Sunteți pe pagina 1din 32

Biostatistică aplicată în

sănătatea publică
Statistica

• Este ştiinţa care se ocupă cu culegerea,


clasificarea, descrierea, analiza,
interpretarea şi prezentarea datelor
observate sau calculate în prealabil
Componentele statisticii

• Statistica descriptivă şi statistica analitică


care se ocupă cu măsurarea sumară a
datelor
• Statistica vitală care constituie o colecţie a
datelor privind evenimente vitale ale unei
populaţii cum ar fi: naşterile, decesele,
căsătoriile sau date cu referire la starea de
sănătate şi/sau boli raportate prin ASP
sau MSP
Utilitatea statisticii
• Trei funcţii importante:
- este o metodă ştiinţifică folosită în
interpretarea datelor obţinute prin alte
metode
- constituie un puternic suport pentru alţi
determinanţi ai cauzalităţii ştiinţifice
- Raţionamentul statistic este implicat în
toate judecăţile ştiinţifice clinice
Date statistice (valori sau variante)

• Orice material care serveste ca baza


pentru luarea unor decizii
• Constituie obiectul de studiu al statisticii
• Se refera la valorile individuale prezente ,
masurate si observate
Caracteristicile datelor (I)

• Datele pot fi obtinute din intreaga


populatie sau din esantioane
O populatie: un univers al unitatilor sau
valorilor pe care vrem sa le studiem:
indivizi, obiecte, evenimente, observatii
Un esantion: o parte selectata dupa o
anumita schema din intreaga populatie
Caracteristicile datelor (II)

• Datele pot fi negrupate sau grupate


- datele negrupate sunt prezentate prin
observatiile individuale ex. Lista de
greutati a 6 barbati:70,75, 80,90,88,77
- datele grupate sunt prezentate prin
grupuri constand din date identificate prin
prezenta lor ex. Greutati mai mari de 80
(3 persoane) si mai mici de 80 (3
persoane)
Caracteristicile datelor (III)
• Datele pot fi cantitative sau calitative.
datele cantitative sunt numerice sau
bazate pe numere.Datele cantitative sunt
prezentate in distributii de frecventa (serii
de variatie)
datele calitative sunt date nenumerice
sau bazate pe o scala categoriala.Ex
exprimarea inaltimii intermeni:scund,
mediu, inalt Se exprima de regula in
tabele statistice de tip 2x2
Caracteristicile datelor (IV)
• Datele pot fi discrete (discontinue)sau continue.
datele discrete sunt datele pentru care
categoriile sunt distincte si exista un numar
limitat de valori posibile ex. Nr. De copii dintr-o
familie. Toate datele calitative sunt date discrete.
datele continue sunt date pentru care exista
un numar nelimitat de valori posibile ex.
Greutatea individului 78,5 kg
Caracteristicile datelor (V)
• Calitatea masurarii datelor este definita in termeni de
acuratete, validitate, precizie si siguranta a datelor
1. Acuratetea datelor inseamna masura in care
masuratoarea efectuata masoara valoarea adevarata a
variabilei in studiu.
2. Validitatea datelor inseamna masura in ceea ce se
masoara este exact ca trebuie masurat.
3. Precizia datelor inseamna masura in care
masuratoarea efectuata este consistenta si
reproductibila.
4. Siguranta datelor inseamna masura in care
masuratoarea este stabila si demna de incredere
Distributii de frecventa
• Este o suita completa a valorilor sau proportiilor
unei caracteristici pentru o serie de date dintr-un
esantion sau dintr-o populatie
• O distributie este formata din doua coloane si
anume:
- coloana valorilor ordonate, masurate
privind caracteristica studiata – notate cu xi
pentru a ne atrage atentia ca este o varianta
- coloana frecventelor absolute ale
variantelor – notate cu fi sau ni
Tipuri de distributii (I)

• Distributia binomiala este distributia


rezultatelor posibile dintr-o serie de date
caracterizate prin 2 categorii mutuale
exclusive
• Distributia uniforma sau distributia
rectangulara este distributia in cadrul
careia toate evenimentele apar cu aceeasi
frecventa
Tipuri de distributii (II)
• Distributia normala sau distributia gaussiana
este o distributie continua, simetrica, poate fi
definita numai printr-un numar mare de
masuratori
• Distributia log-normala, este o distributie non-
normala cand pentru prezentarea grafica este
folosita scala aritmetica , dar este normala cand
pentru reprezentarea grafica este folosita scala
logaritmica
• Distributia Poisson sau legea evenimentelor rare
este folosita pentru descrierea aparitiei
evenimentelor rare dintr-o populatie numeroasa
Statistica descriptiva
• A. Masurarea tendintei centrale se face printr-o
serie de indicatori care descriu valorile de la
mijlocul unei distributii de frecventa; acesti
indicatori dau o masura sumara a distributiei
respective.
Seriile pot consta din esantioane de observatii
sau observatii asupra intregii populatii si
variantele pot fi grupate sau negrupate.
In continuare ne vom referi la valorile negrupate.
Media aritmetica

• Sau valoarea medie este suma tuturor


valorilor seriei divizata prin numarul
valorilor seriei.
• Aplicatii si caracteristici: este utila in orice
calcul analitic asupra seriei
este influentata de toate valorile seriei,
inclusiv de cele extreme
Media aritmetica

