Sunteți pe pagina 1din 42

MICROMEDIUL SI

MACROMEDIUL
S.A. “BUCURIA”
Scurt istoric
Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale
testate şi un asortiment de producţie deosebit de
larg – iată principalele componente ale succesului
SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu
numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei.
Varietatea enormă de denumiri de bomboane,
ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri
variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult,
de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol
specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe
conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu
37 tone de produse de cofetărie, este greu de
crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a
început în depărtatul an 1946 cu asocierea
câtorva manufacturi mici.
1946: naşterea legendei
Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă,
conform documentelor, data oficială a „naşterii” Fabricii de
cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior
cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării noastre – SA
„Bucuria”. Va trece foarte puţin timp şi, acolo unde erau
situate încă nu demult cazărmile militare, cofetarii
moldoveni vor începe, cu ajutorul echipamentului adus din
Germania, să producă primele kilograme de bomboane şi
caramelă.
În pofida faptului că toate tipurile de mase de ciocolată-
praline erau în acea perioadă de după război importate de
către fabrică, iar în producere predomina, ca şi înainte,
munca manuală, perioada în cauză poate fi cu certitudine
numită prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp
important în „istoria dulce” a „Bucuriei” şi prima etapă de
dezvoltare.
1955: creştem în forţă
1962: căpătarea numelui
În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în
Fabrica de cofetărie şi macaroane, iar peste
şapte ani, în 1962, la denumirea în cauză este
adăugat un nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor
mari şi mici de dulciuri nu numai din ţara noastră
– „Bucuria”. Într-adevăr, este imposibil de
inventat o denumire mai potrivită pentru fabrica
de cofetărie: doar dulciurile sunt o bucurie
pentru toţi fără excepţie – şi pentru maturi, şi
pentru copii!
1977: perioada experimentelor
În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de
cercetare şi experimentare. Aceasta a avut loc
datorită implementării active în procesul de
producere a tipurilor ne tradiţionale de materie
primă. Astfel a început a doua etapă în istoria
„legendei dulci”. Într-un domeniu atât de
inovaţional pentru ramura cofetăriei ca
implementarea tipurilor noi, ne tradiţionale, de
materie primă, „Bucuria”, fiind o întreprindere
progresistă, şi-a întărit autoritatea de lider folosind
pe deplin bogăţia dăruită de însăşi natura
meleagului nostru. Toată multitudinea de roade
moldoveneşti a fost plasată pe conveiere ca aditivi
gustativi. Efectul a întrecut orice aşteptare:
elaborările date au conferit o atractivitate
irepetabilă produselor lansate!
1987: vremea recunoaşterii
Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă forţe însăşi
întreprinderea. Către anul 1986 capacităţile de producere
au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie pe an.
Chiar şi în zilele noastre, la începutul secolului XXI, puţine
întreprinderi din ramura cofetăriei se pot lăuda cu
asemenea indici înalţi!
Anul 1987 a fost marcat în istoria economiei ţării noastre prin
crearea Asociaţiei de întreprinderi ale industriei cofetăriei
„Bucuria”. De fapt, aceasta este deja o companie puternică
în care, în afară de fabrică, care a devenit întreprinderea
principală, au intrat 10 sovhozuri-uzine, precum şi alte
subdiviziuni structurale. Această perioadă relativ recentă
poate fi considerată etapa a treia în istoria dezvoltării şi
modernizării fabricii. „Bucuria” a devenit binemeritat lider în
ramură, mândria republicii.
1992: în pas cu timpul
Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi
istoria fabricii „Bucuria”. De la începutul anilor ’90, din primii ani ai
perioadei de trecere la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte o
nouă, a patra etapă a dezvoltării sale. Timp de mulţi ani fabrica, din
motive clare, a existat ca întreprindere de stat, iar în septembrie 1991 a
devenit întreprindere de arendă.
La 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă şi în
conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind societăţile pe
acţiuni”, întreprinderea de arendă a devenit societate pe acţiuni de tip
închis cu capital mixt de stat şi privatizat. Astfel întreprinderea a primit
statutul de SACP „Bucuria”.
 Este trist de recunoscut, însă la începutul anilor ’90, în perioada
apariţiei libertăţii economiei de piaţă, fabrica din Chişinău „Bucuria” a
ajuns în pragul prăbuşirii. Competenţa conducerii, tinderea spre
păstrarea calităţii de lider în ramură, spiritul de echipă al colectivului –
iată principalele componente datorită cărora întreprinderea a rezistat
sub presiunea reformelor timpului grăbit. Conducerea a reorganizat
global formele şi metodele de organizare a muncii. În rezultat,
întreprinderea a ajuns în rândul celor de succes nu numai în ţară, ci a
păstrat şi renumele de peste hotare.
1994. Societate pe acţiuni
În 1994, în conformitate cu legislaţia
Republicii Moldova, SACP „Bucuria” şi-a
schimbat forma de proprietate – acum
este o societate pe acţiuni de tip deschis
cu formă privată a capitalului. Structura
producerii SA „Bucuria” constă din secţii
de producere, filiale cu volum propriu de
producere, echipament special.
2008: spre viitor cu paşi rapizi
În prezent SA „Bucuria” este cea mai mare
întreprindere specializată în fabricarea
producţiei de cofetărie. Volumul de
producere constituie aproape 90 de
procente din volumul producţiei de
bomboane din Republica Moldova.
Micromediul de marketing

