Sunteți pe pagina 1din 42

6.5.

REVOCAREA CONTRACTULUI
Esenţa:
- constituie o derogare de la
principiului forţei obligatorii a
contractului;
- Codul civil sau legile speciale îl
acordă consumatorului;
- în situaţii specifice de încheiere a
contractului.
DEFINIŢIA NOŢIUNII DE REVOCARE A
CONTRACTULUI

Revocarea contractului este


dreptul părţii îndreptăţite de lege (de
regulă, consumatorul)
de a înceta raportul contractual
fără nici o justificare şi
fără nici un fel de răspundere a
consumatorului pentru această
încetare.
REGLEMENTAREA DREPTULUI DE
REVOCARE

Regimul juridic general:


- art. 749-752 – nu stabilesc cazurile concrete când
un consumator poate revoca contractul.
Legiuitorul se referă la contractele:
a) încheiate într-un cadru neordinar, adică
consumatorul nu vizitează magazinul (cumpărare
pe internet sau cumpără de la vânzătorul care
vine acasă la consumator);
b) înţelegerea textului căruia solicită un efort
intelectual special (contractul de credit bancar,
împrumut, leasing, contractul de asigurare de
viaţă).
SCOPUL LEGILOR SPECIALE:
- de a stabili norme care dezvoltă regimul general
sau derogă de la el.
Exemple:
a) Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind
contractele de credit pentru consumatori, în
Monitorul Oficial nr. 191-197 din 06.09.2013,
în vigoare din 06.03.2014;
b) Art. 572/1-572/4 - dreptul de revocare a contractelor
privind unele produse de vacanţă şi a contractelor de
intermediere a lor.
SEMNIFICAŢIA TERMENULUI
„REVOCARE”
act unilateral de încetare a efectului unui
alt act juridic unilateral:
- revocarea unei procuri;

- revocarea unui testament;

- revocarea unei oferte de a contracta etc.

Numitorul comun al acestor revocări:


- nu este necesară invocarea vreunui
motiv;
- dreptul de revocare este un drept
potestativ.
DREPTURI POTESTATIVE (SECUNDARE) - DREPTURI SUBIECTIVE
CIVILE CARE PRODUC EFECTE JURIDICE PRIN MANIFESTARE
UNILATERALĂ DE VOINŢĂ A TITULARULULI DE DREPT.

Exemple:
- dreptul de alegere în cazul unei obligaţii alternative;

- dreptul de denunţare unilaterală a unui contract, în


cazurile admise de lege;
- dreptul terţilor de bună-credinţă, în cazul simulaţiei, de a
opta între actul aparent şi actul real;
- dreptul de a ratifica o gestiune a intereselor altuia;

- dreptul de opţiune al utilizatorului, în contractul de


leasing, ce constă în posibilitatea de a solicita
achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau
prelungirea contractului de leasing etc;
DELIMITAREA INSTITUŢIILOR
Revocării contractului. Revocării ofertei de a
Efectul: contracta sau a
acceptării.
Contractul este:
Efectul:
- valabil încheiat (ca
urmare a întâlnirii - Opreşte procesul de

ofertei cu acceptarea) încheiere a


contractului;
- doar că uneia dintre
părţile contractante i - contractul nu este

se acordă dreptul de încheiat.


a-l înceta.
CONCLUZIA:
Dreptul de revocare este un drept
- legal;
- temporar;
- gratuit şi
- potestativ.
Scopul dreptului de revocare:
- consumatorul are posibilitatea să se
gândească asupra deciziei de a
încheia contractul.
CAZURI DE REVOCARE PREVĂZUTE DE
LEGEA NAŢIONALĂ
a) contractele negociate de către consumatori în afara
spaţiilor comerciale (art. 697 Cc).
Pot fi revocate de consumatori în decursul unei
săptămâni (7 zile).
Specificul încheierii lor:
- întreprinzătorul foloseşte agenţi de vânzări (denumiţi
de cod comis-voiajori) care folosesc diverse tactici de
convingere şi fac oferte:
1) umblând de la uşă la uşă la casele consumatorilor
sau locurile de muncă;
2) la un eveniment de odihnă sau distracţie organizat
de întreprinzător;
3) apropiindu-se prin surprindere în mijloacele de
transport sau în zonele publice nedestinate comerţului.
MOTIVE DE INTRODUCERE A DREPTULUI
DE REVOCARE:

