor şi rezistent.
Astfel a apărut pergamentul – piele de
viţel prelucrată foarte bine
 Se mai foloseau pieile de oaie, capră,
măgar sau antilopă.
 Pieile erau spălate, uscate, întinse,
aşezate pe sol cu blana dedesubt şi unse
cu var
 Li se răzuia blana, apoi erau aşezate într-
un butoi cu var
 Se spălau, se uscau, se subţiau, se
lustruiau şi se decupau la mărimea dorită
 Era un material mai solid, decât papirusul
Hârtia au inventat-o
chinezii în secolul al II-lea
 Hârtia se producea din diferite fibre încleiate
în formă de coli (frunze de dud, in, cânepă,
bumbac)

 Până în sec. XVII-lea tehnica de preparare


era manuală
Manuscrisul

- O singură persoană nu putea scrie cartea –


deoarece a crea o carte era foarte dificil
- Textul principal îl scria un om cu scris
caligrafic (dobropiseţ)
- Titlul îl făcea o persoană care desena bine
- Iniţialele fiecărui capitol le picta persoana
numită scrib, el mai făcea şi desenele
- Meşteri specială făceau copertele
- Cerneala era făcută din plante
ce conţineau colorant
- Textul era scris cu pană de gâscă
Dobropiseţ - caligraf iscusit
Anual, din Rusia se exportau în străinătate
30.000.000 pene de gâscă
 Aproape toate cărţile aveau tematică
religioasă
 Ele cuprindeau rugăciuni, imnuri, ritualuri de
nemurirea omului, mituri, legende referitoare
la originea omului
Johann Gutenberg –
fondatorul tiparului
Tiparul
Prima lucrare tipărită - BIBLIA

 2 volume
 (1282 pagini)
Alfabetul rusesc compilat şi
tipărit de Ivan Fiodorov
Ivan Fiodorov
Călugărul Macarie –
primul tipograf român
 A tipărit
Liturghierul
şi Octoihul
 Evangheliar în
limba slavonă
 Aşa s-au împlinit
505 ani de la prima
tipăritură pe
teritoriul ţărilor
române.
Liturghier
Mitropolitul Varlaam
 Tipăreşte mai multe
căţi în limba slavonă
 Tipografia lui este a
doua din Bucureşti
 Tipografia lui a dat
roade bune, pentru
că vreme de trei
secole de atunci, nu
a lipsit din Bucureşti.
Mitropolitul Dosoftei

 Tipăreşte Sfânta
Liturghie
 Cartea a parcurs un drum lung, până a
ajunge în faţa cititorului sub forma de acum

 Există cărţi diverse


Cărți gigante
Cărți minuscule
Odată cu apariția
calculatoarelor s-a făcut
posibilă și citirea cărții
virtuale

E- BOOK
Cărțile au casa lor
Conform Guiness World
Records, Bibilioteca
Congresului Statelor Unite ale
Americii este cea mai mare
bibliotecă publică din lume,
după numărul de rafturi,
numărul de cărţi şi obiecte
deţinute.
Bibilioteca Congresului SUA
Biblioteca din Kansas
Biblioteca națională
din Minsk, Belarusi
Biblioteca din Nice Cote d’Azur
Biblioteca din Norvegia
Biblioteca din Italia
Biblioteca polonă ”Mickiewicz”
Vă mulțumesc!