Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Proiect la disciplina „Comerţ internaţional”


Analiza comerţului internaţional al Germaniei

Student:
Specializare:
Anul de studiu:
IASI
2012
Cuprins
1. Comerţul internaţional şi economia Germaniei – aspecte generale și teoretice
1.1 Economia Germaniei

2. Comerţul internaţional al Germaniei cu bunuri și servicii în perioada 2006-2010


2.1 Evoluţia volumului valoric al comerţului exterior cu bunuri și a soldului balanţei comerciale
2.2 Evoluţia structurii fizice a exportului și importului german de servicii în perioada 2006-2010
a. Exportul
b. Importul
2.3 Evoluţia structurii fizice a exportului și importului german de bunuri în perioada 2006-2010
a. Exportul
b. Importul
2.4 Locul comerţului exterior al Germaniei în comerţul mondial cu bunuri

3. Orientarea geografică a comerţului exterior al Germaniei


3.1 Principalele ţări partenere la export
3.2 Principalele ţări partenere la import
3.3 Mutaţii în orientarea geografică a comerţului exterior

4. Concluzii și recomandări
1. Comerţul internaţional şi economia Germaniei – aspecte generale

1.1 Economia Germaniei

• Germania este una dintre cele mai dezvoltate economii, a treia


din lume ca mărime, după Statele Unite şi Japonia, a cincea din lume
în ceea ce priveşte puterea de cumpărare şi prima din Uniunea Europeană.

• Economia ţării depinde in mare măsură de industrie. Aceasta s-a dezvoltat pe baza unor
resurse de subsol foarte importante : cărbuni (lignit-locul I pe glob- şi huilă), sare,
minereu de fier- şi pe baza combustibililor şi materiilor prime importate.

• Germania este a doua producătoare europeană după Rusia de energie electrică,


obţinută mai ales în termocentrale şi atomocentrale.

Pe baza minereurilor importate, Germania produce


cantităţi uriaşe (locul V in lume) de oţel, cupru şi
aluminiu. Aceste metale sunt prelucrate în cadrul
industriei constructoare de maşini, care produce:
automobile, locomotive, aparatură electronică, utilaje și
multe altele.

În anul 2009, economia germană s-a comprimat cu 5%,


aceasta fiind cea mai slabă performanţă de după Al
Doilea Război Mondial.
1. Comerţul internaţional şi economia Germaniei – aspecte generale

• O caracteristica a sistemului bancar din Germania precum şi a sistemelor financiare


o reprezintă rolul dominant al băncilor comerciale care, spre deosebire de bănci specializate
din alte ţări, se angajează în tot felul de afaceri bancare: depozite pe termen scurt şi lung,
credite pe termen scurt şi lung, dobânzi, comerţ cu acţiuni şi stocuri bancare
(Universalbanken).

• Acest sistem prezintă avantaje pentru clienţi


deoarece firmele se bazează doar pe o singură bancă
(Hausbank). Cu toate acestea, acest lucru produce
de asemenea probleme din cauza unor concentrări
de informaţii şi a unei puteri economice.

• In prezent, noi superputeri apar, dar competiţia este


întotdeauna la înălţime, ca aceea dintre giganţii
Deutsche Bank si Allianz. Pentru a face faţă
concurenţei internaţionale, activitatea R & D din
sectorul financiar creşte şi cele mai mari bănci din
Germania aspiră să devină “jucători”, participanţi
globali.

• Sistemul bancar din Germania, cu un volum total al


afacerilor de aproximativ 3,7 triliarde ECU (suma
balanţei) constă in 3872 bănci independente cu
48721 oficii diferite (birouri care se ocupă de
diferite ramuri de activitate (la sfârşitul anului
1994)).
1. Comerţul internaţional şi economia Germaniei – aspecte generale
•De la începuturile erei industriale,
Germania a fost un lider, inovator și
beneficiar al unei economii din ce în ce
mai globalizate. Germania este lider
mondial în exporturi, exportând
bunuri în valoare de 1,133 trilioane de
dolari în 2006 (incluzând ţările din
zona Euro), şi generează un surplus
comercial de 165 de miliarde.

• Majoritatea produselor sunt din


domeniul ingineriei, în special
automobile, instalaţii mecanice,
metalurgie şi bunuri chimicale.
• Germania este cel mai mare producător de turbine de
vânt şi tehnologia puterii solare din lume. Cele mai mari
târguri şi congrese internaţionale de comerţ din fiecare
an au loc în oraşe germane, cum ar fi Hanovra,
Frankfurt şi Berlin.