- inițiativa negocierilor contractuale îi


aparține, de obicei, comerciantului, iar
consumatorul nu este pregătit pentru
aceste negocieri sau nu se așteaptă la
acestea;
- adeseori, consumatorul nu poate compara
calitatea și prețul ofertei cu alte oferte;
- trebuie să i se dea consumatorului
dreptul de a rezilia contractul într-un
interval de cel puțin 7 zile, pentru a i se
oferi posibilitatea de a evalua obligațiile
care decurg din contract.
CERCUL DE CONTRACTE CĂRORA LI SE
APLICĂ DREPTUL DE REVOCARE

Nu este limitat.
Pot fi:
- vânzări de mărfuri, ordinare sau de
lux,
- prestarea de servicii (servicii de
asigurare, medicale sau turistice).
Dreptul de revocare poate fi exercitat
în termen de 7 zile.
ALTE CAZURI DE REVOCARE PREVĂZUTE
DE LEGEA NAŢIONALĂ

b) contractele de asigurare de viaţă


individuală (pe termen de valabilitate ce
depăşeşte 6 luni):
- pot fi revocate de către asigurat în termen de
20 de zile (art. 14 alin.(7) din Legea nr. 407
din 21.12.2006 cu privire la asigurări);
c) contractele de creditare a consumatorilor (de
credit, împrumut, leasing, vânzare în credit cu
dobândă etc.):
- pot fi revocate de către consumatorul debitor
în termen de 14 zile (art. 18 din Legea nr. 202
din 12.07.2013 privind contractele de credit
pentru consumatori).
EFECTELE SECUNDARE ALE REVOCĂRII (ART. 19
DIN LEGEA NR. 202 DIN 12.07.2013 PRIVIND
CONTRACTELE DE CREDIT PENTRU CONSUMATORI)

Se revocă automat contractul de creditare ca efect


secundar al revocării de către consumator a unui
contract de achiziţie.
Condiţiile:
- aceste două contracte formează un grup de contracte
(o unitate economică, în sensul art. 591 Cc).
Exemplu:
- consumatorul cumpărând un bun de la un comis-
voiajor, a luat un credit pentru a finanţa cumpărarea
bunului;
Efectul revocării contractului de achiziţie:
- va atrage şi revocarea de drept a contractului de
creditare.
DELIMITAREA DE DREPTUL DE PRESCHIMBARE
(ART. 808 ALIN. 1 DIN CC ŞI ART. 14 DIN LEGEA
PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR)

Cumpărătorul are dreptul:


- în decursul a 14 zile din momentul
recepţionării bunului nealimentar de calitate
corespunzătoare,
- să-l preschimbe
- cu un bun similar, dacă nu-i convine după
formă, mărime, model, culoare etc.
Lipsa bunului necesar pentru
preschimbare:
- cumpărătorul are dreptul să rezilieze
contractul, restituind bunul cumpărat, iar
- vânzătorul este obligat să-i restituie suma
plătită.
NUMITORUL LOR COMUN:
1. Ambele au scopul:
- de a remedia o cumpărătura
negândită, nereuşită ori regretată de
către consumator.
Se exercită:
- în termen scurt.
Au ca efect:
- încetarea contractului.
ELEMENTELE DISTINCTIVE ALE
DREPTULUI DE PRESCHIMBARE:

- remediul de bază este înlocuirea bunului cu altul,


iar încetarea contractului se aplica doar dacă
remediul înlocuirii eşuează.
- presupune invocarea unui oarecare motiv de
către consumator.
Motivul este unul pur subiectiv.
Întreprinzătorul nu are mecanisme clare de
respingere a preschimbării din cauza motivului
neconvingător.
Regulile Codului civil privind funcţionarea
dreptului de revocare sunt inaplicabile în cazul
exercitării dreptului de preschimbare.
MODUL DE FUNCŢIONARE AL REVOCĂRII
CONTRACTULUI

Durata dreptului de revocare:


a) 14 zile - termenul general prevăzut de Codul
civil pentru toate drepturile de revocare.
b) 7 zile - în cadrul contractelor negociate în afara
spaţiilor comerciale;
c) 20 de zile - în cadrul contractului de asigurare.
Notificarea privind dreptul de revocare ar putea
prevedea un termen mai lung decât cel legal.
Directiva 2011/83/UE cheamă la uniformizarea
termenului de revocare în toate contractele la 14
zile.
CURGEREA TERMENULUI DE REVOCARE

Începe:
- din momentul notificării de
către întreprinzător a
consumatorului despre dreptul de
revocare.
Momentul:
- ar putea coincide cu încheierea
contractului sau
- ar putea fi ulterior.
STINGEREA DREPTULUI DE REVOCARE ÎN
CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎN AFARA SPAŢIILOR
COMERCIALE (CU COMIS-VOIAJORII)

