Sunteți pe pagina 1din 13

FISE DE CONTROL PRIN

MASURARE MEDIE AMPLITUDINE


REDACTAT: GODEANU DRAGOS 631CB
COORDONATOR: SI. DR. ING. STEFAN PETRICEANU
CUPRINS

 1. REZUMAT
 2. INTRODUCERE
 3. MATERIALE SI METODE
 4.VARIANTE ALE METODEI
 5.COMPLEMENTARITATEA METODEI
 6.DESCRIEREA DETALIATA
 7.REZULTATE SI DISCUTII
 8.CONCLUZII
1. REZUMAT

 Aceasta lucrare trateaza subiectul "Fise de control


prin masurare medie-aplitudine". Metoda presupune
masurarea mediei (Xmed) si a aplitudinii (R) pentru a
fi indosariate ca fise de control. De asemenea, se vor
folosi diagrame de control care vor fi utilizate ca
suport al fiselor de control.
2. INTRODUCERE

 Diagrama de control a fost inventată de Walter A.


Shewhart care lucra pentru Bell Labs în anii 1920.
Inginerii companiei încearcă să îmbunătățească
fiabilitatea sistemelor lor de transmisie de telefonie.
Întrucât amplificatoarele și alte echipamente au
trebuit să fie îngropate subteran, a existat o nevoie
mai puternică de afaceri pentru a reduce frecvența
defecțiunilor și a reparațiilor.
 Până în 1920, inginerii au realizat deja importanța
reducerii variațiilor într-un proces de fabricație. Mai
mult decât atât, ei au realizat că o ajustare
continuă a procesului ca reacție la neconformitate
a sporit de fapt variația și calitatea degradată.
Shewhart a încadrat problema în ceea ce privește
cauzele comune și speciale ale variației și, pe 16
mai 1924, a scris o notă internă introducând
diagrama de control ca un instrument pentru a face
distincție între cele două.
3. MATERIALE SI METODE

 Determinarea planului de esantioane


 Colectarea setului initial de esantioane
 Se calculeaza X-ul
 Se calculeaza R-ul
 Se recalculeaza X-ul
 Se recalculeaza R-ul
 Se calculeaza limitele de control
 Se construiesc datele
4. VARIANTE ALE METODEI

 -Xbar si R -Măsurarea calității calității în cadrul unui subgrup


 -Xbar si S-Măsurarea calității calității în cadrul unui subgrup
 -XmR-Evaluarea caracteristicilor calitative pentru o singură
observație
 -p-Fracțiunea neconformă într-un subgrup
 -np-Numărul de neconformități dintr-un subgrup
 -c-Numărul de neconformități dintr-un subgrup
 -u-Neconformități pe unitate dintr-un subgrup
 -EWMA-Medie mobilă ponderată exponențial a măsurătorilor de
calitate în cadrul unui subgrup
 -CUSUM-Suma cumulată a măsurării caracteristicilor de calitate
într-un subgrup
5. COMPLEMENTARITATEA METODEI

 Sunt multe moduri diferite de a folosi diagramele


comportamentului procesului (denumite anterior
tabele de control) atât în service, cât și în fabricație
cererile pot fi rezumate la cinci rubrici majore. Aceste
cinci categorii sunt aranjate mai jos ordinea cresterii
sofisticarii.
 Diagrame de carduri de raport
 Diagrame de monitorizare extinse
 Utilizarea diagramelor de control pentru
îmbunătățirea continuă
6. DESCRIERE DETALIATA

 Cele mai multe proceduri de control tradiționale de


control sunt bazate pe presupunerea că procesul si
observațiile care sunt monitorizate sunt distribuite
independent și identic. Odată cu apariția lui
sistemele de colectare a datelor de mare viteză,
presupunerea independenței este de obicei
încălcată. Acea este, autocorelația între măsurători
devine o caracteristică inerentă a unui proces
stabil.
 Această autocorelare cauzează o deteriorare
semnificativă a performanței de diagramă a
controlului. La abordarea acestei probleme, au fost
propuse câteva abordări pentru tratarea proceselor
autocorelate. Procedura cea mai populară utilizează
fie o diagramă Shewhart, CUSUM sau EWMA din
reziduale ale modelului ARMA corespunzător.
7. REZULTATE SI DISCUTII

 Identificarea unor erori sau a unor procese imprevizibile;


 Obținerea avertismentului privind problemele iminente, cum
ar fi schimbarea neașteptată a unui proces;
 Evaluarea consecvenței produsului (serviciului) în timp;
 Scăderea variabilității performanței într-un proces, scăzând
astfel nivelul inspecției post-proces a producției generate de
proces;
 Determinarea cauzei problemei atunci când un proces
generează ieșiri care au erori și greșeli;
 Știind când un proces face cele mai bune lucruri care pot fi
așteptate de la acesta
8. CONCLUZII

 In concluzie ar trebui să se înțeleagă că măsoară


varianța și este folosit pentru a determina dacă un
proces este în control. Trebuie intelesi pașii diferiți
necesari în realizarea CSP, inclusiv identificarea
problemelor, colectarea datelor, prioritizarea și
analiza. Ar trebui intelese conceptele cheie și
vocabularul pentru utilizarea diagramei SPC. În cele
din urmă ar trebui să înțelese diferitele tipuri de
date și să poată selecta ce diagramă de control să
utilizeze, în funcție de datele pe care le-am adunat.