Sunteți pe pagina 1din 12

Clasificarea internațională

a maladiilor.
• Clasificaţia maladiilor poate fi apreciată ca un
sistem de categorii, în care unităţile nozologice
sînt incluse în conformitate cu criteriile primite.
Scopul CIM este crearea condiţiilor pentru
înregistrarea sistematizată, analiză, interpretare şi
comparare a datelor privind mortalitatea şi
morbiditatea, obţinute de diferite state sau regiuni
şi în timp diferit. CIM se foloseşte pentru
transformarea formulării textuale a diagnosticului
maladiei sau altor probleme ce ţin de sănătate, în
coduri alfa-numerice, ce asigură comoditatea de
păstrare, extragere şi analiza datelor.
• Organizaţia Mondială a Sănătăţii la cea de
a 43-a Adunare Mondială a Sănătăţii a
aprobat revizia X a CLASIFICAŢIEI
INTERNAŢIONALE A MALADIILOR ŞI
PROBLEMELOR CONEXE DE
SĂNĂTĂTE, înlocuind Revizia IX acestei
Clasificaţii, valabilă în Republica Moldova
în perioada anilor 1981-1995.
• În Revizia IX, Clasificaţia era structurată
pe XVII capitole şi două capitole
suplimentare: capitolul "E” privind cauzele
externe ale traumatismelor şi otrăvirilor şi
capitolul „V” privind factorii influenţînd
starea de sănătate. În revizia X aceste
două capitole suplimentare au fost
integrate în cadrul clasificaţiei generale, în
prezenta revizie existînd 21 de capitole.
• I Bolile infecţioase şi parazitare A00 - A99 B00 - B99
• II Tumori C00 - C97 D00 - D48
• III Bolile sângelui, ale organelor hematopoietice şi unele tulburări ale
mecanismului imunitar D50 - D89
• IV Bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism E00 - E90
• V Tulburări mentale şi de comportament F00 - F99
• VI Bolile sistemului nervos G00 - G99
• VII Bolile ochiului şi anexelor sale H00 - H59
• VIII Bolile urechii şi apofizei mastoide H60 - H95
• IX Bolile aparatului circulator 100 - 199
• X Bolile aparatului respirator J00 - J99
• XI Bolile aparatului digestiv K00 - K93
• XII Bolile pielii şi ţesutului celular subcutanat L00 - L99
• XIII Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv
M00 - M99
• XIV Bolile aparatului genito-urinar N00 - N99 XV Sarcina, naşterea, lăuzia
O00 - O99
• XVI Unele maladii a căror origine se situează în perioada perinatală
• XVII Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale
• XVIII Simptoame, semne şi rezultate anormale ale investigaţiilor clinice şi
de laborator, neclasate la alte locuri R00 - R99
• XIX Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe S00 -
S99 T00 - T98
• XX Cauze externe de morbiditate şi mortalitate V01 - Y98
• XXI Factorii influienţînd starea de sănătate şi motivele recurgerii la serviciile
de sănătate Z00 - Z99
• Clasificaţia este denumită: ”Clasificaţia statistică
internaţională a maladiilor şi a problemelor de
sănătate conexe” (prescurtat CIM în franceza şi
romînă, ICD în engleză şi MCB în rusă), pentru a
evidenţia scopul multiplu, nu numai statistic, al
acesteia şi anume: utilizarea ei de către epidemiolog,
clinician, în cercetări medicale, învăţămînt medical şi
bineînţeles pentru a permite studii comparabile pe
plan intern şi internaţional. Clasificaţia alfa - numerică
utilizează 25 litere din cele 26 ale alfabetului, litera „U”
fiind rezervată pentru eventualele noi adăugiri sau
clasificaţii provizorii, apărute ca necesar de completat
între două revizii consecutive
Clasificarea internaţională a
funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii
• CIF este o clasificare cu scopuri multiple, proiectată pentru a
servi unor variate discipline şi domenii. Obiectivele sale
specifice sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează:
• Asigurarea unei baze ştiinţifice pentru înţelegerea şi
studierea stării de sănătate şi a stărilor asociate acesteia, a
deznodământului şi a factorilor determinanţi;
• Stabilirea unui limbaj comun pentru a descrie starea de
sănătate şi stările asociate acesteia cu scopul de a îmbunătăţi
comunicarea dintre diferiţi utilizatori, cum ar fi lucrători ai
serviciilor de sănătate, cercetători, cei care stabilesc politicile
şi marea masă, inclusiv persoanele cu dizabilităţi
Clasificarea pe un nivel
• FUNCŢIILE ORGANISMULUI
• Capitolul 1: Funcţiile mintale
• Capitolul 2: Funcţiile senzoriale şi durerea
• Capitolul 3: Vocea şi Funcţiile vorbirii
• Capitolul 4: Funcţiile sistemelor cardiovascular, atologic,
imunitar şi respirator
• Capitolul 5: Funcţii ale sistemelor digestiv, metabolic şi
endocrin
• Capitolul 6: Funcţiile urogenitale şi de reproducere
• Capitolul 7: Funcţii ale sistemelor digestiv, metabolic şi
endocrin
• Capitolul 8: Funcţiile pielii şi structurilor aferente pielii
• STRUCTURILE CORPULUI
• Capitolul 1: Structurile sistemului nervos
• Capitolul 2: Ochiul, urechea şi structurile aferente
• Capitolul 3: Structurile care intervin în voce şi vorbire
• Capitolul 4: Structurile sistemelor cardiovascular, imunitar
şi respirator
• Capitolul 5: Structurile legate de sistemele digestiv,
metabolic şi endocrin Capitolul
• 6: Structurile legate de sistemele genital - urinar şi
reproductiv Capitolul
• 7: Structurile legate de mişcare Capitolul
• 8: Pielea şi structurile aferente pielii
• ACTIVITĂŢILE ŞI PARTICIPAREA
• Capitolul 1: Învăţarea şi aplicarea cunoştinţelor
• Capitolul 2: Sarcini şi solicitări generale
• Capitolul 3: Comunicarea
• Capitolul 4: Mobilitatea
• Capitolul 5: Autoîngrijirea
• Capitolul 6: Autogospodărirea
• Capitolul 7: Interacţiunile şi relaţiile interpersonale
• Capitolul 8: Ariile majore ale vieţii
• Capitolul 9: Comunitatea, viaţa civică şi socială
• FACTORII DE MEDIU
• Capitolul 1: Produse şi tehnologii
• Capitolul 2: Mediul natural şi schimbările
făcute de om asupra mediului
• Capitolul 3: Sprijin şi relaţii
• Capitolul 4: Atitudini
• Capitolul 5: Servicii, sisteme şi politici