Sunteți pe pagina 1din 16

PARTICULARITĂȚILE MOTIVAȚIEI

PENTRU ÎNVĂȚARE LA
ABSOLVENȚII DE LICEU
 Motivația alegerii temei: Studierea particularităților
motivației pentru învățare la absolvenții de liceu, este un lucru
mai mult ca esențial întru-cât în ultimii ani numărul studenților
înregistrați la studii universitare a scăzut, iar cu acest fenomen
se confruntă și Universitatea de Stat B. P. Hasdeu.
 Actualitatea temei: Motivația nu este o chestiune de
patrimoniu sau un declanșator automat al proceselor de
învățare, ci un efort sistematic care presupune o știință și un
management adecvat, atât în plan personal cât și
instituțional. Din acest motiv, pregătirea pentru stimularea și
organizarea motivației în învățare este o dimensiune principală
în formarea tuturor specialiștilor în educație.
Scopul și ipoteza cercetării

Scopul cercetării: Determinarea nivelului motivației


absolvenților de liceu pentru continuarea studiilor.

Ipoteza cercetării: Dacă în liceu se v-a realiza corect


procesul de orientare școlară și profesională, atunci adolescenții
vor fi motivați să-și continue studiile și să se determine corect
profesional.
Obiectivele cercetării:

Definirea conceptului de motivație din perspectiva


mai multor autori;
Evidențierea particularităților motivației la
adolescenți (absolvenții de liceu);
Analiza obiectivelor curriculare la dezvoltarea
motivației adolescenților (absolvenții de liceu);
Valorificarea prin experiment a nivelului de motivație
a absolvenților de liceu pentru continuarea studiilor și
interpretarea datelor experimentului psihologic;
Eșantionul cercetării

Experimentul psiho-pedagogic, etapa de constatare,


a inclus un eșantion aleatoriu format din 50 de
absolvenți de liceu din cadrul Liceului Teoretic Vasile
Alecsandri, satul Colibaș și absolvenți din cadru
Liceului Teoretic Mihai Eminescu, orașul Cahul.
Experimentul psiho-pedagogic

Pentru a identifica nivelul de automotivare și motivație


pentru învățare a absolvenților de liceu am aplicat
următoarele metode:
 Test de examinare a nivelului de automotivare.
 Test de examinare a nivelului motivației pentru succes (T. Emerson)
 Anchetă pe bază de interviu- a cuprins întrebări care au evidențiat
planurile de viitor a absolvenților, motivele care contribuie la
dorința de continuare studiilor, domeniile profesionale pentru care
optează, criteriile după care își aleg o profesie.
Reprezentarea grafică a datelor
Nivel înalt de automotivare Nivel înalt de automotivare
Nivel mediu de automotivare Nivel mediu de automotivare

26%
39%

61%
74%

Figura nr. 3.1. Nivelul de automotivare a Figura nr. 3.2. Nivelul de automotivare a
adolescenților din mediul rural adolescenților din mediul urban
13% 13% Motivație scăzută
13% Nivel mediu al
pentru succes 54% motivației pentru
succes
Nivel mediu de
motivației pentru Nivel înalt/moderat
succes al motivației pentru
succes
35% Nivel înalt moderat
al motivației pentru
Nivel prea înalt al
39% succes
Nivel prea înalt a
33% motivației pentru
succes
motivației pentru
succes

Fig. 3.3. Examinarea nivelului de motivație Figura nr. 3.4. Examinarea nivelului de motivație
pentru succes pentru succes
a adolescenților din mediul urban a adolescenților din mediul rural
17% 22%
9%
4%

74% 74%

îmi continui studiile Îmi continui studiile


O altă variantă Mă angajez
Voi continua studiile șI voi lucra în același timp Voi continua studiile și voi lucra în același timp

Figura nr. 3. 5. Planurile de viitor a adolescenților din mediul urban și mediul rural
Absolvenți din mediu rural Absolvenți din mediul urban
4.5

3.5

2.5

1.5

0.5

Figura nr. 3.6. Domeniile profesionale alese de absolvenții din mediul rural și urban
Adolescenții din mediul urban Adolescenții din mediul rural

