Sunteți pe pagina 1din 21

ALCADIENE

DE TOLBARIU ANDREI
CUPRINS
1)Definitie------------------------------------------------------------------------
2)Clasificare----------------------------------------------------------------------
3)Exemple-------------------------------------------------------------------------
4)Metode de obtinere----------------------------------------------------------
5)Prorpietati fizice--------------------------------------------------------------
6)Proprietati chimice----------------------------------------------------------
7)Reactie de aditie-------------------------------------------------------------
a)Cu H2-----------------------------------------------------------------
b)Cu halogeni--------------------------------------------------------
c)De HX-----------------------------------------------------------------
8)Reactia de oxidare-----------------------------------------------------------
9)Reactia de polimerizare----------------------------------------------------
DEFINITIE
Alcadienele, denumite si diene, sunt hidrocarburi aciclice,
nesaturate (N.E.=2) in molecula carora se gasesc doua legaturi
duble si in care raportul intre numarul atomilor de C si H este dat
de formula CnH2n-2 ( n reprezinta numarul atomilor de C din
molecula).
CLASIFICARE
Tinand cont de pozitiaegaturilor duble in catena, dienele pot fi:

a)Diene cumulate: prezinta cele doua legaturi duble la acelasi atom de C, care este atom de C sp;
| |
-C=C=C-
| | |
b)Diene conjugate: Cele doua legaturi duble sunt despartite intre ele printr-o legatura de tip sigma. Toti cei patru
atomi de C sunt implicati in formarea de legaturi duble cu Csp2
/
C=C–C=C
/ / /
Nomenclatura dienelor:
Denumirea se formeaza prin inlocuirea sufixului “an” de la alcan cu numar atomilor de C cu sufixul „diena”→
alcadiena.
CH2 = C =CH2 propadiena
CH2 = C =CH– CH3 1,2-butadiena
CH2 = CH – CH =CH2 1,3-butadiena
Izomeria la diene
a)- izomeria de functiune-la N.E. =2 corespund urmatoarele clase de
functiuni:
-alchine;
-cicloalchene;
-diene

b)-izomeria de catena (n>5);


c)-izomeria de pozitie datorata pozitiei relative a dublei legaturi in
catena (n>4);
d)-izomeria spatiala prin izomeria geometrica si eventual izomeria
optica;
Izomeria geometrica apare la diene in conditiile existentei
izomeriei geometrice la una sau la ambele legaturi duble.
● 1,3-pentadiena prezinta conditiile existentei izomeriei geometrice
doar la legaturile duble, la pozitia 3 identificand urmatoarea structura
izomera:
CH2 = CH – CH =CH – CH3

CH2 = CH CH3 CH2 = CH


\ / /
C=C C=C
/ \ / \
H H H CH3
cis- 1,3-pentadiena trans- 1,3-pentadiena
2,4-pentadiena prezinta fenomenul de izomerie geometrica la ambele legaturi duble, diena fiind
simetrica, identificam doar 3 structuri izomere ( forma cis-trans fiind din cauza geometriei identica cu
cea trans-cis).
CH3 – CH = CH – CH = CH – CH3

H3C H H3C H
\ / /
C=C H C=C CH3
/ / / /
H C=C H C=C
/ /
H CH3 H H
trans, trans- 2,4-hexadiena trans, cis- 2,4-hexadiena
(identica cu cis,trans)
H H
/
C=C CH3
/ /
H3C C=C
/
H H
cis, cis- 2,4-hexadiena
METODE DE OBTINERE
1.Deshidratarea diolilor 1,3 si 1,4;
2.Dehidrohalogenarea derivatilor dihalogeni 1,3 si 1,4;
3.Metoda Lebedev;
4. Metoda industriala din fractiunile C4 si C5 din gazele de la prelucrarea petrochimica si carbochimica;

