Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE STAT „B.P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE

Activitatea de atragere a depozitelor

Efectuat: Schițanu Tatiana


Verificat: Nedelcu Ana, dr., conf. univ
Profilul Băncii
Banca Comercială "VICTORIABANK", S.A.,
- a fost înființată la 22 februarie 1990
- reorganizată prin transformare în societate pe acțiuni
la 12 septembrie 1991
- reînregistrată ca întreprindere cu investilii străine la
17 iulie 1996.

Denumirea completă a băncii este: Banca


Comerciala 'VICTORIABANK-I S.A. iar denumirea
prescurtată a Băncii este: B.C. "VICTORIABANK" S.A.

Capitalul social al Băncii constituie 250,000,910 lei


Tabelul 1. Indicatorii economico-financiari ai B.C. “VICTORIABANK”
S.A. pe perioada 2013 – 2017

Indicatorii economico- 2013 2014 2015 2016 2017 Abaterea Abaterea


financiari 2013-2017 2017-2016
Active (mln. lei) 11648 12180 12185 12613 14491 +2843 +1878

Capitalul normativ 1110.1 1127.86 1506.16 1014.36 1366,82 +256,72 +352,46


total (CNT) (mln. lei)
Profit net (mln. lei) 232.34 198.55 112.4 220.9 281.9 +9,56 +61

Suficiența capitalului 18.3 19.72 25.5 22.60 34.4 +16,1 +11,8


ponderat la risc (%)

Rentabilitatea 2.1 1.7 0.9 1.7 2.0 -0,1 +0,3


activelor (%)
Rentabilitatea 14.5 12.0 5.4 9.9 11.5 -3 +1,6
capitalului (%)
Lichiditatea curentă 41.32 45.52 43.93 54.69 68.1 +26,78 +13,41
(%)
Bibliografia
Acte normative și legislative:

1. Statutul Băncii Comerciale “VICTORIABANK” SA, disponibil pe


http://www.victoriabank.md/uploads/default/0001/02/30a4141a6f4fb85e88a224
b27bf0dbb0152330c4.pdf;

2. Legea privind activitatea băncilor 202 din 06 octombrie 2017,


disponibil pe
http://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea-bancilor-nr202-din-06-
octombrie-2017;
3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, disponibil
pe
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338489
4. Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul
bancar nr. 575 din 26.12.2003
Cărți și articole de specialitate:

5. Dănilă N., Berea O. Managementul bancar - fundamente şi


orientări. Bucureşti: Economica, 2003, 355p
6. Ţurcan I. Operaţiuni şi contracte bancare – ediţia a III-a.
Bucureşti: Lumina Lex, 1997. 479 p.
7. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник. Москва: Финансы
и статистика, 2003. 672 с.
8. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого
банка (Банковский менеджмент). Москва: Финансы и статистика, 2005.
687 p.
9. Ilie M., Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Ed.
Expert, Bucureşti, 2003
10. Stoica M. Management bancar, Ed. Economică, Bucureşti, 1999
Resurse Web:
11.https://conspecte.com/Activitatea-Bancara/resursele-atrase-ale-bancii.html
12.https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/70_75_Prevederi%20ale%20politicii
%20bancare%20in%20scopul%20atragerii%20depozitelor..pdf
13.https://www.timpul.md/articol/profit---economisiti-inteligent-cu-depozitele-
victoriabank-37509.html
14. http://www.bankingnews.ro/totul-despre-depozite.html
15.https://www.victoriabank.md/uploads/default/0001/02/256dc65999da555d09d4c0b
2409390bb73e35bea.pdf
16.http://academiacomerciala.ro/cursuri/Management//An%20III/Sem.%20II%20-
%20Gestiune%20bancara//Capitolul%202.pdf
17.http://www.clubitc.ro/2016/09/22/6-metode-de-crestere-a-
profitabilitatii-depozitului/
Date statistice:
18. Rapoartele anuale ale BC „VICTORIABANK” SA pe perioada 2013-2017,
disponibile pe
http://www.victoriabank.md/ro/list-information-disclosure#information-disclosure-economic-
financial-activity-all
19. Situații financiare anuale ale BC „VICTORIABANK” SA pe perioada 2013-2017,
disponibile pe
http://old.victoriabank.md/ro/rap_anuale/
20.Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor
http://www.bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0&lang=ro
Subdomenii

politica de
alimentarea depozit
automată a caracteristece
depozitelor le specifice

criterile de
modalități de clasificare a
stimulare depozitelor
Activitatea
de atragere
a
particularitățile depozitelor
managementului avantajele și
bancar dezavantajele

analiza sistemul de
portofoliului garantare
de depozite condiții de
acceptare