Sunteți pe pagina 1din 9

UNITĂȚILE

GEOTECTONICE ALE
ROMÂNIEI
în cadrul sistemului Alpino-Panono-Carpatic

Lect. univ. dr. Laura Tîrlă


Universitatea din București, Facultatea de Geografie
Departamentul de Geografie Regională și Mediu
Sistemul Alpino-Panono-Carpatic

Bada & Horvath, 2001


Horvath et al., 2006
Ustaszewski et al., 2008
Harta tectonică a Carpaților Românești

Mațenco et al., 2007


Secțiuni geologice prin Carpații de Sud-Est

Mațenco et al., 2010


Evoluția sedimentară a Bazinului Transilvaniei în Miocenul Mediu-Superior
pe baza stratigrafiei secvențiale

Mațenco et al., 2010


Vârstele exhumării Carpaților de Sud-Est pe sectoare

Merten et al., 2011


BIBLIOGRAFIE
• Bada, G., & Horváth, F. (2001). On the structure and tectonic evolution of the Pannonian Basin and surrounding
orogens. Acta Geologica Hungarica, 44 (2-3), 301-327.
• Horvath, F. et al., 2006. Formation and deformation of the Pannonian Basin: constraints from observational data.
Geological Society, London, Memoirs, 32 (1), pp.191–206.
• Mațenco, L. et al., 2007. Large-scale deformation in a locked collisional boundary: Interplay between subsidence and
uplift, intraplate stress, and inherited lithospheric structure in the late stage of the SE Carpathians evolution. Tectonics, 26
(4), p.n/a-n/a.
• Mațenco, L.C. et al., 2010. Characteristics of collisional orogens with low topographic build-up: an example from the
Carpathians. Terra Nova, 22, pp.155–165.
• Mațenco, L., 2017. Tectonics and Exhumation of Romanian Carpathians: Inferences from Kinematic and
Thermochronological Studies. In: M. Rădoane & A. Vespremeanu-Stroe, eds. Landform Dynamics and Evolution in
Romania. Springer, Berlin, pp. 15–56.
• Merten, S., Mațenco, L., Foeken, J.P.T., Stuart, F.M., Andriessen, P.A.M., 2010. From nappe stacking to out-of-sequence
postcollisional deformations: Cretaceous to Quaternary exhumation history of the SE Carpathians assessed by low-
temperature thermochronology. Tectonics, 29, TC3013.
• Ustaszewski, K. et al., 2008. A map-view restoration of the Alpine-Carpathian-Dinaridic system for the Early Miocene.
Swiss Journal of Geosciences, 101(1), pp.273–294.