Sunteți pe pagina 1din 11

UniversitateaTehnica „Gheorghe Asachi” din Iași Facultatea de

Inginerie Chimică și Protecția Mediului

PROIECT :
Tehnologii si biotehnologii de epurare a apelor uzate

TEMA:
Elaborarea proiectului tehnologic al unei statii de epurare ape uzate
urbane

Studenți:
Coordonator:
Pașaniuc Florentina
Asistent dr.ing.Daniela Gavrilescu
Drăgușanu Maria
Caracterizarea apelor uzate municipale

Cunoaşterea naturii apelor uzate este absolut necesară pentru proiectarea şi


operarea sistemelor de colectare şi epurare.

Compoziţia apelor de
suprafaţă şi a apelor uzate se
determină
prin analize de laborator:
•gravimetrice,
•volumetrice sau
•fizico-chimice, conform
standardelor în vigoare pentru
fiecare ţară.
Caracteristicile fizice,
chimice şi bacteriologice reflectă
compoziţia şi respectiv, gradul de
poluare al apei uzate.
Schema tehnologica a variantei optime de epurare a apelor uzate
municipale

Gratare Decantoare primare


Deznisipator

A.U.

B.N.A
Decantorare
secundare
Determinarea gradului de epurare necesar

Determinarea capacităţii staţiei de epurare precum şi eficienţa sa sunt


calculate funcţie de valorile gradului de epurare necesare pentru principalii
indicatori de calitate ai apelor uzate .
Prin grad de epurare se înţelege procentul de reducere ca urmare a
epurării a unei părţi din compuşii poluanţi de natură fizică , chimică şi biologică din
apele uzate astfel încât procentele rămase să satisfacă cerinţele legislative impuse
apei uzate epurate având în vedere diluţia şi amestecarea acesteia cu apa
emisarului considerat .
Determinarea GE pentru :

• materii în suspensii: GE = 83.72 [%];


•substanţe organice (CBO5): GE= 61.60 [%];
• CCOCr : GE= 63.76 [%];
•azot total: GE= 4.76 [%].

Conform rezultatelor, apa epurata corespunde evacuarii in


emisari naturali.
Dimensionare utilajelor din cadrul treptei mecanice de epurare
Dimensionarea grătarelor:
•Lăţimea barelor : s = 10 mm;
•Coeficientul de formă barelor = 1.83;
•Distanţa dintre bare : b = 20 mm;
•Unghiul de înclinare : θ = 75° ;
•Numarul de bare: nb=55.
Dimensionarea deznisipatorului:
•Aria orizontala: A0 = 47.60 m2;
•Aria transversala: Atr = 2,92 m2;
•Lungimea: L = 15 m;
•Latimea: B = 3.17 m;
•Inaltimea: H = 0.61 m;
•Numarul de compartimente: n=3.
Dimensionarea decantoarului primar:
•Aria orizontala: A0 = 876,14 m2;
•Aria transversala: Atr = 36,5 m2;
•Lungimea: L = 72 m;
•Latimea: B = 12.16 m;
•Inaltimea: H = 3.84 m;
•Numarul de compartimente: n=4.
Dimensionare utilajelor din cadrul treptei biologice de epurare

Dimensionarea bazinului cu namol activ(BNA):


•Inaltimea bazinului: H= 4.5 m;
•Latimea: B = 4.5 m;
•Lungimea: L= 36 m;
•Numarul de compartimente: n= 2.
Dimensionarea decantorului secundar:
•Inaltimea: H= 4.8 m;
•Volumul: V= 7084.8 m3;
•Suprafata utila a decantorului: Au= 1476 m2;
•Diametrul: D = 40 m;
•Numarul de decantoare: n=2.
Obiective generale

•Imbunatatirea calitatii efluentului final si incadrarea indicatorilor de


calitate in standardele de mediu romanesti si ale UE;
•Reducerea cantitatilor de substante poluatoare evacuate si
protejarea emisarului impotriva eutrofizarii;

monitorizarea
continua a calitatii
influentului si
efluentului statiilor de
epurare si respectarea
tehnologiilor
implementate pe
fiecare treapta de
tratare.
Va multumim pentru
atentia acordata !!!