Daca ne referim la micromediul


intreprinderii “Bucuria” observam ca
eficacitatea acestuia releva in primul rind
din faptul ca aici sunt prezente toate
elementele indispensabile ale unui
micromediu eficient.
Furnizorii de materie prima
Avantajul producţiei îl constituie utilizarea la
fabricarea produselor de cofetărie a
principalelor bogăţii ale republicii: a
diferitor ingredienţi din fructe, ce îmbină în
sine materia primă specifică ramurii – nuci,
scorţişoară, mac, ciocolată, etc. cu un gust
excepţional şi cu o aromă
corespunzătoare.
Prestatorii de servicii
SA „Bucuria” a creat o reţea largă de parteneri,
distribuitori şi agenţi comerciali pe întreg
teritoriul republicii. Ei asigură o deservire a
clienţilor de cea mai înaltă calitate, organizarea
livrărilor oportune de producţie şi prestarea
exactă a serviciilor companiei: informaţia privind
asortimentul, politica de preţ şi reclamă a firmei.
Specialiştii noştri vor răspunde la toate
întrebările legate de modurile şi condiţiile de
livrare, precum şi de descrierea tuturor poziţiilor
de marfă. Reţeaua dezvoltată de distribuitori a
SA „Bucuria” asigură consumatorilor finali
posibilitatea de a găsi mărfurile dulci ale
companiei în orice punct al Moldovei.
Furnizorii de forta de munca
Acestea sunt reprezentati de un personal cu un
inalt grad de pregatire ,un personal devotat care
tine la munca de zi cu zi si priveste in viitor cu
optimism. Timp de mai mult de şaizeci de ani la
conducere s-au aflat adevăraţi profesionali şi
patrioţi ai întreprinderii natale, aceşti oameni au
creat renumele SA „Bucuria”. În diferiţi ani
fabrica a fost condusă de către 24 directori, care
au adus o contribuţie fără de preţ la dezvoltarea
liderului industriei moldoveneşti.
Intermediarii
SA «Bucuria» este un imperiu enorm al dulciurilor,
în centrul căruia bate fără întrerupere inima
fabricii, în Chişinău şi în regiuni, ca insule mici
de ciocolată, sunt situate magazinele ei de firmă.
Dacă doriţi ciocolată cu adevărat delicioasă la
un preţ accesibil, veniţi la magazinele noastre de
firmă! Suntem siguri că în lume nu există o
dragoste mai sinceră decât dragostea pentru
ciocolată! S.A „Bucuria dispune de o retea de
magazine specializate în numar de 31 situate în
mun. Chisinau si diferite raioane pe teritoriul
Republicii Moldova si tot atîtea filiale dintre care
16-mun. Chisinau, 2-mun. Balti si 7- în diferite
localitati a Republicii Moldova.
Clientii
Clientii constitue principalul element al
micromediului intreprinderii. Spre deosebire de
alte produse nu exista o categorie anume de
consumatori pentru produsele sale aici se
incadreaza toata populatia deoarece atit copii cit
si adultii iubesc dulciurile.
Anul trecut exportul s-a efectuat în Russia,
România, Germania, Italia, Franta, Canada,
Israel, Mongolia, Armenia, Irlanda, etc adica
toata lumea adora dulciurile de la S.A “Bucuria”.
Concurentii
Politica principala purtata de întreprindere este de
a produce si de a realiza productie în volume
mai mari. La momentul datc onc ur e nta pe
piata internationala a unor produse de cofetarie
este destul de mare. Ea este creata de
produsele de cofetarii importate, mai ales din
Ucraina si de cele autohtone produse de cîtiva
producatori.
În ultimul timp a sporit foarte mult concurenta cît si
pe piata interna precum si pe piata externa a
produselor de cofetarie. Acest fapt este de a
petrece reutilare tehnica mai rapida.
Unii din concurentii S.A “Bucuria” sunt:
Nefis S.R.L;
S.A. Franzeluta.
Macromediul de marketing
Mediul economic
Mediul economic influentiaza totalul
resurselor financiare aflate la dispozitia
cumparatorului,deoarece venitul
intreprinderii depinde de fiecare perioada
a anului.
R.M este un popor cu multe traditti si
obiceiuri astfel in timpul sarbatorilar de
iarna si de pasti exista o cerere mai mare.
Mediul tehnologic
Tehnologia reprezinta una dintre fortele generatoare de schimbari
in societatea umana,iar pe plan economic creaza piete si ocazii
noi.La inceputul activitatii sale majoritatea lucrului se efectua
manual insa pe parcursul dezvoltarii a devinit o intreprindere cu
tehnologie de cea mai inalta calitate care a facut ca Bucuria sa
ajunga o companie renumita atit in R.M cit si peste hotarele ei.
