Sunteți pe pagina 1din 25

În simplitatea lor cristalină , versurile acestui

poet tăinuiesc acea modestie și complexitate


minimă care constituie poezia însăși. Nimic strigat ,
exagerat sau tăinuit . E unul dintre puținii poeți de
la noi care continuă să cultive o lirica tihnită, iar
șoapta lui poetica îl ademenește pe fiecare cititor.
Apreciat fiind ,,al neamului haiduc”.
Vasile Romanciuc

Născut la 17 decembrie 1947


 Vasile Romanciuc s-a născut la 17 decembrie 1947 în satul Bădragii Noi,
Edineț (fostul județ Hotin), Basarabia. Părinții – Alexei Romanciuc și Olga (n.
Pirijoc).
 Absolvent al Facultății de Filologie, secția ziaristică a Universității Stat din
Moldova (1972).[3] Redactor la Radio Chișinău, consilier la Uniunea Scriitorilor
din Republica Moldova, redactor la editurile „Museum”, „Gh, Asachi”,
„Literatura artistică”, „Prut Internațional”.Debut editorial cu
placheta Genealogie(1974). Urmează volumele de versuri: Citirea
proverbelor,Note de provincial, Un timp fără nume, Îndoiala de sine, Marele
pustiu invizibil, Recitirea proverbelor, Olimpul de plastic, Lasă un semn, Cuvântul
ne adaugă vedereș.a. A publicat mai multe cărți de versuri pentru copii.
Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1976), membru al
Uniunii Scriitorilor din România (1994), membru al PEN-Centrului
Internațional (1996). Multe dintre versurile poetului sunt cântate – colaborează
cu distinsul artist Mihai Ciobanu(vezi CD-ul Rugă pentru noi – cântece pe
versurile lui Vasile Romanciuc). Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor
din Republica Moldova (1996), Premiul Național al Republicii Moldova (2000),
Premiul Nichita Stănescu (2001), Diploma de Onoare a Consiliului
Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret – IvY (Basel, Elveția, 2002),
Premiul Otilia Cazimir al Salonului de Carte Românească(Iași, 2007), Marele
Premiu Ion Creangă al Salonului Internațional de Carte pentru Copii(Chișinău,
2010). Distincții: Medalia "Mihai Eminescu", Ordinul de Onoare al Republicii
Moldova, Ordinul „Meritul Cultural” – în grad de Ofițer, categoria A
„Literatură”.
Înțeleaptă, hărnicuță,
Toată ziua la fuguța
Prin livadă, prin grădină
Cine-i oare?
E o albină
Scriere liberă:
(Freewriting)
-Scrieți tot ce va vine în
gînd la rostirea cuvîntului
albină
Obiectivele și competențele lecției:
 ne vom axa pe competența de lectură, observare și
interpretarea unui text literar
 pe dezvoltarea competenței de cititor avizat și de
receptarea mesajului oral
 Avem drept obiectiv :
 O1-să decodificăm sensurile cuvintelor noi din textul poeziei
 O2-să analizăm, în baza mai multor tehnici, unele
expresii din text pentru a percepe conținutul
 O3-să formăm expresii sinonimice, echivalente cu cele
din text, descoperind starea postlectorală
,,Ea orice zi o-ncepe ca pe-o
școală...”
Subiectul lecției :

Poezia ,,Albina” de Vasile Romanciuc.


Observarea și interpretarea textului.
<<Goangă>>-gongănesc,

Gong-disc de metal care,lovit


cu un ciocănel, produce un
sunet caracteristc , fiind
întrebuinţat ca mijloc de
semnalizare .
Totem-animal, plantă,sau ,rar,
obiect considerat de unele
societăţi tradiţionale ca strămoş
şi protector al clanului (cerc
închis de persoane cu idei şi
gusturi comune) şi venerat
(respectat, preţuit) ca atare .
Zoomorf-care reprezintă animale
Divinitate-Dumnezeire
Regalitate-demnitatea de rege
Elocinţa-elocvenţa, însuşirea de a
vorbi frumos şi convingător
Încarnarea-întruparea
Stupină-prisacă, loc unde sînt
amplasaţi stupii
Nobil-distinţ, ales, graţios
Pandant-simetric(obiect care formează,
împreună cu altul, o pereche simetrică.)
Proverbială-care este foarte cunoscută
Citeşte articolul,completînd tabelul de mai jos:
,,ALBINA”:Aceasta ,,goangă” aducătoare de miere e
considerată la multe popoare,,sfîntă” şi un fel de totem sau
divinitate zoomorfă. Simbolizează hărnicia,truda,viaţă
comunitară(roiul de albine), regalitatea, înţelepciunea,
nemurrea sau renaşterea,inteligenţa,elocinţa,
poezia,justiţia(are ac e împuns!).În foarte multe tradiţii
culturale,inclusiv la români,e încarnarea sufletului celor
drepţi: ,,Albine cînd visezi – sînt suflete,cer de
pomană”.
v + ?

Informaţii din text Informaţii noi Lucruri despre


care îmi erau deja pentru mine care aş vrea să
cunoscute aflu mai multe
... ... ...
 Relaționează exponenți ai lumii animale, (pasărilor,
insectelor )cu următoarele însușiri:
 Hărnicie:

 Înțelepciune:

 Șiretenie:

 Regalitate:
 Albina de Vasile Romanciuc

Ce înțeleaptă-i harnica albina!


Ea orice zi si-o-ncepe ca pe-o scoală:
Încet-încet, petală cu petală,
Citește toate florile-n grădină.

Cititul dulce, dulcea oboseală,


Cînd zboară, încărcată, spre stupină,
Îi dă un aer nobil de regină -
Pandant la truda ei proverbială.

Si-aicea, în grădina parfumată,


Ca-ntr-o bibliotecă fermecată,
Descoperi că albina-i sensul florii...

Precum tu însuți, omule mărite,


Ești sensul zilelor încărunțite
În minele de sare-ale sudorii...
Aplicați Tehnica CCC după lecturarea poeziei

Ce am văzut? Ce am simțit? Ce am auzit?

Albină
Dulce oboseală
Petală Cînt dulce
Aer nobil
Florile Zboară
Grădină parfumată
Grădina
 Propune sinonime pentru lexemele:

 Înțelept-chibzuit, priceput
 Fermecat-încîntat,vrăjit,plin de plăcere
 Parfumat-înmiresmat, aromat
 ,,Ce înțeleaptă-i harnica albină”

 ,,Si-aicea, in gradină parfumată,


Ca-ntr-o biblioteca fermecată,
Descoperi că albina-i sensul florii...”
 Demonstrați cu argumente, utilizînd tehnica
6 De Ce? ,,Că albina-i sensul florii”
Identifică lexemele din cîmpul semantic al
cuvîntului ce servește poeziei ca titlu
Tehnica clustering

Albina
8
10 9

76 5
Tema propusă pentru acasă
Realizați un text argumentativ (6-7 rînduri)
în baza versului:
,, Ea orice zi și-o-ncepe ca pe-o scoala”
Lectura expresivă a poeziei
,,Albina” de Vasile Romanciuc
Vă muțămesc tuturor pentru
activitate!
Rămîneți a fi înțelepți și harnici ,
studioși, erudiți și dornici de carte.
Și ,,orice zi, s-o începeți” ca
albina.
Mult succes!