Îmi place să învăț, să


Sugestia descopăr lucruri noi.
profesorilor
Prestigiul
23% 28% profesiei
15% Dacă fac mai multă

Apropierea de
36% şcoală am şanse mai
mari să mă angajez
domiciliu 23%
23% Sfaturile familiei
Tinerii cu şcoală sunt
26% 26% mai bine văzuţi în
societate
Este o legătură directă
între şcoală şi salariul pe
care îl poţi obţine
ulterior

Figura nr. 3.7. Principalele motive ale adolescenților din


mediul urban și rural pentru continuarea studiilor.
Criteriile adolescenților din mediul Criteriile adolescenților din mediul
urban rural

28%
31% 36% 37%

33% 35%
Aspiraţii proprii Sfaturile familiei Câştigul material Aspiraţii proprii Prestigiul profesiei Câştigul material

Figura nr. 3.8. Criteriile de alegere a activității profesionale a adolescenților


din mediul urban și rural
Dacă ai avea posibilitatea de a schimba anumite lucruri în
școală, numește trei aspecte care crezi că ar ajuta un absolvent
de liceu pentru a se descurca bine în viață.

Aspecte ale adolescenților din mediul urban:


 Lecții de psihologie
 Cursuri de O.Ș.P
 Tehnică performantă
 Condițiile
 Organizarea discuțiilor cu psihologul școlar

Aspecte ale adolescenților din mediul rural:


 Să se organizeze cât mai multe seminare interactive;
 Să fie mai multe profiluri;
 Fiecare profil să aibă trei ore de bază;
 Încurajarea elevului
 Obiectele să fie la alegere
Concluzii generale și recomandări
Rezultatele cercetării efectuate evidențiază valoare de adevăr a ipotezei. Astfel am determinat că realizarea corectă și
eficientă a procesului de orientare școlară și profesională influențează direct asupra nivelului motivației adolescenților
pentru continuarea studiilor.
Recomandări psihologilor școlari:
 Inițierea parteneriatelor educaționale cu profesorii pentru a eficientiza și susține procesul de orientare școlară;
 Îmbunătățirea calitativă a actului de predare, prin reducerea și esențializarea informațiilor și utilizarea de noi
activități educaționale pentru creșterea motivației;
 Realizarea de programe consistente la nivelul cabinetelor de asistență psihopedagogică care să vizeze creșterea
motivației în învățare la absolvenții de liceu;
 Realizarea unui ghid pentru profesori cu activități clare de creștere a gradului de motivație în rândul adolescenților;
 Organizarea frecventă a activităților de asistență psihologică destinate dezvoltării motivației la adolescenți;
 Colaborarea cu familiile adolescenților pentru a se implica în susținerea și încurajarea continuării studiilor.
Recomandări părinților:
 Încurajarea adolescentului pentru a continua studiile și a se forma profesional;
 Colaborarea cu psihologul școlar și pedagogii, pentru a susține procesul de O.Ș.P;
 Investirea materială în aptitudinile adolescentului pentru al ajuta astfel să-și facă o carieră;
 Demonstrarea încrederii în forțele proprii și aptitudinile adolescentului;
Bibliografie
 Andrieș A M. Testarea psihologică. Aptitudinile și inteligența. București: Editura
Fundației Romînia de Mîine, 2010.
 Budevici A., Carp I. Autoevaluarea, autoeducarea și automotivarea. Factori
esențiali de asigurare a calității în învățămîntul superior de educație fizică și
sport: Chișinău, 2007
 Cosmovici A. Psihologia Generală. Iași: Polirom, 2005.
 Cosmovici A., Iacob L. Psihologie școlară. Iași: Polirom, 1998.
 Doron R., Parot F. Dicționar de psihologie. București: HUMANITAS, 2006.
 Focșa-Semionov S. Învățarea autoreglată.Teorie strategii de învățare. Chișinău:
Epigraf, 2010.
 Iluț P. Psihologia Socială și Sociopsihologia. Iași: Polirom, 2009.
 Jude I. Psihologie școlară și optim educațională. București, 2002.
 Maslow A H. Motivația și personalitatea. Tradus din limba engleza de Andreea
Răsuceanu. București: Editura Trei, 2007.
Mulțumesc
pentru atenție