Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect la Marketing

Raport de cercetare

Profesor: Slutu Rodica


Student: Vichilu Daniel
Analiza oportunităţilor privind
lansarea unui nou produs
Lansarea pe piaţă a unui nou produs, constituie punctul de plecare al
procesului de lansare a unui nou produs. Durata totală a acestui proces,
care are ca punct final prezentarea noului produs pe piaţă poate să
varieze (de la câteva luni la câţiva zeci de ani), în funcţie de natura şi
destinaţia respectivului produs.
Principalele etape ale acestui proces sunt:
• realizarea unor studii documentare, cercetări de piaţă, analize
economice precum şi alte modalităţi de obţinere a informaţiilor
referitoare la oportunitatea şi posibilitatea realizării unui nou produs;
• selectarea ideilor privind noul produs, prin filtrul unor criterii tehnice,
economic-financiare şi de marketing şi selectarea variantei optime pe
baza lor;
• realizarea prototipului produsului respectiv;
• testarea tehnică şi de acceptabilitate.

Problema de decizie

Problema decizională existentă în cadrul


companiei Dacia este legată de introducerea pe piaţă a
unui nou produs. Ar trebui lansat pe piaţa românească
Dacia Dokker
un model Dacia Logan Decapotabil?

Pentru a întelege în totalitate problema de decizie este nevoie de transpunerea


acesteia într-o problemă de cercetare.
Astfel, se va cerceta reacţia publicului la introducerea pe piaţă a modelului
Logan Decapotabil. Cercetarea propriu-zisă constă în testarea pieţei.
Obiectivele cercetării
Obiectivele cercetării constau în a găsi soluţii problemelor existente. Astfel, plecând de la
problema
de decizie formulată, am stabilit urmatoarele obiective:
1. Dorim să aflăm opiniile intervievaţilor cu privire la ideea lansării modelului Logan
Decapotabil;
2. Să obţinem idei referitoare la caracteristicile maşinii şi să aflăm gradul de importanţă al
acestora;
3. Sǎ observǎm care sunt cei interesaţi de maşinǎ: publicul feminin sau cel masculin;
4. Să aflăm preţul psihologic al autoturismului;
5. Să aflăm câţi ar fi dispuşi să achiziţioneze acest model.
Metode de cercetare
Piaţa ţintă a produsului Dacia Logan este reprezentată de persoanele cu vârsta cuprinsă între
18 şi 55 ani, din mediul urban şi rural, cu venituri medii spre mari şi care au o viziune
tradiţionalistă.
Din piaţa ţintă am extras un eşantion de 30 de persoane, cu vârsta cuprinsa între 18
şi 35 ani, din orașul Bălți.
Ca metodă de cercetare cantitativă se va realiza o anchetă pe 30 de persoane.
Ancheta presupune completarea unor chestionare personale la locuinţa respondenţilor sau
stradal.
Chestionarele au fost completate în perioada 15 noiembrie - 23 noiembrie 2018, timp de 4
ore/zi, în diferite cartiere din orașul Bălți. Respondenţii au fost aleşi aleatoriu, ţinând cont de
vârstǎ.
Bugetul
Cheltuieli
Nr. Crt. Categorii de cheltuieli Resurse
lei

1. Transport Efort fizic 35

2. Efectuare apeluri telefonice Efort fizic, intelectual, timp 55

3. Papetărie - 30

4. Tehnoredactare Efort fizic, intelectual -

5. Listare Efort fizic 20

6. Alte cheltuieli - 60

Total cheltuieli 200


Rezultatele cercetarii
Oiectivul nr.1
În urma analizei datelor, pentru acest obiectiv a reieşit că din 30 de persoane
intervievate, doar 3 % sunt dispuşi să achiziţioneze un model decapotabil Logan.

Clasica
24%
Decapotabil
30%

Sport
13%
Eleganta
33%
Apariţia unui nou model de autoturism, indiferent care ar fi marca, este acceptată
de respondenţi într-un procent de 70%; dezinteresul este reprezentat doar de 30% dintre
aceştia.

Nu
30%

Da
70%
Persoanele care au ales maşina Logan o preferă astfel :
 Clasică – 50% din respondenţi;
 Sport – 20% din respondenţi;
 Decapotabilă – 30% din respondenţi.

30%

50%

20%

Clasica Sport Decapotabila


Obiectivul nr. 2
Ideile referitoare la caracteristicile maşinii sunt împarţite:
 40% din intervievaţi sunt de părere că marca nu este foarte importantă;
 40% din intervievaţi cred că design-ul este important;
 50% din intervievaţi consideră că motorizarea este foarte importantă;
 60% din intervievaţi cred că siguranţa este extrem de importantă;
 20% din intervievaţi consideră consumul important.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Marca nu este Design-ul este motorizarea este siguranţa este consumul
foarte importantă important foarte importantă extrem de important
importantă
Obiectivul nr.3
Publicul care acceptă noul model Logan decapotabil este reprezentat într-o proporţie de 70%
de către bărbaţi şi doar de 30% de către femei.

Femei
30%

Barbati
70%
Femeile care acceptă modelul sunt în proporţie de 66,7%, iar cele care nu îl acceptă sunt
33,3%

Nu acceptă modelul
33%

Accepta modelul
67%
Obiectivul nr. 4
În urma analizei datelor a reieşit că preţul psihologic al unui autoturism Logan
decapotabil este:
 Pentru 40 % din subiecţi - 11.000 €;
 Pentru 30 % din subiecţi - 13.000 €;
 Pentru 30 % din subiecţi - 9.000 €.
Deci preţul optim este de 11.000 €.

Obiectivul nr. 5
Din totalul de 30 de intervievaţi, 20% sunt dispuşi să achiziţioneze modelul decapotabil
Dacia Logan
Să observăm care este media venitului subiecţilor care acceptă noul autoturism.
Venitul mediu al celor care acceptă modelul este unul mediu spre mare. 30% din
respondenţi au venitul mediu de 5000 lei.
Concluzii şi recomandări
Părerile generale despre maşinile decapotabile obţinute în urma cercetării efectuate au fost pozitive.
Majoritatea respondenţilor sunt de părere că maşina decapotabilă este una potrivită stilului libertin, tânăr.
Pentru ei, preţul nu este un element mai important decât marca maşinii, deoarece pentru un autoturism
decapotabil marca este elementul care dă valoare nu numai maşinii, dar şi celui care o conduce.
Ca şi recomandare putem sugera faptul că brandul Dacia ar trebui ca înaintea lansării modelului
decapotabil să câştige încrederea oamenilor. Neîncrederea este datorată faptului că produsele nu satisfac
în totalitate nevoile consumatorilor.