Sunteți pe pagina 1din 12

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI

EPALE NSS-RO

Prof. dr. ing. Tiberiu Dobrescu, președinte ANC

1
CINE SUNTEM?

• Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)


este o instituţie publică cu personalitate juridică,
organ de specialitate în coordonarea Ministerului
Educaţiei Naționale.

2
MISIUNE

• Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului


general pentru realizarea formării profesionale continue şi
dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane
naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în
societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii.

3
ROLURI

• Serviciu suport național EPALE (Electronic Platform for Adult


Learning in Europe) – NSS-RO
• Punct național de coordonare pentru Cadrul European al
Calificărilor
• Centru Național Europass
• Punct național de contact- Internal Market Information System
(IMI)
• Coordonator național pentru implementarea Agendei Europene
pentru Învățarea Adulților

4
STATISTICI VET ÎN EUROPA (CEDEFOP)
• Statisticile actualizate arată evoluții interesante privind toate nivelurile
educației.
• aproape jumătate (47,3%) din elevii din învățământul secundar superior din UE au
fost înscriși în fluxul profesional al educației în 2015 (ușor în scădere cu 1,7 puncte
procentuale față de 2013).
• statisticile legate de gen arată că înscrierile în programele VET secundare superioare
au fost mai scăzute pentru femei (42%) decât pentru studenții de sex masculin
(52,4%).
• numai 28,4% dintre elevii din învățământul secundar superior au participat la
programe de învățământ la locul de muncă și la școală, dar o cotă mai mare (66,7%)
ar putea avea acces direct la învățământul terțiar.
• tinerii absolvenți VET sunt bine poziționati pe piața forței de muncă pentru a-și găsi
un loc de muncă, cu o rată medie a ocupării forței de muncă în UE de 78,1% (2016
media UE). Aceasta a fost deasupra ratelor corespunzătoare pentru absolvenții din
învățământul general și cei cu studii superioare.

5
STATISTICI VET ÎN ROMÂNIA (CEDEFOP)
• Acces, atractivitate și flexibilitate

• Rata de participare a adulților la învățarea pe tot parcursul vieții este doar


1,2%, mult mai mică decât media UE de 10,8% (pentru 2016).
• În 2010:
• 24% din angajatori au oferit cursuri de formare, față de 66% în UE
• 18% din angajați au participat la formare profesională continuă suportată de
angajator, față de 38% în UE
• 10% au participat la formare la locul de muncă, față de 20% în UE

6
EDUCAȚIA ADULȚILOR: NU ESTE UN COST, ESTE O INVESTIȚIE!
ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR (EAEA)

• Educația adulților, inclusiv cea non-formală, promovează coeziunea socială și îi


"echipează" pe adulți cu cunostințe, aptitudini, autonomie și responsabilitate
necesare în societatea noastră.
• Aproximativ 0,1% până la 0,2% din PIB-ul european reprezintă cheltuielile
publice pentru educația adulților. Cheltuielile totale pentru educația adulților,
inclusiv alte surse financiare cum ar fi finanțarea prin intermediul angajatorilor,
taxele cursanților etc., variază între 1,1% și mai puțin de 0,6% din PIB.
• Doar 10,8% dintre adulți participă la învățarea în rândul adulților, în timp ce
Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul de a atinge 15% până în 2020.
• În Europa, furnizorii de educație pentru adulți se confruntă cu provocări majore
atunci când vine vorba de crearea de oferte de învățare având o finanțare
limitată.

7
EDUCAȚIA ADULȚILOR: NU ESTE UN COST, ESTE O INVESTIȚIE!
ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR (EAEA)
(CONT.)

• De ce să investim în educația adulților?


Deoarece:
• se promovează abilitățile și competențele într-o gamă largă de domenii, în special
pentru cei care sunt cel mai departe educație
• se încurajează incluziunea socială
• contribuie la bunăstarea oamenilor
• Chiar dacă sectorul este afectat de scăderea finanțării publice și a modificărilor
structurale în modul în care este finanțat, există o nevoie tot mai mare de
sensibilizare cu privire la beneficiile educației adulților și motivele pentru care
acesta ar trebui să fie finanțat mai bine.
• Beneficiile educației adulților sunt adesea vizibile doar pe termen mediu sau lung
sau doar indirect.

8
CONTEXTUL EVOLUTIV AL EDUCAȚIEI ADULȚILOR

• Societatea europeană îmbătrânește. Din ce în ce mai mulți oameni în vârstă sunt nevoiți
să își continue activitatea în câmpul muncii, în comunitate și în societate în general.
• Este necesară creșterea accesului la oportunitățile de angajare în procese de învățare
pentru îmbunătățirea calității vieții prin valorificarea potențialului propriu.
• Trebuie întreprinse demersuri de conștientizare în rândul adulților cu privire la faptul că
învățarea este un proces continuu, pe care ar trebui să îl reia cu regularitate pe tot
parcursul vieții.
• Este necesară promovarea rolului partenerilor sociali și al societății civile în formularea
nevoilor de formare și în dezvoltarea oportunităților de învățare oferite adulților.

9
CE ESTE EPALE?

• EPALE – Platforma Electronică pentru Educaţia Adulţilor în Europa – este


cea mai nouă iniţiativă a Direcției Generale de Educație și Cultură (DG EAC)
a Comisiei Europene
• O platformă multilingvă şi cu participare deschisă, prin intermediul căreia
utilizatorii pot intra în contact cu alți profesioniști, practicieni și voluntari
implicați în educația adulților.

10
CE FACE EPALE?

• Contribuie la îmbunătățirea calităţii și furnizării educației adulților în


Europa

• Pune bazele unui puternic sector pan-european al educației adulților


• Permite profesioniștilor și multiplicatorilor din acest domeniu să vină în
întâmpinarea nevoilor adulților.

11
Vă mulțumim!

12

S-ar putea să vă placă și