Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ŞI


DEZVOLTARE RURALĂ.

Piata bananelor.

Boboc Diana
Grupa 8405
Caracteristici generale ale pieţei bananelor:
• Originar din Malaezia, fructul a ajuns ȋn India şi se pare că Alexandru Macedon l-a adus spre
vest, de unde s-a răspandit ȋn lume. Pe continentul american a ajuns cam 350 ani mai tarziu.
• În lume, bananele ocupă locul patru după orez, grâu și porumb în consumul uman; sunt crescute
în 130 de țări din lume, mai multe decât pentru orice alt fruct de cultură.
• Marea parte a producătorilor este formată din fermieri mici, care folosesc aceste culturi pentru
consumul casnic sau pentru comercializarea locală. Deoarece bananele sunt produse în continuu
de-a lungul unui an, acestea reprezintă o sursă de hrană importantă în timpul sezonului foametei.
Tipuri de banane
• Bananele măr

• Bananele roşii

• Bananele albe

• Banane Lady Finger


• Rugăciunea

• Cornul rinocerului
Legislaţia UE şi a României pentru piaţa bananelor.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE


Având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, având în vedere Regulamentul
(CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comună a pieței în
sectorul bananelor.

LEGISLATIA ROMANIEI
Romania acceptă acquis-ul in domeniu, inclusiv in ceea ce priveste stabilirea, ȋncepand cu anul
2006, a unui regim de import ȋn UE bazat pe taxa vamală si aplicarea unei preferinte tarifare
pentru importurile originare din tările ACP.
Din acest tabel reiese ca America Latina asigura 73,3% din importuri, tarile ACP
(Africa, Caraibe si Pacific) 17,1%, iar UE 9,6%.

Furnizarea anuală de banane ȋn UE 2009-2017(regiuni)


Consumul de banane ȋn UE, importuri si producţii 2009-2017. (TONE)
Preţuri banane 2018.
Magazin Preţ

Mega Image 3,00 lei/kg

Carrefour 3,99 lei/kg

Auchan 4,00 lei/kg

Kaufland 3,99 lei/kg

LIDL 3,59 lei/kg


• Se acordă plăţi compensatorii pentru banane ȋn situaţii de scădere a
preţurilor producătorilor. Se acordă sprijin pentru organizaţii şi ascoiaţii
de producători.
• Ajutoarele compensatorii sunt garantate pentru cantităti de 854 000 de
tone/regiune producătoare. Sunt solicitate licenţe de import.
Perspectivele pieţei bananelor.

• Parlamentul European ar trebui să aprobe acordul după obținerea din partea


Comisiei și a Consiliului a unor angajamente ferme garantând următoarele:
- să prezinte Parlamentului European, cât mai curând posibil, o evaluare de impact
privind efectele acordurilor așteptate până în 2020 asupra țărilor în curs de
dezvoltare producătoare de banane și asupra regiunilor ultraperiferice ale UE;
- să prezinte Parlamentului o evaluare a impactului măsurilor de însoțire pentru
sectorul bananelor cu 18 luni înainte de expirarea programului de măsuri de însoțire,
împreună cu propuneri corespunzătoare, dacă este cazul;
Impactul aderarii Romaniei la UE pentru piaţa bananelor.

• Aderarea României la UE a dus la efecte precum: preluarea tarifului vamal comun şi a politicii
comerciale comune faţă de terţi: o categorie de produse pentru care adoptarea tarifului vamal comun
nu a modificat nivelul taxelor vamale şi a antrenat schimbări minore sunt bananele.
• Tarile mai putin avansate au un acces liber la piata interna Europeana pentru intreaga lor gama
de produse, mai putin armele.
• Piaţa fructelor exotice înseamnă în România cam cinci milioane de euro pe an. În hârtii figurăm
însă şi ca exportatori, România fiind doar un stat de intermediere a comerţului cu fructe.
• Bibliografie:
• https://ec.europa.eu/agriculture/index_en
• https://ec.europa.eu/eurostat
• http://www.insse.ro/cms/
• https://eur-lex.europa.eu/