Condiţia:
- ambele părţi (inclusiv consumatorul) l-au
executat (art. 697 alin. 1 din Cc).
Exemplu:
- dacă consumatorul a achitat preţul şi a primit
bunul pe loc de la întreprinzător, el nu mai poate
revoca.
- dacă însă consumatorul doar a semnat
contractul, însă bunul nu a fost livrat încă, el
poate revoca până la primirea bunului.
EFECTUL EXPIRĂRII TERMENULUI:

- dreptul de revocare se stinge;


- contractul poate fi anulat sau
încetat pe alte temeiuri aplicabile
contractelor.
CERINŢE FAŢĂ DE NOTIFICAREA DESPRE
DREPTUL DE REVOCARE

1. Dreptul de revocare este un drept rezervat de


lege consumatorului;
2. Valabilitatea lui nu depinde de faptul dacă
dreptul de revocare se conţine în contract sau într-
un alt instrument extern documentului
contractual;
3. Pentru realizarea eficientă a dreptului la
revocare de către consumator, legea impune
întreprinzătorul să notifice consumatorul privind:
- existenţa acestui drept şi

- modul lui de funcţionare.


EFECTUAREA NOTIFICĂRII PRIVIND
DREPTUL DE REVOCARE SE POATE FACE:

- în contract, prin inserarea unei


clauze privind dreptul de revocare
sau
- printr-o declaraţie separată remisă
consumatorului la încheierea
contractului sau chiar după
încheierea contractului (ex.:
momentul livrării către consumator
a mărfii comandate).
CONDIŢIILE MINIME ALE NOTIFICĂRII:
a) de conţinut, să indice:
1) că consumatorul are un drept de revocare, în termen de 14
zile (sau alt termen prevăzut de legea specială); explicarea
din ce moment exact începe să curgă termenul;
2) că consumatorul nu trebuie să dea nicio justificare pentru
decizia de revocare;
3) forma în care consumatorul va revoca contractul (inclusiv
dacă se cere să se aplice semnătura consumatorului pe
declaraţia de revocare); şi
4) denumirea şi adresa la care trebuie expediat sau predată
declaraţia sau bunul de către consumator.
Sarcina probei pentru conţinutul informaţiilor sau
declaraţiei:
- revine întreprinzătorului.
MODEL DE INSTRUCŢIUNI PRIVIND INSERAREA UNEI CLAUZE PRIVIND
DREPTUL DE REVOCARE

„Dreptul de retragere
Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract, fără a
preciza motivele, în termen de 14 zile.
Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua
[încheierii contractului / la care intrați dumneavoastră sau o
parte terță, alta decât transportatorul, indicată de
dumneavoastră, în posesia fizică a bunurilor].
Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne
informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage
din prezentul contract utilizând o declarație neechivocă (de
exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). În
acest scop, puteți folosi modelul de retragere alăturat;
folosirea lui nu este însă obligatorie.
Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient
să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de
retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.
CONSECINŢELE RETRAGERII
Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care
am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile
livrării (cu excepția costurilor suplimentare
determinate de faptul că ați ales altă modalitate de
livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit
de noi), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu
mai târziu de 14 zile de la data la care suntem
informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă
retrage din prezentul contract. Vom efectua această
rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și
cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția
cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o
altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor
percepe comisioane ca urmare a unei astfel de
rambursări.”
B) DE FORMĂ:

notificarea trebuie să se conţină:


- pe un suport de date trainic, adică să
fie în scris (inclusiv în cadrul
textului contractului) sau
- sub o altă formă lizibilă care îi
permite să reproducă întocmai
informaţiile într-un termen
corespunzător cerinţelor actului
juridic.
SUPORTURILE DURABILE (PREAMBULUL
NR. 23 DIN DIRECTIVA 2011/83/UE)

-hârtia,
- stickurile de memorie USB,
- CD-ROM-urile,
- DVD-urile,
- cardurile de memorie sau
- discurile dure ale computerelor,
- e-mailurile.
SANCŢIUNE CIVILĂ SPECIFICĂ PENTRU
NEINFORMAREA CORECTĂ ŞI COMPLETĂ A
CONSUMATORULUI DESPRE DREPTUL DE REVOCARE

Pentru a motiva întreprinzătorul să informeze


corect şi complet, legiuitorul a introdus o
sancţiune civilă specifică:
- prelungirea termenului de revocare.

