Sunteți pe pagina 1din 21

LEGILE MENDELIENE ALE EREDITĂȚII

~EXPERIMENTELE LUI GREGOR MENDEL~


IONICĂ ROXANA
APĂSCĂRIȚEI MEDEEA
HIBRIDARE
• Gregor Mendel a realizat cercetările de hibridare la plante (mazăre-
pisum sativum-)
• Hibridare= procesul de încrucișare între indivizi deosebiți din
punct de vedere genetic

I. Monohibridismul și legea purității gameților


• Monohibridare= încrucișarea între indivizi care se deosebesc
printr-o pereche de caractere
Sămânță Floare Păstaie Tulpină
Cotiledoane Culoare Forma Culoare Loc Dimensiune

Flori pe toată
Galben Alb Complet Galben tulpina
Lung ( 3m)

Flori în partea de Scurt


Verde Violet Îngust Verde sus
• Gena= unitatea de strunctură și
funcție a materialului genetic (ADN
sau ARN), care transmite caracterele
ereditare la descendenți
• Caracter dominanr=caracter care se
manifestă la plantele din prima
generație-ex. Plante cu bob neted; se
notează cu litere mari:A. B, N, etc.
• Caracter recesiv= caracter care nu
se manifestă la plantele din prima
geneerație, apre în F2 în proporție de
¼-ex. Plante cu bob zbârcit; se
notează cu litere mici: a, b, z, etc
• Mendel presupune că în celulele plantelor se găsesc factori ereditari prin
intermediul cărora se transmit caracterele la descendemți

• În celulele somatice aceștia se găsesc în dublu exemplar, iar în gameți într-


un singur exemplar
• Mendel a descoperit deosebirea dintre structura genetică a organismelor și
aspectul sau înfățișarea lor;
• Genotip=totalitatea genelor;
• Fenotip= totalitatea însușirilor rezultate din interacțiunea genotipului cu mediul;

LEGEA PURITĂȚII GAMEȚILOR


Gameți sunt puri din punct de vedere genetic- adică nu conțin decât unul din factorii
ereditari pereche, respectiv o singura gena din perechea de alele.
(P) AA X 00
- In genotip: (F1) 100% A0
- In fenotip: 100% de grupa sangvina A II
In prima generație filială (F1), hibrizii au aceleași caractere fenotipice, dacă indivizii
din generația parentală erau homozigoți.
II.DIHIBRIDISMUL ȘI LEGEA SEGREGĂRII
INDEPENDENTE A PERECHILOR DE CARACTERE

• Dihibridarea= încrucișarea
între indivizi care se
deosebesc prin două
perechi de caractere
LEGEA ll

 Perechile de factori ereditari (gene) segregă independent de alte perechi de factori


ereditare (gene)
 Dacă în perechea de gene este un singur tip de factori ereditari, organismele sunt pure
din punct de vedere genetic, homozigote: dominante (AA) sau recesive (aa); când în
pereche se afla factori ereditari diferiti (Aa), organismele sunt impure gentetic, adică
heterozigote.
3. LEGEA SEGREGARII CARACTERELOR LA
HIBRIZII DIN F2

• La hibrizii din F2, caracterele se separa in raportul de 3 dominant : 1 recesiv, adica:


• In genotip:
(F1) A0 X A0

• (F2) 25% AA; 50% A0; 25% 00

• In fenotip: 75% cu grupa A si 25% cu grupa sangvina 0, adica exact raportul de segregare
obtinut si de Mendel prin numararea bob cu bob.
• Prezentare realizata de Popa Laura cls. a XII-a SN1 CNB
HTTPS://WWW.SLIDESERVE.COM/SEARCH/PRESENTATIONS/LEGILE-MENDELIENE

HTTPS://WWW.GOOGLE.RO/SEARCH?Q=LEGILE+MENDELIENE+ALE+EREDITATII+CLASA+9&RLZ=1
C1CHBF_ENRO804RO804&OQ=LEGI&AQS=CHROME.3.69I57J69I59L3J69I60L2.5824J1J7
&SOURCEID=CHROME&IE=UTF-8