Sunteți pe pagina 1din 12

Profesor,

Constantin Iulian Damian

Susţinători,
Lungu Paul Vlad
Anuşca Dumitu
An I, Master Misiune şi
slujire
Ce este New Age?

Ce își propune New Age?

Cum realizează ce își


propune?

Mișcări New Age în România.


- Este un curent care
nu poate fi descris.

- Este totul și în
același timp nimic.

- Poate fi asemănată
cu un năvod.

- Bufet suedez.
- Aderarea la o
lume nouă, la o
eră nouă.

- Schimbarea
mentalității.
- Ecologie și feminism

- Descoperirea universului plecând de la sinele


omului

- Schimbarea educație clasice cu cea


transpersonală
- Bahaismul

- Meditația
transcedentală.
New Age - Perspectiva
învăţăturii de credinţă creştin-
ortodoxe
• Alice Bailley, susține
că: “Se apropie ziua
în care toate religiile
vor fi privite ca
emanând dintr-o
unică sursă
spirituală. Toate vor
fi reduse la o unică
religie comună, din
care religia mondială
universală va lua
naștere în mod
inevitabil”
Probmele omului contemporan-
remedii ortodoxe
• -cauza majoră a răului din
lume este existenţa păcatului
asumat liber de om şi a
diavolului care neîncetat
sabotează cunoaşterea
duhovnicească
• -soluţiile paleative şi
sedativele staniolate oferite de
new age-meditaţie, reiki,
inginerie genetică tratează
forma, ambalajul. Ele nu
merg la rădăcini şi sunt lipsite
de un sens profund
Ortodoxia şi New – Age-ul

• Feminismul
-vocaţia ontologică şi firească a bărbatului/ femeii
• Femei sfinte întocmai cu apostolii: Fotini, Tecla, Olga
• Femei sfinte, mame de sfinţi: Macrina, Nona,
Antusa
New Age şi ecologia
• -cultul Mamei Pământ (Yin)
• -,,Toată darea cea bună şi tot
darul...”
• -teologia scolastica despre
har Îl izolează pe Dumnezeu
de creaţie
• -viziunea mecanicistă asupra
universului
• -viziunea ortodoxă-omul ca
preot al creaţiei, ca inel de
legătură, mul recapitulează
în el cosmosul
Ortodoxia şi curentele new age-scurtă dezbatere
• 1. Ortodoxia şi holismul de tip new age
• 2.Medicina alternativă-holistă
• ,,… că este mai bine pentru tine să intri în
viaţă ciung sau şchiop, decât, având
amândouă mâinile sau amândouă picioarele,
să fii aruncat în focul cel veşnic.” (Matei
XVIII, 8).
• 3. Legătura dintre feminism-ecologism
şi pacifism în New Age şi perspectiva
ortodoxă
• ,,Pământul este în chin şi sleit,
lumea tânjeşte şi se istoveşte, cerul
împreună cu pământul vor pieri.
Pământul este pângărit sub
locuitorii lui, căci ei au călcat legea,
au înfrânt orânduiala şi legământul
stricatu-l-au pe veci!”
• (Isaia XXIV 4-5).
• 4. Educaţia de tip new age
• ......................................