Efectele:
- Termenul de revocare începe să curgă doar după
ce consumatorul a fost notificat în mod
corespunzător.
- Revocarea ar putea să intervină în mod valabil şi
luni după încheierea contractului, deoarece
întreprinzătorul nu a respectat condiţiile legale de
notificare.
MECANISMUL DE REVOCARE
Dreptul de revocare se exercită fără
vreun motiv:
- consumatorul nu trebuie să dea nicio
justificare pentru revocare.
Dreptul de revocare nu este condiţionat
de:
- vreo iregularitate în procedura de încheiere a
contractului (o eroare din partea
consumatorului, vicii de consimţământ şi
- vreo neexecutare a contractului (nelivrarea
bunului comandat sau viciile bunului
cumpărat de consumator).
CONSTATAREA UNEIA DINTRE
IREGULARITĂŢILE MENŢIONATE,
CONSUMATORUL ARE OPŢIUNEA:

a) să ceară:
- nulitatea (pentru iregularitate la
contractare) sau
- rezoluţiunea (pentru iregularitate în
executare) şi
- eventuale despăgubiri de la întreprinzător.
Opţiunea este însă incertă ca rezultat, va
dura în timp şi va implica costuri.
b) să revoce contractul:
- va evita aceste inconveniente, dar
- va pierde dreptul să ceară despăgubiri de
la întreprinzător (art. 751 alin.(4) Cc).
FORMELE REVOCĂRII:

- prin declaraţie de revocare sau


- prin expedierea bunului.
Forma declaraţiei de
revocare:
- în scris,
- prin fax sau
- la adresa de poştă electronică
oferită pentru aceasta.
MOMENTUL REVOCĂRII
- când consumatorul a expediat (de regulă, prin poştă)
declaraţia de revocare sau
- a expediat bunul (art. 759 alin.(2) propoziţia 2
coroborat cu art. 264 alin. (6) din Cc).
- prezentarea personală a consumatorului la locul
indicat în notificarea privind dreptul de revocare
pentru a îndeplini formularul necesar şi a restitui
bunul.
Sunt irelevante momentul când întreprinzătorul:
- efectiv recepţionează declaraţia sau
- bunul.
Concluzia:
- în favoarea consumatorului se face o excepţie de la
sistemul general al recepţiei actelor juridice prevăzut
de art. 200 alin.(1) din Cc.
MODEL DE FORMULAR DE RETRAGERE ANEXA I
DIRECTIVA 2011/83/UE PRIVIND DREPTURILE
CONSUMATORILOR

Întreprinzătorul este obligat să-l remită consumatorului


împreună cu notificarea despre dreptul de revocare:
- “(prezentul formular se trimite înapoi completat doar dacă
doriți să vă retrageți din contract)
- Către [aici se introduce numele, adresa fizică și, dacă este
cazul, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail a
comerciantului]:
- Vă informez/vă informăm [*] prin prezenta cu privire la
retragerea mea/noastră [*] din contractul referitor la vânzarea
următoarelor bunuri [*]/prestarea următoarelor servicii [*]
- Comandate la data [*]/primite la data [*]
- Numele consumatorului (consumatorilor)
- Adresa consumatorului (consumatorilor)
- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în
care acest formular este notificat pe hârtie)
- Data
[*] A se elimina mențiunea inutilă, după caz.”
DREPTUL DE RESTITUIRE DIN ART. 750 DIN
CC – O VARIETATE A REVOCĂRII
CONTRACTULUI

Scopul:
- de a oferi o soluţie la incomodităţile
întreprinzătorului în situaţia când consumatorul a
expediat o declaraţie de revocare a contractului, însă
din varii motive subiective nu a restituit bunul.
Evitarea inconvenientului:
- întreprinzătorul poate prevedea în contract dreptul de
restituire în locul dreptului de revocare (care se
exercită prin simplă declaraţie), specificând faptul că
contractul se va considera revocat doar dacă
consumatorul a expediat nemijlocit bunul către
întreprinzător.
Efectul:
- simpla declaraţie de revocare nu va produce efecte
juridice.
CONDIŢIILE INSTITUIRII DREPTULUI
DE RESTITUIRE:
a) legea prevede un drept de revocare pentru contractul
respectiv;
b) legea, suplimentar, expres prevede libertatea
întreprinzătorului de a înlocui dreptul de revocare cu dreptul
de restituire.
NB: La moment legea naţională a Republicii Moldova nu
prevede posibilitatea de înlocuire a vreunui drept de
revocare cu un drept de restituire.
În dreptul german posibilitatea este prevăzută pentru
contractele negociate în afara spaţiilor comerciale,
contractele la distanţă, contractele de furnizare de mărfuri
sau prestare servicii cu plată amânată (în credit);
c) întreprinzătorul alege să facă această înlocuire,
specificând clar dreptul de restituire în contract sau în
notificarea privind dreptul de restituire (ex.: în comerţul pe
internet asemenea condiţii se găsesc pe site-uri la rubrica
Politica de restituire).
CONDIŢII SUPLIMENTARE DE
TRANSPARENŢĂ (ART. 750 CC)

