Sunteți pe pagina 1din 18

Biomecanica posturala

Postură și echilibru
Terminologia asociată
postură: un termen folosit pentru a descrie orientarea oricărui
segment de corp în raport cu vectorul gravitațional
echilibru: un termen folosit pentru a descrie dinamica posturii
corpului pentru a preveni căderea
centroid: punctul care definește centrul geometric al unui
corp
baza de sprijin (BS): aria care cuprinde atât suprafata dintre
contactul plantar cât şi ariile celor două contacte plantare
centrul de masă (CM): punctul
unde se află concentrată toată
masa corpului
centrul de greutate (CG): proiecția
verticală a centrului de masă la
sol
centrul de presiune (CP): punctul
în care se află rezultanta tuturor
forțelor de reacțiune di partea
solului
Locația centrului de
presiune (CP)
Parametrii CP
poziția absolută a CP în
direcțiile AP și ML
cursa CP (CCP)
marja de siguranță = BS -
CCP - CPinitial
Măsurarea poziției COP
metoda cu o singură
platformă de forță:
măsurarea COP cu
ambele picioare situate pe
aceeași placă de forță
metoda cu două platforme
de forță: măsurarea COP
cu un picior pe o singură
placă de forță și celălalt
picior de pe placa de forță
secundară
Clasificarea echilibrului
Echilibru stabil
apare atunci când un obiect este plasat
astfel încât orice efort de perturbare ar fi
ridica CM
tind să revină la poziția inițială
Echilibru instabil
apare atunci când un obiect este plasat
astfel încât orice efort de perturbare ar
duce la coborârea CM
tind să cadă într-o poziție mai stabilă
Echilibru neutru
apare atunci când un obiect este plasat
astfel încât orice efort de perturbare nu va
schimba nivelul CM
Sisteme senzoriale majore implicate
în postură și echilibru
vizual
sistem vestibular
propriocepție
alte sisteme somatosenzoriale
Factorii care afectează stabilitatea
dimensiunea și forma suportului
de bază (BS)
Postură cu bază mare
Tandem: stând cu un picior în
fața celuilalt
Postură cu cârje
înălțimea CM
relația dintre CG și BS
efectele vitezei și poziției CM în raport cu baza de sprijin
masa corpului
frecare
segmentare
psihologică sau psihică
activități musculare
musculatura posturală: mușchiul care acționează pentru a
preveni prăbușirea scheletului
contracţie lentă, oferind mai degrabă rezistență decât forță
Rezistență la oboseală
factori fiziologici și patologici
Teme folosite pentru a studia postura erectă

Postură liniștită
stând în picioare, cu ambele picioare depărtate în mod natural
necesară pentru a menține stabilitatea statică

Postură perturbată
postură auto-perturbată: necesară pentru a menține
stabilitatea dinamică
postură extern perturbată: necesară pentru a recâștiga
stabilitatea dinamică
Poziția liniștită
Balans postural
corpul se rotește înainte și înapoi ca un pendul inversat, pivotând
în jurul gleznei
oscilaţie antero-posterioară
în planul sagital ~ 5-7 mm în poziție liniștită la adulții tineri
oscilație medio-laterală
în planul frontal ~ 3-4 mm în poziție liniștită la adulții tineri
Balansul postural la postura liniștită

În cazul în care CP din spatele CG, este


prezent un moment în sensul acelor de
ceasornic la articulația gleznei, rezultând
o rotație înainte a trunchiului și echilibrul
poate fi pierdut cu o cădere înainte.

În cazul în care CP este înaintea CG, este


prezent un moment în sens invers acelor de
ceasornic (Iα) în articulația gleznei,
rezultând o rotație înapoi a trunchiului, iar
balanța este recuperată.
Strategie posturală
Strategia posturală: momentul și amplitudinea tiparelor - coordonate la mai
multe articulații, în ordine, pentru a ajusta poziția și echilibrul
Strategia gleznei
Strategia șoldului
Indiferent de tipul de strategie utilizat, intervalul dinamic al CP trebuie să fie
oarecum mai mare decât cel al CG pentru prevenirea căderii
SNC reglează CG prin controlul momentului net al gleznei
Factori care influențează strategia posturală
vârstă: foarte corelată cu căderea vârstnicilor
oboseală
rănire
tonicitate
obezitate
stabilitatea mediului extern
Postura perturbată

Definiție
Postura perturbată extern: o poziție posturală pe care o persoană este supusă unei
perturbații din mediul extern, cum ar fi o placă de forță mobilă

Stabilitate în timpul posturii perturbată extern


un fel de echilibru dinamic
abilitatea ca organismul să-și recâștige echilibrul în momentul apariţiei oricărei
situații de perturbare externă

Metode de perturbare externă


Modificări ale direcției perturbării prin staționarea pe o platformă în mișcare
Translaţia orizontală
Translaţie în planul sagital
Schimbări în mediul înconjurător
Translaţie orizontală pe o platformă în
mișcare - Nashner (1977)

CM se mișcă înapoi când platforma se


mișcă înainte
CM se mișcă înainte când platforma se
mișcă înapoi

Modelul activității musculare: secvența


ascendentă a activităților muschilor
participanți
NOTĂ: De fapt, ceea ce a făcut autorul a
fost să măsoare mai degrabă CP decât
CM.
Platformă se înclinată în sus și în jos
Nashner (1982)

înclinare în sus
atat muschii gastrocnemius cat si
hamstring sunt tensionaţi
CM se mișcă înapoi și apoi înainte pentru
a recâștiga echilibrul

înclinare în jos
mușchii întinși?
CM avansează înainte și apoi înapoi
pentru a recâștiga echilibrul
Starea de auto-perturbare

Definiție
postura auto-perturbată: o postură în care o persoană se
supune unei perturbații scopul fiind schimbarea tipului de
postură

Stabilitate în timpul poziției auto-perturbate


un fel de echilibru dinamic
capacitatea organismului de a menține echilibrul în
timpul unei sarcini funcționale
Metode de auto-perturbare
postură cu suport extern
folosind cârje
folosind bastoane
schimbarea bazei de sprijin
poziție cu bază de sprijin mare
tandem
pe un singur picior
mișcarea uneia dintre părțile corpului
ridicarea rapidă a brațului
întindere
înclinare
închiderea ochilor
Relația dintre CG și CP în timpul mișcării de întindere înainte
CNS reglează CG controlând articulaţia gleznei în funcţie de CP.