Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Topirea. Solidificarea
Realizat de prof. Lazăr Nusia
Şcoala cu clasele I – VIII Valea Glodului

22.01.2019 1
Topirea. Solidificarea
• CLASA a VIII - a
• CAPITOLUL:Schimbarea stării de agregare
• TEMA: Topirea. Solidificarea
• TIPUL LECTIEI: Mixtă
• OBIECTIVE:

O1. să definească topirea si solidificarea


O2. să definească şi să scrie relaţia matematică pentru căldura latentă specifică
O3. să aplice noile cunoştinţe în rezolvarea unor situaţii date
O4. să aplice noile cunoştinţe în situaţii practice

• STRATEGIE DIDACTICĂ

1. METODE DIDACTICE: experimentul, explicaţia, conversaţia, rezolvarea de


probleme;
2. MATERIALE DIDACTICE: culegeri de probleme, termometru, calorimetru,
balanţa, cilindru gradat;
3. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

22.01.2019 2
DESFASURAREA LECŢIEI
Să ne reamintim ( 10 min. )

• Se definesc coeficienţii calorici şi se scriu relaţiile


matematice;
• se defineşte echilibrul termic;
• se scrie ecuaţia calorimetrică

• Se rezolvă următoarea problemă: Pentru a măsura


temperatura a 80g de apă se foloseşte un
termometru. Acesta indică 35oC. Care e
temperatura reală a apei dacă capacitatea calorică
a termometrului e C=1,97J/grad şi dacă înainte de
introducerea în apă el arată 20oC? Se ştie
capă=4185J/grad.
22.01.2019 3
ANUNŢAREA TEMEI NOI
TOPIREA. SOLIDIFICAREA.

• Se anunţă obiectivele urmărite


• Topirea este procesul prin care un corp
aflat în starea de agregare solidă trece în
starea de agregare lichidă.

22.01.2019 4
TOPIREA. SOLIDIFICAREA.
• Topirea se realizează cu absorbţie de căldură.
• Temperatura de topire depinde de natura
corpurilor.
• Căldura latentă specifică de topire este egală cu
raportul dintre căldura primită de corp pentru a
se topi şi masa corpului.
Q
 
m
• Solidificarea este procesul invers topirii adică un
corp aflat în stare lichidă trece în stare solidă.
• Solidificarea se realizează cu cedare de căldură.

22.01.2019 5
Determinarea căldurii latente
specifice de topire a gheţii
Fundamentare teoretică

• Fie o bucată de gheaţă cu masa m, căldura specifică λt şi


T1 = 0OC. Gheaţa se introduce într-un calorimetru în care
se află apă. Astfel, între apă şi gheaţă are loc un schimb
de căldură până se ajunge la starea de echilibru termic.
În acest caz, ecuaţia calorimetrică se scrie astfel:

m1λt + mc( T – T1 )= ( m1c1 + m2c2 )( T2 – T )

• T2 reprezintă temperatura iniţială a calorimetrului şi a


apei din acesta iar T temperatura de echilibru. Din relaţia
de mai sus rezultă că:
( m1c1  m2c2)( T2 - T) - mc ( T - T1)

m
22.01.2019 6
Experiment
Materiale necesare:
Calorimetru, termometru, cilindru gradat, gheaţă, apă, balanţă.

Mod de lucru:

1. Se cântăreşte vasul calorimetric şi se notează masa cu m1;


2. Se măsoară 200mL apă ( m2 ) şi se toarnă în calorimetru;
3. Se măsoară temperatura calorimetrului şi a apei;
4. Se introduc câteva bucăţi de gheaţă în vas, se pune capacul,
se amestecă cu agitatorul şi se urmăreşte evoluţia
temperaturii;
5. Se citeşte temperatura ( T ) după topirea gheţii;
6. Se scoate termometrul şi se cântăreşte din nou calorimetrul
( M );
7. Se calculează masa gheţii m = M – ( m1 + m2);
8. Datele se trec într-un tabel de tipul;
Nr. m(g) m1 ( g ) m2 ( g ) T2 ( o C ) T( oC ) λt (J/kg) λt mediu
Măs. (J/kg)

22.01.2019 7