- nu se exercită prin declaraţie de


revocare, ci
- doar prin expedierea bunului, adică
prin executarea de către consumator
a obligaţiilor sale care rezultă din
revocarea contractului.
Efectele juridice ale revocării
contractului:
- identice dreptului de restituire.
EFECTELE JURIDICE ALE REVOCĂRII
CONTRACTULUI

Regula fundamentală din art. 751 Cc:


- revocarea contractului produce efectele
juridice ale rezoluţiunii (sau, după caz,
rezilierii) contractului.
Efectele:
- contractul încetează (efectul extinctiv) şi

- între părţi apare un nou raport de


lichidare (efectul constitutiv).
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Consumatorul trebuie să restituie:
- bunul sau altă prestaţie primită,
2. Întreprinzătorul trebuie să
restituie preţul plătit.
Termenul de restituire a preţului:
- 30 de zile din data declarării
revocării sau restituirii bunului de
către consumator ( art. 751 alin.(1)
propoziţia 2, în coroborare cu 617
alin.(4) Cc).
REGIMUL SPECIAL AL EFECTELOR
REVOCĂRII CONTRACTULUI
a) reglemetări menite să nu descurajeze consumatorul
în opţiunea de a revoca contractul, şi să nu-l supună la
plata de penalităţi sau acoperirea cărorva cheltuieli
suplimentare (art. 751 alin.(4) Cc):
- consumatorul nu trebuie să plătească nicio
despăgubire sau penalitate întreprinzătorului pentru
că s-a răzgândit asupra contractului şi l-a revocat;
- întreprinzătorul va acoperi şi cheltuielile de
transport;
- consumatorul le poate achita,dar le va factura
întreprinzătorului sau, întreprinzătorul ar putea crea
un sistem prin care consumatorul ar solicita
transportatorul plătit de întreprinzător să ridice bunul
de la domiciliul consumatorului;
- riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului trec la
întreprinzător din momentul expedierii bunului.
CONTINUARE:
b) măsuri menite să protejeze interesul
întreprinzătorului de a evita irosirea de resurse legată
de desfacerea vânzărilor efectuate şi eventuala uzură
sau daună a bunului restituit, care ar putea fi dificil de
revândut altor consumatori.
Directiva 2011/83/UE (Preambulul nr. 43):
- unii consumatori își exercită dreptul de revocare după
ce au utilizat bunurile într-o măsură care depăşeşte
limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și
modului de funcționare a bunurilor.
Efectul:
- consumatorul nu pierde dreptul de retragere, ci
- răspunde pentru eventuala diminuare a valorii
bunurilor.
MODALITATEA DE STABILIRE A NATURII,
CARACTERISTICILOR ŞI MODULUI DE
FUNCŢIONARE A BUNURILOR

consumatorul ar trebui:
- să le mânuiască și

- să le inspecteze

- în același mod în care i s-ar permite să o facă


într-un magazin.
Exemplu:
- consumatorul ar trebui doar să probeze un articol
de îmbrăcăminte, nu să îl poarte.
- în decursul termenului de revocare,
consumatorul ar trebui să mânuiască şi să
inspecteze bunurile cu grija necesară.
DREPTUL ÎNTREPRINZĂTORULUI (ART.
751 ALIN.(3) DIN CC)
- de a cere despăgubiri de la consumator pentru
înrăutăţirile survenite prin folosirea bunului.
Condiţia exercitării dreputului:
- doar dacă anterior a oferit consumatorului lămuriri
asupra consecinţelor juridice şi posibilităţii de a evita
înrăutăţirile.
Instrucţiunile de utilizare a bunului sau chiar
notificarea privind dreptul de revocare, trebuie
să explice consumatorului:
1) că întreprinzătorul ar putea reţine din banii
restituiţi o anumită sumă pentru a compensa
înrăutăţirea stării bunului; şi 2) ce măsuri
consumatorul ar trebui să ia pentru a evita aceste
înrăutăţiri (să păstreze ambalajul original, să nu