Sunteți pe pagina 1din 12

Elev: Tolbariu Andrei Clasa a XI-aB

 I)Definitie……………………………………………………………………
 II)Formulele plane/utilizarile si importanta unor
amine…………………………………………………………………………..
 III)Clasificare……………………………………………………………....
 IV)Metode de obtinere…………………………………………………
 V)Proprietati fizice………………………………………………………
 VI)Proprietati chimice…………………………………………………
 Compusii organici care au in molecula lor una sau mai
multe grupe amino(-NH2) se numesc amine.
 Aminele provin teoretic din amoniac prin substituirea
atomilor de hidrogen cu radicali hidrocarbonati.
 CH3-NH2(metilamina) CH3-CH2-NH2(etilamina)Sunt utilizate in
sinteza unor medicamente precum adrenalina.
 CH3-NH-CH3(dimetilamina)Este utilizata la obtinerea
acceleratorilor de vulcanizare.

 (anilina) Este cea mai utilizata amina. Se foloseste la sinteza


unor coloranti, a unor medicamente, acceleratorilor de vulcanizare, a
stabilzatorilor pentru pulberea fara fum etc.

 (naftilamina)Este utllizata in special la obtinerea colorantilor.


 C4H12N2(putresceina) C5H14N2(cadaverina) Sunt produsi de
degradare a organismelor animale si li-se datoreaza mirosul specific de
cadavru.

 (nicotina) Se gaseste in frunzele de tutun si este un excitant


al sistemului nervos central si periferic.
 C5H9N3(histamina) Este responsabila de aparitia starilor alergice.
 Aminedupa numarul rad organici legati de atumul de azot primare(ex:CH3-NH2)
secundare(CH3-NH-CH3)
tertiare( )

dupa natura radicalului organic alifatice(CH3-NH2)


aromatice(C6H5-NH2)

dupa numarul grupelor amino din molecula monoamine(CH3-CH2-NH2)


poliamine(H2N-NH2)
 1)Alchilarea amoniacului se face cu derivați halogenate
obținându-se amine primare, amine secundare, amine
terțiare și săruri cuaternare de amoniu (participă numai
derivații halogenate cu reactivitate normal și ridicată)
 R-X+2NH3R-NH2+NH4X
 2) Reducerea nitroderivaților este o metodă de obținere a
aminelor aromatice ce folosește hidrogen obținut din
reacția fierului cu acid clorhidric.
 Fe+2HCLFeCL2+2[H]
 3. Reducerea nitrililor se face cu hidrogen obținut din
reacția alcoolilor cu sodiul metalic (Na) obținându-se
amine primare alifatice sau aromatice.
 Aminele inferioare sunt gaze (metil-amina și dimetil-
amina) cu miros asemănător amoniacului. Aminele
mijlocii sunt lichide cu miros neplăcut de pește în
putrefacție (anilina). Aminele superioare sunt solide,
cristalizate și incolore. Aminele gazoase sunt solubile în
apă.
1)Reacția de alchilare se face cu derivați halogenați obținându-se
din amine primare, amine secundare, amine terțiare și săruri
cuaternare de amoniu.
R-NH2+R-Xr-NH-R+HX
2. Bazicitatea aminelor. Caracterul bazic este proprietatea unei
substanțe de a accepta protoni. Aminele au caracter bazic ce poate
fi pus în evidență în reacția cu acizii sau în procesul de ionizare.
Aminele alifatice au un caracter bazic mai pronunțat decât
aminele aromatice.
Bazicitatea aminelor alifatice crește în sensul amină primară <
amină secundară < amină terțiară. Sărurile aminelor pot reacționa
cu baze mai puternice scotându-le pe acestea din compușii săi.
 3. Reacțiile aminelor cu acidul azotos (HNO2). Aminele
primare alifatice reacționează cu acidul azotos obținându-
se alcooli
R-NH2+HN)2R-OH+N2+H2O
Aminele primare aromatice reacționează cu acidul azotos
în prezența acizilor minerali tari și temperatură de 0-5°C
obținându-se sarea de diazoniu