Sunteți pe pagina 1din 20

Civil Inattention Exists — in Elevators

Miron Zuckerman profesor asociat Psihologie, Universitatea din Rochester


Marianne Miserandino absolventă a Universității Cornell
Frank Bernieri absolvent Harvard
Despre ce vorbim?
Ce este regula civil inattention/neatenției civilă?
Cum poate fi încălcată?
Cercetări din domeniu − 3 studii: premise și
metode
Rezultatele cercetărilor
Civil inattention
Concept introdus de Erving Goffman
Civil inattention => într-o întâlnire
tranzitorie, străinii se observă
reciproc și apoi își concentrează
atenția în altă parte, își retrag privirea
Civil inattention
Civil inattention = un ritual comportamental adoptat
atunci când două sau mai multe persoane sunt
prezente (prin acord reciproc) fără a fi implicate în
vreo formă de interacțiune.
Implică schimbul de priviri dintre cele două persoane,
urmat de o evitare a contactului vizual.
Scopul funcțional al privirii inițiale = recunoașterea
prezenței celuilalt; evitarea ulterioară a contactului
vizual asigură persoana cealaltă că nu reprezintă un
obiect de interes/curiozitate.
Încălcarea regulii
Cele două variante de încălcare a neatenției
civile sunt:
o O privire deschisă, constantă, insistentă
(open stare) indicând o căutare de
informații și o reacție de răspuns la aceste
informații
o Evitare totală a contactului vizual care să
indice lipsa de interes față de cealaltă
persoană
Primul studiu
Doi experimentatori, un bărbat și o femeie au observat
comportamentul vizual al 320 de călători cu liftul, dintre care:
50% de sex masculin
50% de sex feminin
50% observați în lifturile unui magazin mare sau într-o
clădire de birouri din centrul orașului
50% observați în lifturile unei clădiri mari de apartamente
ale universității
50% observați atunci când experimentatorul intra în lift
(condiția de intrare)
50% observați atunci când ei intrau în lift și observatorul era
deja acolo (condiția de așteptare)
Primul studiu
 Regula neatenției civile poate fi influențată de alte variabile.
 În acest studiu, au fost examinate efectele sexului
experimentatorului, al subiectului, locația de observare și
condiția experimentală ca factori dintre subiecți în trei analize
separate ale varianței:
o numărul de priviri
o latența primei priviri
o durata primei priviri
Primul studiu
Au fost luate în considerare doar privirile orientate spre
fața/partea superioară a corpului observatorului.
Observatorii au utilizat două cronometre:
o pentru a înregistra latența privirii
o pentru durata privirii inițiale a subiecților.
La sfârșitul exercițiului, observatorul nota numărul de
priviri primite de la subiect, latența și durata primei
priviri, locația și durata călătoriei (înregistrată ca număr de
etaje și apoi transformată în unități de timp), vârsta și
sexul estimate ale subiectului.
Rezultatele primului studiu
Durata călătoriei cu liftul varia între 10 și 29 de
secunde, cu o medie de 16.1 secunde.
50.3% dintre subiecți s-au uitat la complici o dată
25% dintre subiecți s-au uitat la complici de două ori
10% dintre subiecți s-au uitat la complici de trei ori
4.1% dintre subiecți s-au uitat la complici de 4/5 ori
10.6% nu s-au uitat deloc
 Subiecții s-au uitat de mai multe ori la observatorul care a
intrat în lift decât la observatorul care îi aștepta în lift.
Variabila Valorile Media Mediana

