Sunteți pe pagina 1din 12

TOAMNĂ, TOAMNĂ

DARNICĂ

- proiect tematic -
Tema anuală de învăţare: Când, cum şi de ce se întâmplă?

Durata proiectului: 5 săptămâni

Direcţii de dezvoltare:
“Toamnă ruginie”
“Coşul cu fructe de toamnă”
“Grădina de legume”
“Buchetul toamnei”
“Toamnă, toamnă harnică şi de toate darnică”

Grupa: pregătitoare ( nivel 5-7 ani )

Obiective de referinţă:
- să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în
calitate de vorbitor,cât şi în calitate de auditor;
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze
că l-a înţeles;
- să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
- să utilizeze efectiv instrumentele de scris, stăpânind deprinderile
motrice elementare necesare folosirii acestora;
- să comunice impresii, idei pe baza observărilor făcute;
- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor
matematice referitoare la recunoaşterea,denumirea obiectelor, cantitatea
lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri unor
(formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe
simultan;
- să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite
criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare,
clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
- să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în
raport cu norme prestabilite şi cunoscute;
- să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru
realizarea temei propuse în cadrul activităţilor practice;
- să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul
apropiat şi al sunetelor muzicale;
- să intoneze cântece pentru copii;
- să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
- să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici
specifice picturii;
- să cunoască şi să aplice reguli de igienă a efortului fizic;
- să-şi formeze o ţinută corporală corectă ( în poziţia stând, şezând şi în
deplasare).
Resurse:
- umane: preşcolarii grupei pregătitoare, părinţi, bunici, educatoarea
- de timp: cinci săptămâni
- procedurale: conversaţia, explicaţia, observaţia, povestirea, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea, brainstorming-ul, jocul de rol,
schimba perechea, explozia stelara, bula dubla, cvintetul
- materiale:
*Bibliotecă: cărţi cu poveşti şi poezii, planşe, imagini, calculator,
caiete de lucru, fişe de lucru
*Ştiinţă: enciclopedii,albume, jetoane, cifre, materiale din natură,
fructe, legume, flori, frunze, lupă, microscop
*Artă: caiete de desen, coli, creioane colorate, acuarele, carioca,
hârtie colorată, hârtie creponată, foarfece, lipici, plastilină,
materiale din natură, ştampile din cartofi
*Construcţii: mozaic, alte truse pentru construcţii
*Joc de rol: set de bucătărie, şorţuleţe, flori, ambalaje din hârtie
creponată pentru flori, fructe, legume, lădiţe, coşuleţe
*Manipulative: jetoane cu fructe, legume, flori, jetoane cu umbrele
acestora, jetoane pentru jocul “Găseşte jumătatea”
Inventar de probleme:

Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

- suntem în anotimpul toamna - de ce cad frunzele?


- frunzele se îngălbenesc şi cad - de ce unii copaci nu îşi pierd frunzele?
- plantele se ofilesc - de ce s-a răcit afară?
- toamna plouă, este ceaţă, cade bruma - de unde vine ploaia?
- toamna ne îmbrăcăm mai gros - cum se formează bruma?
- se coc fructele şi legumele - de ce fel de vitamine avem nevoie
- fructele şi legumele au vitamine pentru a creşte sănătoşi?
- oamenii culeg roadele din grădini, - cum sunt păstrate fructele şi legumele?
livezi, vii, de pe ogoare - ce parte a legumelor consumăm?
- toamna înfloresc crizantemele şi - de ce rezistă crizantemele până toamna
tufănelele târziu?
- importanţa anotimpului toamna în viaţa
omului şi a vieţuitoarelor
Tehnici de evaluare:
a).Secvenţială: - probe orale: evidenţierea aspectelor legate de temă, ghicitori,
convorbiri, observarea curentă, jocul didactic,
problematizarea
- probe scrise: fişe
- probe practice: observarea sistematică, autoevaluarea,
interevaluarea
b). Finală: - expoziţie cu lucrările copiilor realizate pe parcursul desfăşurării
proiectului
- portofoliu
- CD cu poze din activităţile desfăşurate pe parcursul proiectului

Bibliografie:
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar – DPH, Bucureşti, 2009”
„Activităţi bazate pe inteligenţe multiple” – S.Breben, G.Ruiu, E.Goncea,
Ed. Repograf
„Revista învăţământului preşcolar Nr. 3-4 / 2009” MECI
Dragi părinţi,

În urma observării schimbărilor care au avut loc în natură la


sosirea anotimpului toamna, copiii dumneavoastră şi-au manifestat
dorinţa să afle cât mai multe lucruri despre acest anotimp.
Ne propunem ca, de săptămâna viitoare, să derulăm pe
parcursul a cinci săptămâni proiectul tematic “Toamnă, toamnă
darnică”.
În acest sens vă rugăm să ne ajutaţi împrumutându-ne
materiale în care se regăsesc aspecte ale acestui anotimp ( albume,
imagini, Cd-uri, etc.) sau sprijinindu-i pe copiii dumneavoastră să
procure materiale din natură: fructe, legume, frunze, flori.
Toate acestea ne vor fi de folos pentru a duce la bun sfârşit
acest proiect.

Vă mulţumim!
HARTA PROIECTULUI
Aspecte din timpul desfăşurării proiectului
ED: Moroşan Viorica