Sunteți pe pagina 1din 9

PADUREA

 încă mai ocupă suprafețe importante ale planetei,


 este un ecosistem important atât pentru om cât și din punct
de vedere strict ecologic.
 reprezintă cel mai complex ecosistem de pe Terra, este casa
a numeroase specii de plante și de animale; este un lucru
unic pe pământ și fără de care omenirea nu poate
supraviețui.
 Pentru oameni pădurea are valențe estetice, recreaționale,
economice.
PADUREA – CASA ANIMALELOR
 Lemnul, precum și alte produse ale pădurii au atât o
importanță economică locală cât și mondială.
 Se estimează că o treime din populația lumii este dependentă
în continuare de lemn ca sursă importantă de energie.
 Unul din principalele avantaje ale prezenței pădurii se referă
la reducerea riscului eroziunii solului, alunecărilor de teren,
inundațiilor și avalanșelor.
 De asemenea, pădurea are un rol important în regimul
precipitațiilor locale, previne deșertificarea (apariția
deșertului), poate afecta favorabil climatul și este o sursă
importantă de oxigen, precum și un fixator de dioxid de
carbon.
 Despădurirea, înțelegând prin acest termen, defrișarea unor
mari suprafețe de pădure, fie ca urmare a exploatării
lemnului, fie datorită incendiilor de pădure provocate sau
naturale, poate determina intensificarea unor fenomene
climatice naturale, cum sunt frecvența inundațiilor masive,
secetă excesivă, perioadele foarte reci în sezonul de iarnă.
 Datele statistice pentru perioade mai îndelungate de timp
sunt de asemenea semnificative. Spre exemplu, SUA mai are
aproximativ 1-2 % din suprafața inițial împădurită, Europa
mai puțin de 50 %, iar datele statistice arată ca la nivel
mondial, 80 % din pădurile planetei au fost deja distruse.
 Dacă, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, teritoriul
României era acoperit în proporție de 80 % cu păduri, în
prezent a ajuns să acopere doar un sfert din suprafața țării,
România situându-se sub media europeană de 30 %.
 Conform datelor Inventarului Forestier Național (IFN), în
2016 România beneficia de o suprafață totală de 7.046.056
ha de pădure, în creștere față de 1990 când în România erau
6,4 milioane hectare, de asemenea masă de lemn totală este
de 2,24 milioane metri cubi, față de 1,4 milioane metri cubi
raportați în 1986.
HARTA PADURILOR DIN ROMANIA
MODUL ÎN CARE A FOST ȘI ESTE EXPLOATATĂ PĂDUREA, MAI ALES
DESPĂDURIRILE EXCESIVE A CONDUS LA REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ A
SUPRAFEȚELOR ÎMPĂDURITE LA NIVEL MONDIAL
CONCLUZII

 Problema defrișărilor în România este cât se poate de alarmantă,


căci pădurile sunt exploatate peste orice limită și într-un ritm
mult prea rapid.
 Unii specialiști consideră că defrișarea pădurilor este "cea mai
mare extincție înregistrată de la dispariția dinozaurilor".
 Unul din principalele avantaje ale prezenței pădurii se referă la
reducerea riscului eroziunii solului, alunecărilor de teren,
inundațiilor și avalanșelor.
 Se poate considera drept un prim pas pentru salvarea pădurilor
reciclarea hârtiei, un subiect despre care se vorbește din ce în ce
mai mult în rândul cetățenilor.
VA MULTUMESC!