Sunteți pe pagina 1din 14

Principiile de organizare a unui

cabinet medical

Asist. Dr. Adina Bucur


Patronul

• Medicul – poate fi si manager


- angajeaza un manager
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (I)
• Definirea conceptului de ingrijiri medicale si a
conceptului de afacere care se va aplica la
nivelul cabinetului
• Stabilirea obiectivelor generale de practica si
apoi a obiectivelor specifice in scopul realizarii
performantei
• Stabilirea politicilor de practica formulate in
concordanta cu politicile de sanatate ale
guvernului si cu legislatia existenta si care se vor
adresa atat pacientilor cat si angajatilor
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (II)
• Punerea la punct a unui plan de actiune pentru a
realiza obiectivele formulate, plan ce va cuprinde
etapele ce trebuie parcurse de la obtinerea
aprobarilor necesare pana la receptia
cabinetului, inclusiv angajarea personalului
• Elaborarea si dezvoltarea principiilor de afaceri
legate de activitatile comerciale si publicitare ale
cabinetului, cu precizarea cheltuielilor si a
costurilor
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (III)
• Elaborarea unor standarde de calitate
pentru ingrijirile medicale oferite, in
concordanta cu standardele stabilite de
organizatiile specializate in domeniu;
aceste satndarde devin obligatorii pentru
toti membrii echipei medicale si vor fi
modificate odata cu introducerea unor noi
tehnici si medicamente
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (IV)
• Elaborarea unui program de planificare a
resurselor umane care va include
recrutarea/selectarea/angajarea de
personal, stabilirea modalitatilor de
formare si dezvoltare a personalului
angajat, precum si remunerarea acestuia;
definirea componentei echipei medicale ca
numar, specialitati, personal sanitar mediu,
contabil, jurist etc.
Etape in stabilirea obiectivelor
pentru practica medicala (V)
• Elaborarea sistemului informational din
interiorul si exteriorul serviciului medical –
acesta permite colectarea, prelucrarea,
stocarea, analiza elementelor care
furnizeaza informatii utile cu ajutorul
computerului.
Principiile de functionare a
cabinetului medical (I)
• Respectarea unei atitudini morale si etice fata de
pacienti si fata de ceilalti membri ai echipei
medicale;
• Programarea orelor de consultatie si eventual a
orelor pentru rezolvarea unor urgente solicitate
de pacienti;
• Respectarea programului;
• Stabilirea unui numar de pacienti care pot fi
rezolvati in conditii optime intr-o perioada de
timp;
Principiile de functionare a
cabinetului medical (II)
• Limitarea ariilor de practica in concordanta cu
specializarea obtinuta de fiecare medic
• Inlocuirea unui medic care nu este disponibil de
catre un alt membru al echipei;
• Stabilirea planurilor de plata a ingrijirilor oferite
consumatorilor;
• Evitarea infectiilor nosocomiale prin respectarea
normelor de igiena;
• Mentinerea performantei serviciului medical prin
formarea si dezvoltarea personalului in raport cu
nevoile.
Structura serviciului medical

• Este in functie de complexitatea


activitatilor si de gradul de specializare a
medicilor
Bugetul cabinetului medical

• Este o planificare a resurselor financiare.


• Este format din doua mari capitole:
venituri si cheltuieli estimate.
• Diferenta dintre ele reprezinta profitul.
• Veniturile si cheltuielile vor fi detaliate pe
capitole
Cheltuielile - capitole
• Cheltuieli de personal: salarii si alte stimulente
acordate angajatilor
• Asigurare
• Cumparare de echipamente: dotare
• Cheltuieli de intretinere (utilitati si imobiliare)
• Taxe achitate, diferite contributii
• Cheltuieli de transport, calatorii
• Cheltuieli pentru marketing
• Alte cheltuieli neprevazute
Activitatea unui manager (I)
• Elaborarea si mentinerea unui program de lucru;
• Urmarirea asigurarii urgentelor;
• Urmarirea respectarii programului pacientilor;
• Urmarirea standardelor de calitate;
• Evaluarea nevoilor de servicii medicale ale
pacientilor;
• Asigurarea unui personal calificat;
• Elaborarea unui program de formare a
angajatilor;
Activitatea unui manager (II)
• Asigurarea materialelor, echipamentelor si
aparaturii corespunzatoare;
• Asigurarea desfasurarii activitatii in siguranta
pentru angajati si pacienti;
• Urmarirea respectarii drepturilor pacientilor;
• Rezolvarea eventualelor plangeri ale pacientilor;
• Elaborarea bugetului si supravegherea
activitatilor financiare;
• Realizarea activitatilor de marketing.