1.Deshidratarea diolilor 1,3 si 1,4: Se realizeaza le temperaturi ridicate in prezenta acidului fosforic pe
suport de zeolit. Se obtin dienele conjugate. Din 1,4-dihidroxibutan si 1,3-dihidroxibutan (1,4 sau 1,3
butan diol) la 180°C se obtine butadiena.
2. Dubla dehidrohalogenare a derivatilor 1,3 si 1,4 are loc in prezenta de baze tari, alcoolice (ca orice
eliminare de hidroxid halogenat). Din 1,3-diclorbutan, respectiv 1,4-declorbutan se obtin butadiene:
3. Metoda Lebedev: consta in deshidratarea si dehidrogenarea concomitenta a alcoolului la 400-500°C.
Este o metoda specifica de obtinere numai a butadienei
ZnO/400°C
2CH3 – CH2 – OH -----------------> CH2 = CH – CH = CH2
-2H2O butadiena
-H2
PROPRIETATI FIZICE
Alcadienele sunt compusi gazosi, lichizi, solizi, functie de numarul
de atomi de C din molecula. Au punct de fierbere mai mic decat
alcanii corespunzatori, insolubile in apa, solubile in solventi
organici.
PROPRIETATI
CHIMICE
1 2 3 4 / /
C=C–C=C +x – y → C – C = C – C
/ | | / | | | |
x y
diena conjugata produs de aditie 1,4

Intr-o aditie 1,4 (caracteristica sistemului conjugat) fragmentele


reactiei se leaga la capetele sistemului conjugat concomitent cu
mutarea pozitiei legaturii duble dintre C2 si C3
REACTIE DE ADITIE
a) cu H2 poate fi:
1. Totala: in sistem catalitic cu H2 molecular si Ni, Pt cand din diena se obtine
alcan:
Ni,Pt
CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 --------> CH3 – CH2 – CH2 – CH3
butadiena butan

2. Partiala: poate avea loc cu metale (Na) in prezenta de alcool si se obtin


alchene:
Na/alcool
CH2 = CH – CH = CH2 + H2 -------->CH3 – CH = CH – CH3
butadiena 2-butena
b) aditia de halogeni: se realizeaza cu Br2 sau Cl2

CH2 = CH – CH = CH2 + Br2 → CH2 – CH = CH – CH2


| |

1,4 dibrom-2 butena

CH2 = CH – CH = CH2 + Cl2 --->CH2 – CH = CH – CH2

| |
Cl Cl
1,4 diclor- 2 butena
c) aditia de HX: (HCl, HBr) are loc orientat functie de valoarea temperaturii.
La -80°C are loc aditia 1,2:
-80°C
CH2 = CH – CH = CH2 + HCl → CH3 – CH – CH = CH2 2 clor-1 butena
|
Cl
(Interesant este faptul ca
acest produs rezulta si in urma substitutiei alilice a Cl2 la 1-butena)
500°C
CH2 = CH – CH2 – CH3 + Cl2 → CH2 = CH – CH – CH3 + HCl
|
Cl
La 40°C aditia decurge 1,4:.
40°C
CH2 = CH – CH = CH2 + HCl → CH3 – CH = CH – CH2 1-clor-2-butena
|
Cl
Acest produs se obtine si din substitutia alilica la 2-butena.
500°C
CH3 – CH = CH – CH3 + Cl2 → CH3 – CH = CH – CH + HCl
|
Cl
A)OXIDARE  BLANDA;       
B)OXIDAREA ENERGICA;

a. Blanda (1,4)
KMnO4
+[O]+H2O
CH2 = CH – CH = CH2 + [O] + H2O → CH2 – CH = CH – CH2 →
| |
OH OH

CH2 – CH – CH – CH2
| | | |
OH OH OH OH
b. Energica : KMnO4
CH2 = CH – CH = CH2 +10[O] → 2CO2 + 2H2O + COOH
H2SO4 | (acid
oxalic)
COOH

CH2 = C – CH = CH2 + 9[O] → 2CO2 + 2H2O + C – COOH


│ |
CH3 CH3
(acid cetopropionic
= acid piruvic)
REACTIA DE POLIMERIZARE
III.Reactia de polimerizare: Reactia decurge relativ usor, desfasurandu-se ca o
poliaditie 1,4.

Se obtin lanturi macromoleculare, ce contin la fiecare unitate structurala o


legatura dubla C = C. In cazul butadienei, polimerizarea poate fi scrisa astfel:

nCH2 = CH – CH = CH2 → – (CH2 – CH = CH – CH2)n –


butadiena polibutadiena

Se obtine un alt lant molecular de polibutadiene cand n = 1500 – 3000 denumit


polibutadiena. Au proprietati elastice, fiind denumite elastomere. Acestea
prezinta proprietati asemanatoare cu cele ale cauciucului natural.
BIBLIOGRAFIE
http://dianapop977.wixsite.com/chimie-organica/alcadiene
SFARSIT