Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURI DE

AUDIT
 Vf forma juridica a societatii, valoare nominala titluri, nr
titluri, structura capitalului social, structura asociatilor

 Vf daca toate titlurile au acelasi regim juridic ( drept de


vot, dreptul la dividende sa)

 Exista o situatie de autocontrol ? ( o parte din capitalul


soc A este detinut de catre soc B, aflata direct sau
indirect sub controlul lui A ). Dreptul de vot pt astfel de
situatii trebuie suspendat.
 In cazul unei SA, vf respectarea varsamintelor asumate
si consecintele de rigoare asupra platii dividendelor.

 Evaluati daca capitalul propriu este mai mic de 50% din


cap social si, in cazul unui raspuns afirmativ, solicitati
AGA ref la continuarea activitatii.

 Evaluati riscul de necontinuare a activitatii ( indicatori


financiari specifici ) si efectele specifice.
 Analizati tratamentul rezervelor legale si a celor statutare
(constituire, utilizare, diminuare)

 Vf conditiile necesare pt distribuirea de dividende: cap social


integral varsat, constituirea de rezerve legale, acoperire
pierderi reportate, amortizare integrala a chelt de constituire,
aprobarea situatiilor financiare de catre AGA cu aceasta
destinatie a rezultatului.

 Studiati relatiile si echilibrul de putere intre actionari si


conducatori (transparenta in procesul decizional, disocierea
CA de executiv, existenta unui comitet de audit)
 Vf modul de calcul si conformitatea cu contracte si/sau
texte legale
 Controlati aplicarea principiului permanentei metodelor
 Stabiliti un tablou al miscarilor si obtineti explicatii
pentru miscarile semnificative
 Confirmarea litigiilor de catre avocati
 Examenul conditiilor de vanzare si a garantiilor
acordate clientilor
 Vf tratamentul fiscal al provizioanelor pt litigii aparute
dupa 2007 ( declararea procedurii de faliment, nu sunt
garantate de alta persoana, nu este persoana afiliata,
au fost incluse in venituri )

 Comparati provizioanele deja ctb cu cele presupuse de


eventualitatea producerii riscurilor

 Obtineti declaratii scrise ale conducerii privind


evaluarea si realitatea provizioanelor
 Intocmirea unui tablou care sa ilustreze variatiile
exercitiului in ceea ce priveste valorile brute,
amortizarea, ajustarile pt depreciere si valorile nete;

 Apreciati nivelul investitiilor comparativ cu cifra de


afaceri sau excedentul brut de exploatare;

 Analizati documentele specifice inventarierii,


comparativ cu evidenta contabila.

 Verificarea achizitiilor: evaluare, contabilizare, aspecte


contractuale;
 Atentie la achizitiile facute de la companii asociate sau
direct de la actionariat;

 Verificarea imobilizarilor produse de catre companie:


cost de productie, costuri de indatorare aferente;

 Modernizare vs. reparatii;


 Amortizare: metode, temeinicia duratelor de viata,
contabilizare;
 Identificati imobilizarile cu valoare neta mai mare decat
valoarea de realizare, situatie ce duce la profituri latente;

 Iesirile de imobilizari: val de vanzare vs valoare neta, impact


contabil, interesul companiei;

 Identificati ctr de impumut sau garantiile incluse in sfera


imobilizarilor financiare: clauze contractuale, riscuri,
provizioane;

 Pentru fiecare titlu achizionat de companie si inclus in


categoria imobilizarilor de analizat corecta reflectare;
 Identificati forma juridica a societatilor emitente;
 Analizati situatia financiara de ansamblu a emitentilor;
 Contabilizarea distincta a costurilor legate de achizitia
acestor imobilizari financiare;
 Identificarea pricipalelor categorii de stocuri si distinctia
intre acestea si imobilizari;
 Efectuarea si reflectarea inventarierii stocurilor;
 Identificarea stocurilor care apartin entitatii si se afla la
teri;
 Identificarea stocurilor aflate la entitate dar apartinand
altora;
 Eliminarea sau controlul miscarilor de stocuri, pe
parcursul inventarierii;
 Analizati procedurile de centralizare a listelor de
inventar;
 Identificarea si evaluarea stocurilor depreciate;
 Inventar permanent vs. inventar intermitent;
 Gruparea diverselor categorii de stocuri astfel incat sa
fie eliminat riscul de confuzie.
 Verificati corectitudinea aplicarii metodei de evaluare a
iesirilor adoptata de catre companie si respectarea
principiului permanentei metodelor
 Elaborati un tablou al provizioanelor pt deprecierea
stocurilor.
 Respectarea principiilor contabile fundamentale privind
separarea exercitiilor, conectarea cheltuielilor la
venituri, samd;
 Analiza inregistrarilor contabile;
 Confirmarea soldurilor de catre partenerii comerciali;
 Respectarea clauzelor contractuale;
 Verificati caracterul realizabil al fiecarea creante –
provizioane pt depreciere;