Sunteți pe pagina 1din 16

CERCETARI ARHEOLOGICE

Iacomachi Ana USM Facultatea de Istorie si Filosofie


Cuprins
Prospectiune
 investigare preliminară a siturilor şi
obiectivelor arheologice
 O operaţie ante-săpătură
 Reprezintă o metodă non-distructivă şi
non-invazivă de cercetare
 Poate fi aplicată pe suprafeţe mari
Scopul prospectiunilor
 Descoperirea şi localizarea în teren a siturilor
arheologice
 Stabilirea celor mai importante caracteristici a
monumentului (tipul, diapazonul cronologic etc.)
înainte de a fi început săpăturile sistematice
 Repertorierea şi cartarea descoperirilor, care
ulterior sunt introduse într-o bază centralizată de
date
Prospectiunile terestre
 metodă de confirmare a contextului arheologic al unei
descoperiri întâmplătoare
 are scopul localizării unor situri neidentificate
Periegheza
 metodă de prospecţiune a suprafeţei solului în
scopul detectării urmelor de activitate umană
Periegheza
Periegheza
 La ora actuală sunt mijloace precise de localizare,
prin satelit – GPS Global Positioning Systems
 Rezultatele perieghezei trebuie să finalizeze cu
publicarea repertoriilor arheologice regiunilor
administrative sau geografice
Repertoriu arheologic
Repertoriu arheologic

 Repertoriul arheologic al
judeţului Maramures,
volumele I-II,
Bibliotheca Marmatia 3,
Baia Mare, 2011
Prospecţiunea electrică
 Conductibilitatea este determinată şi de
umiditatea solului, deci o depunere compactă
şi uscată va prezenta o rezistenţă electrică mai
mare decât una poroasă şi umedă. O
rezistenţă mai mare va exista în locurile aflării
ruinelor sistemelor defensive sau a
complexelor locative (piatră, lut ars).
Prospecţiunea electromagnetică
 Dat fiind faptul că metoda electrică solicită
anumit efort fizic, va fi introdus un aparat de
măsurare a conductibilităţii solului (SCM – Soil
Conductivity Meter), tehnică care nu solicită
contactul direct cu pământul, iar metoda se va
numi electromagnetică
Detectorul de metale
Artefacte descoperite cu ajutorul
detectorului de metale
Prospecţiunea magnetometrică
 Orice obiectiv material de interes arheologic se
caracterizează prin propriul său câmp
magnetic, ale cărui linii de câmp intersectează
cu cele ale câmpului magnetic terestru,
producând anumite anomalii în intensitatea
acestuia
Prospecţiuni geochimice
 Pentru delimitarea unei zone arheologice,
îndelung locuită şi exploatată se are în vedere
stabilirea unor parametri: valoarea pH,
valoarea P şi valoarea K în sol, dar şi procentul
de humus, procentul de carbonatul de CaCO3
şi procentul de microelemente.