Sunteți pe pagina 1din 13

TEHNICA

ANALIZEI MORFOLOGICE

Tehnici de Creativitate
Tehnica Analizei morfologice
 Este cunoscută şi sub denumirea:
„Metoda morfologică”
„Analiza ZWICHY”
„Metoda matricelor morfologice”.

 A fost elaborată de către


prof. F. ZWICHY
Tehnica Analizei morfologice
 Problema poate fi un nou produs, un
scenariu de teatru sau film, o reclamă
comercială, o variantă nouă de servicii, un
slogan (clip) electoral, explicarea unui
fenomen necunoscut etc.

 Este o tehnică individuală, dar în unele


etape pot fi utilizate cu succes şi tehnici de
grup.
Tehnica Analizei morfologice
 Principiul metodei este să se descrie analitic
şi în mod sistematic, toate soluţiile problemei,
după care dintre ele să se aleagă cea mai
bună.

 Descrierea dă naştere aşa numitului tabel


morfologic sau diagramă ZWICHY.
Tehnica Analizei morfologice
Analiza morfologică se desfăşoară în următoarele etape:
 se stabilesc toate cerinţele (parametrii, funcţiile, atributele) pe care trebuie
să le îndeplinească (să le conţină sau să le aibă) soluţia problemei;
 se inventariază variantele posibile de realizare sau modalităţile în care
fiecare cerinţă poate fi îndeplinită;
 se descriu combinatoric toate variantele posibile alcătuindu-se un
tabel morfologic;
 se procedează la descrierea „în clar” a variantelor, obţinute conform
combinaţiilor numerice din tabel;
 se procedează la o primă eliminare de soluţii: se elimină soluţiile
banale (triviale) cum ar fi cele cunoscute;
 se procedează la o a doua eliminare de soluţii: se elimină soluţiile
incompatibile, absurde, dezavantajoase etc.;
 dintre soluţiile rămase, se alege (având în vedere şi alte elemente sau chiar
aleator) soluţia finală.
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar

 Cerinţa I-a: sursa de energie poate fi:


 mâna;
 piciorul (genunchiul sau laba piciorului) = pici;
 energia electrică = elec;
 energia hidraulică = hidr;
 energia pneumatică = pneu;
 energia mecanică (de ex. înmagazinată de un
arc) = meca.
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar

 Cerinţa a II-a: mişcarea de acţionare poate fi:


 rotaţie cu mai mult de 360 grade = rota;
 rotaţie cu mai puţin de 360 grade (basculare) =
basc;
 tragere & împingere după diferite direcţii = trag;
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar

 Cerinţa a III-a: forma mânerului de acţionare:


 rozetă = roze;
 manetă = mane;
 cilindrică = cili;
 tronconică = tcon;
 poliedrică = poli;
 pedală = peda;
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar

Numărul total de combinaţii este

6 × 3 × 6 = 108
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar
Exemplu:
Dispozitiv pentru acţionarea ventilului unui robinet de lavoar