Sunteți pe pagina 1din 8

Ocuparea și șomajul în

România

Paraschivescu Roxana Diana


Şomajul este o stare negativă a populaţiei active disponibile,care nu
găseşte locuri de muncă, din cauza dereglării relaţiei dintre dezvoltarea economiei,
ca sursă a cererii de muncă şi evoluţia populaţiei, ca sursă a ofertei de muncă.

Cauzele generatoare de şomaj de Cauzele generatoare de şomaj de


dezechilibru echilibru - provin din necorelarea
cererii cu oferta de muncă în:
•Evoluţia nefavorabilă a activităţilor •În desfăşurarea anumitor activităţi;
economice sau substituirea muncii prin •În ocuparea unor locuri de muncă;
capital; •În dezvoltarea unor entităţi teritoriale;
•Presiuni din partea organizaţiilor •În angajarea pe diferite locuri de
sindicale privind sporirea salariului muncă a persoanelor care nu au
minim; calificarea corespunzătoare;
•Creşterea ofertei de muncă îndeosebi •În transmiterea informaţiilor necesare
din partea noilor generaţii care au ajuns privind existenţa diferitelor locuri de
la vârsta legală de muncă,creşterea ce munca;
nu se corelează cu nivelul salariului;
•Creşterea ofertei de muncă din partea
unor persoane de vârsta a doua.
Factori specifici ce determină rata șomajului
•structura şi migraţia populaţiei din ţara respectivă -unul dintre cei mai
importanți factori
•salariul minim pe economie- existenţa lui determină rata naturală a șomajului
•rata de creştere economică - rata de creştere economică este
constantă,sectoarele cu rate de creştere mai mari vor absorbi mai multă forţă de
muncă iar cele ce-şi diminuează ritmul de creştere vor respinge forţa de muncă
•ajutorul de şomaj – un factor important care influenţează rata naturală a
şomajului, în funcţie de prevederile legislaţiei fiecărei ţări nu toţi şomerii au dreptul
la şomaj- ajutorul de şomaj poate fii acordat pe o perioada limitată de timp
•puterea sindicatelor - diferă în funcţie de fiecare ţară şi poate influenţa rata
naturală a şomajului prin puterea lor de negociere
•impozitele determină creşterea modestă a sectorului privat şi reducerea
performanţelor sale
•fenomenul histeresis- situaţia apare când o variabilă care este temporar
influenţată de o forţă
Principalele forme de șomaj:

•Șomaj voluntar
•Șomaj involuntar Media anuală a șomajului pe ani, în România
•Șomaj fricțional
Anul Media anuală %
•Șomaj structural
•Șomaj tehnologic 2007 4,3
•Șomaj sezonier 2008 4,0
•Șomaj intermitent
•Șomaj conversiune 2009 6,29
•Somaj repetitiv 2010 7,60
•Șomaj excluziune
2011 5,38
2012 5,08
2014 5,25
2015 5,26
2016 5,12
2017 4,34
Rata șomajului- feminin și masculin în luna noiembrie și
decembrie

Masculin % Feminin %
Noiembrie
2017 4.18 3.79
Decembrie
2017 4.23 3.76
Rata șomajului - noiembrie și decembrie
2017
Noiembrie 2017 Decembrie 2017

4.23
4.18

3.79 3.76

Masculin % Feminin %
Rata șomajului în mediul urban și rural

Rata șomajului în mediul rural si urban


Decembrie 2017

249.583

101.522

Urban Rural

Urban Rural
Decembrie
2017 101.522 249.583
Numărul șomerilor înregistrați la ANOFM pe grupe de vârste

Numărul șomerilor

intre 25 si 29
ani
< 25 ani 7%
peste 55 ani 11%
18%
intre 50
si 55 ani intre 30 si 39
15% ani
20%
intre 40 si 49
Grupa de vârstă Numărul șomerilor ani
< 25 ani 38.815 29%
intre 25 si 29 ani 24.837
intre 30 si 39 ani 69.94
intre 40 si 49 ani 101.779
intre 50 si 55 ani 52.56
peste 55 ani 63.139
Numărul șomerilor înregistrati la ANOFM în marile
orașe din România

351105

3245 7353 7460 9099 9099 11960 18275 4770