• În anul 2010, piaţa a coborât cu 23,4%, la 2,9 milioane


de maşini noi înmatriculate. Cele mai mari cote de piaţă
le-au avut mărcile Volkswagen (21%), Mercedes
(9,6%), BMW-Mini (9,1%), Opel (8%), Audi (7,8%) şi
Ford (6,8%).
2. Comerţul internaţional al Germaniei cu bunuri şi servicii
în perioada 2006-2010

2.1 Evoluţia volumului valoric al comerţului


exterior cu bunuri şi a soldului balanţei
comerciale

• Exportul şi importul - În milioane dolari


americani la preţul curent

Indicator Partener 2006 2007 2008 2009 2010

Exporturi Total mărfuri Mondial 1108107 1321214 1446171 1120041 1268874

Importuri Total mărfuri Mondial 906684 1054983 1185067 926347 1066839

Sursa: World Trade Organisation


2.2 Evoluţia structurii fizice a exportului şi importului german de servicii în perioada 2006-2010

A. Exportul de servicii– În milioane de dolari americani la preţul curent

Indicator Partener 2006 2007 2008 2009 2010

Servicii comerciale Mondial 187830 221929 255789 225756 232394


Transporturi Mondial 45366 54134 64080 51895 57434

Turism Mondial 32772 35990 39859 34570 34700


Alte servicii comerciale de turism si transport Mondial 109692 131805 151850 139291 140260

Servicii de comunicaţii Mondial 4500 4656 5272 4840 5482


Servicii de telecomunicaţii Mondial 3410 3600 3879 3317

Construcţii Mondial 12328 13361 15813 12910 11093

Servicii cu asigurări Mondial 3741 5843 4497 5012 5819


Servicii financiare Mondial 8599 11918 13418 11666 11223
Servicii de informare Mondial 9966 12615 15353 14456 16017
Servicii PC Mondial 9966 12615 15353 14456

Redevenţe şi taxe de licenţă Mondial 6962 8104 10147 13720 11978


Alte servicii de afaceri Mondial 62664 74184 86259 75486 77591

Servicii personale, culturale şi de recreere Mondial 933 1124 1094 1200 1056

Servicii legate de audio-vizual Mondial 933 1124 1094 1200

Sursa: World Trade Organisation


2.2 Evoluţia structurii fizice a exportului şi importului german de servicii în perioada 2006-2010

B. Importul de servicii– În milioane de dolari americani la preţul curent

Indicator Partener 2006 2007 2008 2009 2010

Servicii comerciale Mondial 224081 258682 288401 252543 259737

Transporturi Mondial 52228 60889 70416 52204 62712

Turism Mondial 73883 82967 90605 80827 77607

Alte servicii comerciale turism si transport Mondial 97970 114826 127380 119511 119417

Servicii de comunicaţii Mondial 6269 6628 7091 6590 7454

Servicii de telecomunicaţii Mondial 4692 4979 5096 4473

Construcţii Mondial 7336 9133 11332 9902 7750

Servicii cu asigurări Mondial 2648 3231 4150 3426 3914

Servicii financiare Mondial 5799 7968 7460 6192 6163

Servicii de informare Mondial 9243 11833 13683 12160 13649

Servicii PC Mondial 9243 11833 13683 12160

Redevenţe şi taxe de licenţă Mondial 9340 11104 12660 14216 12091

Alte servicii de afaceri Mondial 52663 62144 68070 64253 65632

Servicii personale, culturale şi de recreere Mondial 4672 2781 2934 2771 2761

Servicii legate de audio-vizual Mondial 4672 2781 2934 2771

Sursa: World Trade Organisation


2.2 Evoluţia structurii fizice a exportului şi importului german de bunuri în perioada 2006-2010

A. Exportul de bunuri – În milioane de dolari americani la preţul curent

Indicator Partener 2006 2007 2008 2009 2010


Produse agricole Mondial 60161 74151 86960 76725 81487
Mâncare Mondial 50033 61568 73912 66567 68613
Combustibili şi produse miniere Mondial 65272 76458 84276 52941 65867
Combustibili Mondial 29009 31619 38899 24230 26972
Produse Mondial 952529 1140257 1234122 963894 1091262
Fier şi oţel Mondial 33672 41457 46166 28642 31527
Chimicale Mondial 152408 184738 207160 182138 202272
Farmaceutice Mondial 44931 56659 68720 66323 66938
Maşini şi echipamente de transport Mondial 554589 659429 703364 525524 606285
Echipamente de birou si de telecomunicaţii Mondial 79265 84828 80359 61610 69238
Echipamente de birou şi de prelucrare a Mondial 31142 33256 32264 26609 27151
datelor electronice
Echipamente de telecomunicaţii Mondial 31119 30804 25291 19320 21432
Circuite integrate şi componente electronice Mondial 17004 20769 22803 15680 20655
Produse din industria automobilelor Mondial 185957 225581 231760 161261 201497
Textile Mondial 14456 16147 16315 12903 13766
Imbrăcăminte Mondial 13910 16717 18749 16978 16978