Numărul de
0-5 1.48 0.78
priviri

Latența
0.1-9.9 1.00 0.56
privirii inițiale

Durata privirii
0.1-2.8 0.48 0.35
inițiale
Rezultatele primului studiu
Latența a 73% dintre toate privirile inițiale era mai
mică de o secundă
88% dintre acestea au durat mai puțin de o secundă
Femeile s-au uitat mai mult la un observator bărbat
decât la un observator femeie în clădirea universității,
comprativ cu locația din centru
Bărbații au arătat tiparul opus
=> un interes mai ridicat pentru sexul opus în
cadrul universității
Rezultatele primului studiu
Latența privirii inițiale mai mare în locația din centru
decât la clădirea universității => rezistență mai
ridicată în recunoașterea altora în cadrul locației
centrale, mai publice.
Condiția de intrare a indus o rezistență mai mare
atunci când observatorul și subiectul erau de sexe
diferite
Condiția de așteptare a indus o latență mai mare
atunci când observatorul și subiecții erau de același
sex.
Rezultatele primului studiu
Privirea inițială a durat mai mult atunci când
o observatorul era bărbat decât atunci când era femeie;
o subiecții erau mai degrabă bărbați decât femei;
o subiecții și observatorul erau de același sex.
Regula unei singure priviri scurte este mai relaxată atunci
când privitorul sau persoana privită este de sex masculin
sau între perechi de același sex.
În clădirea universității au fost induse priviri mai lungi
decât în clădirea centrală.
Premise pentru studiile 2 și 3
Dacă neatenția civilă reprezintă
comportamentul obișnuit și așteptat pentru
călătoriile cu liftul, cei care aleg să nu-l adopte,
pot fi considerați dezagreabili (unpleaseant).
Încălcarea regulii ar putea conduce nu doar la
crearea unor impresii negative despre cei care o
încalcă, ci și pentru călătoria cu liftul în sine.
Studiile 2 și 3
 Studiul 2 : examinarea reacțiile subiecților atunci când se
încalcă regula civil inattention.
 Studiul 3 = o replică exactă studiului 2, realizat doi ani mai
tâziu, cu doi experimentatori diferiți și cu o populație diferită.
 Subiecții (144 în studiul 2 și 240 în studiul 3) erau călători cu
liftul care mergeau singuri, în clădirea universității:
 50% bărbați
 50% femei
 50% cu un observator de sex masulin
 50% cu un observator de sex feminin
.
Studiile 2 și 3
 Condiție de intrare și ieșire
În timpul călătoriei, complicii:
o Erau în concordanță cu regula neatenției civile
o Încălcau regula neatenției civile
Orientarea corpului complicilor atunci când se ignora
condiția era opusă celei a subiectului, reducând astfel
orice posibilitate de contact vizual.
Un număr egal de subiecți a fost supus unor situații de
ignorarea a condiției, condiției privirii scurte și condiției
privirii insistente.
Studiile 2 și 3
Subiecţii au fost rugaţi să completeze un scurt chestionar ca parte
a unui studiu despre reacţiile din timpul unei călătorii cu liftul.
 3 itemi, fiecare măsurat pe o scală de la 1 la 9:
o Aţi avut o călătorie plăcută? 1 = călătoria a fost extrem de
neplăcută, 9 = călătoria a fost foarte plăcută.
o Care a fost impresia dvs. generală despre celălalt pasager?
1 = persoana a fost foarte nepoliticoasă, 9 = persoana a fost
foarte politicoasă.
o Care a fost impresia dvs. generală despre celălalt pasager?
1 = persoana a fost foarte agreabilă, 9 = persoana a fost
foarte dezagreabilă.
Evitarea Privire Privire
Variabila
privirii inițială insistentă

Cât de plăcută
a fost 5.13 5.43 5.03
călătoria?

Cât de
politicos a fost
5.06 5.60 4.96
celălalt
pasager?

Cât de plăcut
a fost celălalt 4.92 5.57 5.02
pasager?
Rezultate
Cele două încălcări ale regulii neatenţiei sociale (privirea
insistentă și evitarea totală a contactului vizual) au fost
considerate neplăcute în egală măsură
Indivizii îndreaptă câte o privire spre ceilalți pasageri pentru
a se orienta în cadrul unui spațiului închis/limitat al liftului,
dar evită privirile insistente pentru a nu încălca spațiul
personal al acestora
un comportament normativ dintr-un lift trebuie să aibă două
componente:
o recunoașterea prezenței celuilalt prezenţei celuilalt
o retragerea atenţiei.
Ionela Nache
Mariana-Mihaela Mazăre