La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-automatizate, linii
de flux mecanizate, inclusiv de la cei mai buni producători
europeni: complexul automatizat de turnare germano-austriac
pentru producerea prin metoda one shot a ciocolatei şi
bomboanelor de ciocolată cu turnarea în acelaşi timp a
ciocolatei şi diferitor umpluturi praline; linia automatizată italiană
de producere a ciocolatei de desert; complexul danez-italian de
producere a biscuiţilor; linia austriacă de producere a vafelelor
cu umplutură; echipament german pentru producerea figurilor
de ciocolată goale în interior în folie colorată; complexul de
echipament german pentru prelucrarea primară a boabelor de
cacao şi nucii, şi pentru producerea maselor de ciocolată.
Mediul social
Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă
strategică şi influenţează interesele unui număr enorm
de persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit
de importante în activitatea companiei: de a tarta cu
atenţie interesele societăţii, de a crea în ea un climat de
afaceri favorabil, de a menţine condiţiile decente de
muncă, bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor.
În această privinţă compania tinde să asigure o dezvoltare
stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar
laturii economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria»
urmează permanent principiile de responsabilitate
socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă,
realizarea de programe sociale pentru personal, plata
impozitelor, etc.
Mediul natural
Dulciurile oferite de S.A Bucuria se bazeaza
pe produse naturale cum ar fi :nuci ,
cirese, struguri,visine,alune,arahide,
martipan,zahar ,lapte s.a. Produsele
naturale ofera gust delicat si special
dulciurilor. Marea majoritatea a materii
prime este utilizata din R.M care stim
foarte bine ca este pur naturala.
Mediu cultural
Întreprinderea S.A. «Bucuria», bogată în tradiţii,
este capabilă de a dărui clipe dulci fiecăruia –
pentru fiecare zi, pentru fiecare minută, pentru
fericirea fiecăruia. «Bucuria» reprezintă un
atelier de arte rafinate, unde ca material serveşte
ciocolata excelentă şi ingredientele unice.
Misiunea principală a companiei rezidă în
denumirea ei - «Bucuria»! “Noi suntem destinaţi
să dăruim bucurie oamenilor!”
Misiunile companiei
 A propaganda produse sănătoase şi calitative;
 A crea adevărate opere de ciocolată;
 A anticipa aşteptărilor iubitorilor de dulciuri;
 A lucra, a ne dezvolta şi a dărui oamenilor
sărbătoare;
 A propune un produs perfect şi o deservire
comodă;
 A fi alături în cele mai importante momente ale
vieţii Dumneavoastră: la nuntă, jubileu,
petrecere corporativă;
 A proslăvi ciocolata moldovenească nu numai în
ţară, ci şi peste hotarele ei.
Concluzii
S.A.”Bucuria” are o situaţie economico-
financiară bună, şi continuă să rămină un
lider pe piaţa locală . Putem spune că
intreprinderea Bucuria este unica
intreprindere producătoare de dulciuri
din Republica Moldova cu un personal
califat.
Sugestii si recomandari
 Implementare utilajului nou care ar permite reducerea numarului
personalului si desfasurarea procesului de productie in perioade
foarte scurte de timp.
 Atragerea unei atentii deosebite la canalele de distributie,pentru ca
potentialii clienti sa devina consumatori fideli.
 Reducerea preturilor in limita posibilitatilor,pentru a inlatura o parte
din concurenti si a cistiga o cota de piata si mai mare.
 Explorarea a noi piete externe de desfacere a marfurilor.
 Organizarea a cit mai multe degustatii si promotii pentru a nu se
confrunta cu problema supracapacitatii de productie si a ajunge la
un numar de clientii si mai mare.
 Recalificarea si perfectionarea personalului.
 Urmarirea fara incetare a pietei si a consumatorilor,a caror gusturi
,preferinte ,nevoi si necesitati evoluiaza in continuu.
 Cresterea accesibilitatii produselor din contul deschiderii a noi
magazine specializate mai ales in punctele strategice.
 Utilizarea unor ambalaje noi,cit mai atrective ,care n-ar putea lasa
indiferent consumatorul.
 Atragerea investitiilor pe baza acordarii unui anumit procentaj din
viitoarele vinzari.

S-ar putea să vă placă și