Sursa: World Trade Organisation


2.2 Evoluţia structurii fizice a exportului şi importului german de bunuri în perioada 2006-2010

B. Importul de bunuri – În milioane de dolari americani la preţul curent


Indicator Partener 2006 2007 2008 2009 2010
Produse agricole Mondial 77883 93298 106288 92932 102370
Mâncare Mondial 63576 76187 87913 78732 81903
Combustibili şi produse miniere Mondial 160635 172949 224881 141213 175478
Combustibili Mondial 113368 114052 167924 108519 125506
Produse Mondial 654720 772667 834891 672084 768243
Fier şi oţel Mondial 28811 40682 45878 22700 29281
Chimice Mondial 110920 135311 150932 127457 143136
Farmaceutice Mondial 34643 41608 47836 47846 47502
Maşini şi echipamente de transport Mondial 341130 390702 410067 330757 381824
Echipamente de birou si de telecomunicaţii Mondial 98804 102845 103009 86189 103823

Echipamente de birou si de prelucrare a Mondial 42146 44253 42809 34390 39797


datelor electronice
Echipamente de telecomunicaţii Mondial 36137 35973 35621 31003 33146
Circuite integrate si componente electronice Mondial 20521 22619 24579 20797 30881

Produse din industria automobilelor Mondial 84241 98294 100477 82536 84100
Textile Mondial 12596 14245 14464 11751 12535
Imbrăcăminte Mondial 27242 30608 33453 31525 31711

Sursa: World Trade Organisation


Locul comerţului exterior al Germaniei în comerţul mondial cu bunuri 2010
În milioane de dolari americani la preţul curent

Nr crt Tara Valoarea totala a Valoarea totala a


exporturilor importurilor
1 Republica Populară 1,473,355,575 1,192,449,372
Chineză
2 USA 1,230,360,275 1,883,631,141
3 Germania 1,235,929,719 1,010,828,205
4 Japonia 742,284,839 610,117,340
5 Franta 493,615,481 566,047,087
6 Olanda 445,419,648 397,122,083
7 Republica Korea 424,760,874 377,259,173
8 Italia 421,445,081 452,338,687
9 Belgia 399,659,953 381,895,207
10 Marea Britanie 388,442,858 535,727,197

Sursa: World Trade Organisation


3. Orientarea geografică a comerţului exterior al Germaniei
3.1 Principalele ţări partenere la export Ţara parteneră Total exporturi
Valoarea totală a exporturilor: Franţa 136.374 mld $
1337 miliarde $
SUA 89.579 mld $
Principalele mărfuri exportate: utilaje,
Olanda 89.579 mld $
vehicule, produse chimice, metale,
produse, produse alimentare, textile. Regatul Unit 88.242 mld $
Italia 84.231 mld $
Austria 80.22 mld $
China 60.165 mld $
Ţara parteneră Total importuri
3.2 Principalele ţări partenere la Olanda 95.2 mld $
import
China 91.84 mld $
Valoarea totală a importurilor:
Franţa 91.84 mld $
1120 miliarde $
SUA 66.08 mld $
Italia 66.08 mld $
Principalele produse importate:
utilaje, vehicule, produse chimice, Regatul Unit 54.88 mld $
produse alimentare, textile, metale Belgia 48.16 mld $
Austria 48.16 mld $
Elveţia 47.04 mld $
Concluzii şi recomandări
 Germania pare să fi depăşit recesiunea, este primul
exportator al Uniunii Europene si este un exemplu de
disciplină financiară şi control al finanţelor publice.
 "Made in Germany" pe orice produs este ca o
asigurare pentru cea mai bună calitate la nivel
mondial. Acest lucru a jucat un rol extrem de
important în menţinerea poziţiei Germaniei în calitate
de campioană a exportatorilor mondiali pentru mulţi
ani. Domeniul auto, ingineria mecanică, ingineria
electrică şi sectoarele chimice sunt deosebit de
puternice, de aceea Republica Federală Germania
poate fi numită “Liderul UE” al comerţului
internaţional.
Bibliografie
 http://www.economywatch.com/world_economy/germa
ny/export-import.html

 http://www.activmarket.ro/index.php?option=com_cont
ent&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=56

 http://www.scribd.com/doc/41985680/Comert-
International

 http://www.travelworld.ro/tari/germania.php

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Economia_Germaniei

S-ar putea să vă placă și