• Calcul: x=Σxi/n
x=media aritmetica
Σ=suma valorilor
Xi=valorile individuale
n=numarul valorilor in cadrul seriei
Valoarea mediana sau Mediana

• Este valoarea care imparte seria in 2


grupuri egale, astfel incat jumatate din
valori sunt mai mici decat mediana si
jumatate sunt mai mari decat mediana.
• Este cuartila de mijloc, cuartilele fiind
valori care impart seria in 4 grupe, sau
este percentila de mijloc, percentilele fiind
valori care impart seria in 10 grupe egale.
Aplicatii si caracteristici ale
medianei
• Mediana nu este influentata de valorile
extreme ale seriei, prin urmare, in cadrul
unei serii cu valori extreme aberante,
mediana este o masura mult mai
reprezentativa a tendintei centrale decat
media aritmetica.
• Nu este folosita in calculele analitice
Calculul medianei
• Pentru o seie cu numar impar de valori, valorile
seriei sunt in ordine crescatoare si valoarea care
imparte seria in doua parti egale este mediana.
• Pentru o serie cu numar par de valori, sunt
determinate 2 valori care impart seria in 2 parti
egalesi mediana va fi media aritmetica a acestor
2 valori centrale
• O metoda alternativa este sa determinam 50%
din valori pe curba frecventelor cumulate.
Valoarea modala sau modulul

• Este valoarea corespunzatoare frecventei


maxime din cadrul seriei de variatie. O
serie poate avea una sau mai multe valori
modale;in acest caz se vorbeste de serie
unimodala, bimodala, trimodala etc.
Aplicatii si caracteristici ale
modulului
• Este folosit in lucrarile de epidemiologie
practica pentru a determina varful
incidentei bolilor in cadrul anchetelor de
incidenta si prevalenta.
• Este cel mai dificil indicator pentru
masurarea tendintei centrale.
• Se calculeaza prin observarea valorii sau
valorilor care apar cel mai frecvent in
cadrul seriei de valori.
Media geometrica

• Este radacina de ordinul n a produsului


celor n valori din cadrul seriei de variatie.
• Este mult mai usor de calculat, calculand
mai intai logaritmul valorilor, apoi media
aritmetica a logaritmilor si in final
antilogaritmul mediei aritmetice a
logaritmilor va fi media geometrica
necesara.
Aplicatii si caracteristici

• Este mai folositoare si mai reprezentativa


ca media aritmetica cand descriem o serie
de valori fractionare.
• Poate fi folosita numai pentru valori
pozitive
• Este mai dificil de calculat in comparatie
cu media aritmetica
• GM=antilog{(1/n)[Σ(logxi)]}
Masurarea dispersiei

• Se face printr-o serie de indicatori care


descriu variatia si raspandirea unei serii de
valori.
Amplitudinea

• Este diferenta dintre valoarea cea mai


mare si valoarea cea mai mica din cadrul
unei serii.
• Se mai numeste amplitudine absoluta.
• Amplitudinea relativa se calculeaza prin
raportarea amplitudinii absolute la
valoarea medie a seriei si inmultim cu 100.
Aplicatii si caracteristici

• Este folosita pentru a masura paleta de


imprastiere a valorilor unei serii statistice
• Nu ofera informatii privind gradul de
imprastiere a valorilor unei serii statistice
• Este calculata scazand valoarea cea mai
mica a unei serii din valoarea cea mai
mare a seriei.
Varianta

• Este suma patratelor diferentelor dintre


variante si media aritmetica a lor impartita
la numarul variantelor -1
• Utilitatea principala este folosirea sa in
calculul deviatiei standard
• V=Σ(xi-x) la patrat/n-1
Deviatia standard

• Este radacina patrata pozitiva a variantei.


• Este indicatorul cel mai utilizat pentru
masurarea dispersiei unei serii de variatie
• Se calculeaza prin formula:
SD=+√V
Coeficientul de variatie
• Este raportul dintre deviatia standard a seriei si
media aritmetica a seriei x100.
• Nu are unitate de masura si poate fi exprimat
procentual.
• Este folosit pentru a compara variatia relativa
sau imprastierea distributiilor diferitelor serii,
esantioane sau populatii sau a diferitelor
caracteristici ale unei singure seriei.
Grafice sau prezentarea prin
imagini a datelor
• Sunt alaturi de tabele cele mai sugestive
modalitati de prezentare a datelor.
• Au calitatea de a prezenta intr-o forma
simpla fenomenele studiate
• Elementele de baza ale uni grafic sunt:
- titlul reda continutul graficului
- scara de reprezentare
- reteaua graficului – retelele rectangulare
Tipuri de reprezentari grafice

• Diagrame
• Reprezentari grafice pe harta – se folosesc
pentru a exprima distributia nivelurilor
unui fenomen pe un teritoriu geografic.
• Se utilizeaza cartogramele si
carodiagramele.
Diagramele
• Sunt reprezentari grafice prin suprafete si prin
linii si pot fi:
- diagrame prin coloane
- diagrama prin benzi
- diagrama structurala
- diagrama liniara sau histograma
- diagrama de distributie cantitativa
- diagrama cumulativa