Sunteți pe pagina 1din 7

Modulul 1 – energie

Clasa a VIII - a
Definiție și utilizări
 Energia eoliană - este energia ce este conținută de forța
vântului ce suflă pe suprafața pământului.

 Ea poate fi transformată în:


- energie mecanică pentru pomparea apei sau măcinarea
grâului;
- energie electrică pentru consumatori casnici sau
industriali de energie electrică.
Avantaje și dezavantaje
 Avantaje
- după efectuarea investiției costurile de obținere
a energiei electrice sunt foarte reduse.
- este nelimitată și nepoluantă.

 Dezavantaje
- poluează fonic prin zgomotul ridicat pe care îl
produce și prin modifcarea peisajului natural.
- costuri investiționale destul de ridicate.
Istoric
 Primii utilizatori ai energiei eoliene
pe apă au fost egiptenii care au
navigat în amonte pe Nil.

 Mai târziu în vechea Persie s-a utilizat


pe uscat energia eoliană prin
construcția unei mori de vânt.

 Astăzi energia eoliană este utilizată


pentru producerea energiei electrice
în locuri izolate sau cau scopul de a
suplini sursele tradiționale de
energie.
Turbina eoliană
 Turbina eoliană este o instalație
ce produce energia electrică cu
ajutorul unui generator electric.

 Elementele constructive ale unei


turbine eoliene sunt:
- palete mobile a căror înclinare se face
automat funcție de viteza și direcția vântului.
- nacela ce conține generatorul electric.
- pilonul ce susține nacela și paletele mobile.
- fundația ce asigură susținerea întregului
sistem.
Schema funcțională
 Circuitul electric ce alimentează consumatorii de
energie include următoarele componente:
- turbină eoliană ce asigură forța de rotație necesară.
- generator (alternator) de energie electrică.
- convertizor electric sau transformator ridicător.
- tablou electric ce asigură conectarea.
Centrala eoliană
 Centrala eoliană este alcătuită din mai multe
turbine eoliene, ce asigură o putere electrică mult
mai ridicată.
 Astfel de centrale se gasesc în multe țări din lume iar
în România în cîteva zone cu o viteză a vântului mai
regulată precum cele de la Ploiești, Tihuța – Bistrița,
Baia – Tulcea și Corbu – Constanța.